Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Doelstellingen[edit | edit source]

Het centrale thema van het Engineering Experience 4 - project is “Make stuff work”. Het team ontwerpt en bouwt een “Small Solar Vehicle”(SSV) rekening houdend met een budget. Ieder team krijgt hiervoor een zonnepaneel en een motor ter beschikking. Deze wagen wordt ook onderworpen aan een reeks testen en zijn gedrag wordt voorspeld, enerzijds met behulp van handmatige berekeningen, anderzijds met behulp van simulatiesoftware. Als afsluiter wordt er een “solar-race” georganiseerd waaraan ieder team met hun SSV zal deelnemen. Bovendien vallen er punten te rapen in een aantal bijkomende nevenklassementen. In een tweede luik voert het team een kritische analyse uit op het SSV en de bestaande Umicar, een racewagen op zonne-energie gebouwd door masterstudenten van Groep T. De analyse gebeurt in de vakdomeinen: aërodynamica, dynamica, sterkteleer, materiaalkunde, wiskunde, energie. Daarnaast dient het team een strategisch marketingplan op te stellen voor een waarheidsgetrouw miniatuurmodel van de “Umicar”.

foto's[edit | edit source]

Educatief materiaal[edit | edit source]

Links en referenties[edit | edit source]

Each project/lesson/activity may have a suggested reading selection.

Hoorcolleges[edit | edit source]

  • Seminarie 1 (week 1): Inleiding
  • Seminarie 2 (week 2): Presentatie over zonnepaneel en DC-motor
  • Seminarie 3 (week 3): Presentatie over overbrengingsverhouding en racestrategie
  • Seminarie 4 (week 4): Presentatie over Matlab-Simulink
  • Seminarie 5 (week 5): Fablab

Groepen 2014[edit | edit source]

Groepen 2013[edit | edit source]

Groepen 2012[edit | edit source]

Groepen 2011[edit | edit source]