Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl/2013: Team PM15

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Introduction[edit]

logo Super Nova

Team leden[edit]

Naam Contact Functie
Nathan Robeet Nathan.robeet@student.groept.be Teamleider
Sebastien Jacquet sebastien.jacquet@student.groept.be secretaris
Nick Verlooy Nick.Verlooy@student.groept.be Bouwleider
Pieterjan Broos pieterjan.broos@student.groept.be Materiaalmeester
Nils Janssens nils.janssens@student.groept.be Webbeheerder
Casper Cogghe casper.cogghe@student.groept.be Notulist

Projectmap[edit]

Orienteringsfase[edit]

Samenwerkingscontract Solar Nova[edit]

Dit samenwerkingscontract werd opgesteld naar aanleiding van het engineering experience project van het 2e bac GroepT. Dit project houdt in dat er een small solar vehicle gecreëerd en gesimuleerd wordt. In dit samenwerkingscontract staan de gegevens van de teamleden en de onderlinge afspraken. Deze afspraken hebben wij als team gemaakt voor het project vlot te laten verlopen.

1. Afspraken:

- Vergadering zijn standaard gepland op dinsdag 16u. Dit wordt steeds vooraf nog eens afgesproken, ter controle dat het past voor iedereen. - Indien afwezigheid, word dit zo goed mogelijk vooraf gemeld. Indien dit niet mogelijk is wordt dit op het moment zelf meegedeeld via sms aan de teamleider. - Na een afwezigheid wordt de afwezige op de hoogte gebracht van wat er gebeurd is. Dit gebeurd aan de hand van de dropbox en facebook-pagina . - Indien er technische problemen zouden zijn wordt dit gemeld op de facebook groep. Wanneer er samenwerkingsproblemen zijn wordt dit gemeld aan Nathan(Teamleider). Dit kan vervolgens wanneer nodig worden besproken met de coach. - Iedereen zal om beurt een vergadering voorzitten en er achteraf een vergaderverslag van schrijven. Deze vergaderverslagen zullen vervolgens op de wiki-pagina gepost worden. - Wanneer er een nieuw document is geschreven, wordt deze altijd nagelezen door een ander teamlid voor dat het wordt afgegeven.

2. Functies:

- Teamleider: Dit is Nathan. Dit houdt in dat hij het team coördineert en zorgt dat iedereen van het team op de hoogte is van alles. Als teamleider staat hij ook in voor de communicatie met de coach en andere leerkrachten. Wanneer er zich problemen voordoen zal hij deze zo goed mogelijk proberen op te lossen.

- Secretatis: Dit is de taak van Sebastien. Sebastien staat in voor het beheer van de documenten. Dit betekent dat hij ervoor zorgt dat de documenten volledig en ordelijk zijn. Hij helpt ook de teamleider waar nodig en mogelijk.

- Bouwleider: Nick staat in voor de bouw van de wagen. Hij zal ervoor zorgen dat bouw vlot verloopt en wanneer er zich problemen voordoen dit melden.

- Materiaalmeester: Dit is de taak van Pieterjan. Hij is verantwoordelijk voor de onderdelen van de wagen en de spullen die nodig zijn voor de bouw ervan. Pieterjan zal ervoor zorgen dat al het materiaal aanwezig en in orde is wanneer nodig. - Webbeheerder: Nils staat in voor de wiki-pagina. Dit houdt in dat hij ervoor zorgt dat de webpagina up-to-date en volledig is. Hij zal deze wekelijks updaten en de blog aanvullen. Op de pagina zullen ook de belangrijke documenten worden gedeeld.

- Notulist: Dit is de taak van Casper. Hij gaat samen met de teamleider de vergaderingen leiden. Ook staat hij in voor de vergaderverslagen. Hij kan deze zelf maken of delegeren aan andere mensen.

Analysefase[edit]

Work Breakdown Structure[edit]

WBS PM15.pdf

Gantt Chart[edit]

Gantt Chart PM15.pdf

Plan van Aanpak[edit]

Plan van aanpak PM15.pdf

Blog[edit]

WEEK1 11/02 – 17/02[edit]

In de eerste week van het tweede semester hebben we de inleiding gekregen van ons nieuwe EE4 project. Hier hebben we ook kennis gemaakt met onze groepsleden en wat algemene contactinformatie gedeeld. Op woensdag 13 febrauri zijn we voor het eerst samengekomen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we voornamelijk gebrainstormt over hoe we alles gaan aanpakken. Vervolgens zijn we niet bij de pakken blijven zitten en zijn we erin gevlogen, de eerste deadline is dan ook al vrijdag. De taken die in orde moeten zijn tegen de eerste deadline op vrijdag 15 februari zijn: Samenwerkingscontract, plan van aanpak, WBS en Gantt Chart.

WEEK2 18/02 - 24/02[edit]

Deze week hadden we ons eerste seminarie. Eerst kwam Michael Meas vertellen over het Umicore Solar Team en de werking van een zonnepaneel, vervolgens kwam Tan Ye een beetje uitleg geven over de werking van een DC-motor en hoe deze te combineren met een zonnepaneel. Hierna was het tijd voor een feedback-moment met onze coach. Hij zei dat ons werk van de eerste week goed was en dat we zo moesten blijven verder doen. Ten slotte moesten we nog enkele meeting doen met een zonnepaneel om uiteindelijk de karakteristiek van het zonnepaneel te tekenen. Woensdag spraken we af om al eens kijken hoe we willen dat onze auto er gaat uitzien, met welk materiaal we gaan werken en waar we ons het meest op gaan concentreren.

WEEK3 25/02 - 03/03[edit]

Dinsdag namen we deel aan het tweede seminarie omtrent de race strategy en gear ratio. We leerden hoe we onze gear ration kunnen berekenen, onder welke race condities we zullen concurreren tegen onze collega's studenten en tot slot volgde er een korte introductie van het gebruik van matlab. Hierna volgde er alweer een kort feedback moment en werd het PvA, het samenwerkingscontract en de gantt chart goedgekeurd. Vervolgens kregen we ook nog de DC motor die we zullen implementeren in onze zonnewagen, nu kunnen we dus echt aan het werk. Woensdag hielden we een korte vergadering waar besproken werd welke materialen we al dan niet zullen gebruiken in de wagen.

WEEK4 04/03 - 10/03[edit]

In week 4 namen we op dinsdag deel aan het derde seminarie omtrent matlab en simulink. In dit seminarie werd ons duidelijk gemaakt hoe we het elektrische zonnepaneel model, het DC-motor model en het mechanische model op een gepaste manier kunnen combineren en hoe we met behulp van Matlab een ‘small solar vehicle’ of SSV kunnen simuleren. Hierna volgde onze meeting met de coach waar we de DC-motor konden verkrijgen. Vervolgens vergaderden we deze week nog over mogelijke versnellingssystemen, meer bepaald de gearbox.

WEEK5 11/03 - 17/03[edit]

Deze week hadden we ons laatste seminarie. Er kwam een medewerken van het Fablab spreken over de toestellen die er staan, hoe die te gebruiken, welke materialen we mochten gebruiken, wanneer we konden komen,... Daarna hadden we nog een vergadering waarin we alle taken die nog gedaan moesten worden van case 1 en Simulink verdeeld aangezien de deadline daarvan volgende vrijdag is. Ook gaat Nick deze week rondvragen voor materiaal omdat we volgende week van plan zijn om te beginnen met bouwen.

WEEK6 18/03 - 24/03[edit]

Deze week was het hard werken geblazen. Case 1 en Case Simulink moesten namelijk af zijn. De deadline hiervoor was vrijdag dus besloten we om dinsdag nog eens samen te komen en te kijken wat er nog allemaal gedaan moest worden. Dit bleek niet al te veel meer te zin. Nathan en Sébastien namen het deel van Simulink voor hun rekening en Pieterjan, Nils en Casper Case 1. Nick begon tenslotte al aan het ontwerp van de auto nu hij al wat materiaal had verzameld.

WEEK7 25/03 - 31/03[edit]

Deze week hebben we een soort van rust week genomen. Omdat we deze week heel wat werk hadden voor andere vakken, hebben we besloten om pas terug in de vakantie aan ons project verder werken. Nick ging wel in de vakantie al een chassis maken en nadenken over een manier om onze wagen recht te laten rijden/terug in het midden van het parcours te raken wanneer het de kanten raakt.

WEEK8 15/04 - 21/04[edit]

Deze week vlogen we er weer direct in. Tijdens de vakantie kregen we feedback van onze coach op Case 1 en Case Simulink. Er waren wel enkele puntjes die beter konden maar over het algemeen waren het twee goede verslagen. In de vakantie had Nick een manier gevonden om onze robot te kunnen besturen. Het bouwen hiervan werk echter even aan de kant geschoven omdat we dinsdag een test hadden over de twee eerste cases. Nadat we deze achter de rug hadden, zijn we terug samen gekomen om onze auto verder af te werken. Nils ging zich bezig houden met na te denken over heen manier om het zonnepaneel op de zonnewagen te plaatsen en Nathan en Pieterjan gingen opzoek naar tandwielen voor de aandrijf as. Wanneer we deze allemaal gevonden hadden ging Nick alles in een steken in het weekend zodat onze wagen klaar is voor de test van volgende week.

WEEK9 22/04 - 28/04[edit]

Deze week stond er een testrace op het programma. We moesten enkele testje uitvoeren op de helling die we moeten gebruiken in Case 2. Een van de proefjes was om te kijken hoe ver onze wagen kan rollen van de helling zonder aangedreven te worden door een motor. Omdat dit proefje wat tegen viel en we redelijk wat boven ons geschatte gewicht zaten, hebben we besloten om het over een ander boog te gooien. Het sturingssysteem werkt wel perfect dus dat gingen we behouden, maar de chassis gaan we veranderen. We gaan een ander materiaal gebruiken hiervoor. Ook de manier waarmee ons zonnepaneel op de zonnewagen staat, gaan we ook nog eens herbekijken. Omdat we binnen 2 weken weer een rapport moeten of hebben, hebben we de taken daarvoor al verdeeld. Iedereen weet dus weer wat doen in het weekend.

WEEK10 29/04 - 5/05[edit]

Deze week was het alle hens aan dek. Het was de laatste week dat de test baan er zou staan, en we wilde zeker zijn dat we boven zouden raken. We hadden nu een lichtere wagen dus hopen dat het wel ging lukten. Dit was niet het geval. We hebben dan besloten om voor een grotere gear ratio te gaan en al onze wielen in plexiglas te maken in Fablab. Ook hebben we deze week nog wat aan case 2 gewerkt. Dit verslag begint stilletje aan vorm te krijgen.

WEEK11 6/05 - 10/05[edit]

Deze week was er al een mogelijke racedag.Onze auto moest dus perfect werken en dat deed hij ook. Doordat we een late levering hadden van een paar rollagers hebben we de auto niet meer kunnen testen, maar we zijn vrij zeker dat we boven kunnen raken. We hebben de gear ratio van 5 naar 7,5 veranderd en ook het gewicht is gehalveerd tegenover de originele wagen. Doordat ze in de namiddag buien gaven ging de race niet door. Wel moesten we onze wagen in het atrium ten toon stellen zodat da leerkrachten van Groep T konden stemmen op de origineelste en meest innovatieve wagen. Jammer genoeg zijn we voor geen van de 2 categorieën in de prijzen gevallen. Vrijdag moest dan case 2 binnen gediend worden. Dit was al zo goed als af en was dus niet veel werk meer aan. Wel moest het procesverslag ook af zijn en dat waren we even uit het oog verloren. Nathan heeft besloten om dit te schrijven. Uiteindelijk was alles af en hebben we het voor de deadline kunnen doormailen en zijn we met een gerust gemoed aan het weekend kunnen beginnen.