Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl/Team AM2

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

[File:Hyperion_Logo_2.jpg| 500 px]]

Welkom op de wikipagina van Solar Overdrive. Het komende semester gaan wij een Small Solar Vehicle, ook bekend als SSV, ontwerpen. Dit is een kleine wagen, dewelke wordt aangedreven door Zonne-energie. De bedoeling van dit project is om deze zonnewagen tegen die van de andere teams te laten racen. Via deze wiki willen wij dan ook iedereen op de hoogte houden van de vorderingen van het team.


Het Team[edit]

Solar Overdrive bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie
Alexander Bartczak Teamleider
Kristof Bamps Notulist
Pieter Thijs Budgetbeheerder
Jan-Frederik Kinnaert Vergaderverantwoordelijke
Yorick Helsen Teamlid
Thomas Schenkels Teamlid
Jasper Pues Ontwerpverantwoordelijke
Toon Bartholomees Beheerder Wiki

Het Verslag[edit]

Naast het bouwen van het SSV, moeten we de vorm van de wagen en de juiste verhoudingen bepalen en kijken hoe ons wagentje in de markt zou liggen. En vooraleer we dit allemaal nog maar kunnen doen, moeten we eerst de kwaliteiten van elk teamlid aftasten en naar aanleiding hiervan de juiste taken verdelen. Alle afspraken, berekeningen en uitgevoerde handelingen worden dan ook netjes in een verslag gezet. Het project en dus ook het verslag bestaat uit verschillende fasen:


A. De Oriënteringsfase[edit]

In deze fase leert heel het team elkaar kennen en krijgt ieder teamlid een taak opgelegd die het beste bij hem past. Ook wordt er een naam bepaald (deze is Hyperion geworden) en worden de juiste afspraken gemaakt. Al dit wordt neergeschreven in het samenwerkingscontract:

Samenwerkingscontract


B. De Analysefase[edit]

Nadat we elkaar voldoende hebben leren kennen en alle afspraken gemaakt zijn is het tijd om de opdracht zelf uit te pluizen. We doen dit op basis van 2 documenten:

Het Plan van Aanpak[edit]

Dit document kan ook wel het regeerakkoord van ons team genoemd worden. Het bevat wat we als team hebben afgesproken, wat we willen bereiken en hoe en wanneer we dit gaan doen.

Plan van Aanpak

De Work Breakdown Structure en de Gantt Chart[edit]

Deze 2 bestanden bevatten de hele organisatie van ons project. Het project wordt hierin verdeeld in verscheidene deeltaken die aan de verschillende leden van ons team worden toegewezen. deze documenten zijn de planning die we de komende weken zullen gebruiken en zijn dus essentieel voor het project tot een goed einde te brengen.

Work Breakdown Structure Gantt Chart

C. Uitvoeringsfase[edit]

Nadat alle taken verdeeld zijn en de planning opgesteld is, is het tijd om aan het eigenlijke verslag te beginnen. Dit bestaat uit 3 delen:

Engineering[edit]

Voor het Engineeringgedeelte van de derde fase moeten we enkele cases uitwerken en een antwoord geveen op de volgende vragen:

Case SSV, deel 1

1. Ontwerp en bouw een SSV. Bereken de optimale overbrengingsverhouding rekening houdend met het parcours, het zonnepanneel, de motor en de veronderstelde eigenschappen van je wagentje. Stel hiervoor een voorlopig Sankeydiagram op.

2. Voorspel de tijd die je wagentje nodig zal hebben om het parcours af te leggen.

De antwoorden op deze vragen worden allemaal netjes samengebracht en in een eerste verslag gegoten. Dit verslag vindt je hieronder (dit verslag bevat ook case simulink).

Verslag Case SSV, Deel 1

Case Simulink

Voor deze case moeten we een waarheidsgetrouwe simulatie opstellen van het wagentje dat deelneemt aan de race. Met behulp van deze simulatie gaan we op zoek naar de ideale overbrengingsverhouding van het wagentje voor de gegeven wedstijdomstandigheden. Er wordt voor deze case ook nog een grafiek van de racetijd in functie van de overbrengingsverhouding opgesteld. In een tweede simulatie gaan we na hoever ons wagentje zou verder rollen als we het 1 meter van de helling zouden laten rollen.

Case SSV, deel 2

1. Op het wedstrijdparcours laten we het wagentje echt 1 meter van de helling rollen. De afgelegde weg wordt vergeleken met de voorspelling van case Simulink. Met deze gegevens stellen we een nieuw Sankey-diagram op.

2. We voeren enkele eenvoudige berekeningen uit om na te gaan of de aangedreven as van de SSV goed gedimensioneerd is.

3. Er wordt een Sankey-Diagram opgesteld voor de Umicar bij deelname aan de Solar Challenge 2009. We stellen een momentopname op bij het rijden aan topsnelheid en bij het rijden aan halve topsnelheid.

4. We maken een 2D technische tekening van het frame van ons wagentje.

Enterprising[edit]

1. In dit deel moeten wij uitwerken hoe we het zouden aanpakken om een miniatuurmodel van de Umicar Inspire op de markt zouden brengen. Onderzoek heeft aangetoond dat hier wel interesse voor is. Hiervoor moeten we volgende vragen oplossen.

a) Voer een marktonderzoek uit om na te gaan wie de belangrijkste spelers zijn op de markt van speelgoed dat op zonne-energie werkt. Geef voorbeelden van producten, prijzen en doelgroepen. b) Stel een business plan op, gebaseerd op het 4P-principe (price, promotion, product and place), zoals gezien in de les. c) Analyseer je bedrijfsnaam en logo, gebaseerd op bovenstaande bedenkingen. Pas indien nodig aan. c) Maak een webpagina ter promotie van je product. d) Graveer je teamlogo op een zichtbare plaats op je wagentje.

2. Voor de realisatie van het SSV krijgt ons team een zonnepaneel en een DC-motor ter beschikking. De overgebleven onderdelen moeten we zelf bekostigen. We krijgen hiervoor een budget van 200 euro ter beschikking. In het kader van het beheren van een budget en het verantwoorden van de onkosten, dienen wij volgende documenten op te stellen:

a) Overzichtelijke tabel van de onderdelen met vermelding van: productomschrijving, prijs (incl. BTW), eventuele verzendingskost, leverancier/winkel, datum, teamlid die de uitgave heeft gedaan, eventuele opmerkingen b) Mapje met bewijzen van betalingen. Dit zijn facturen, kasetiketten,… met duidelijke vermelding van product, prijs, leverancier/winkel. Een leveringsbon is NIET voldoende! Een leveringsbon in combinatie met bewijs van overschrijving is WEL voldoende.

Communication[edit]

Het communicatieaspect van EE4 bevat het opzoeken en verwerken van informatie.

Via deze informatie wordt er een antwoordverslag opgesteld met gemaakte berekeningen en de antwoorden op de vragen van het engineering- en enterprisinggedeelte.


Als laatste moeten we dan nog een online procesverslag bijhouden, zoals jullie waarschijnlijk al doorhadden gebeurt dit op deze wikipagina. Dit onderdeel bevat de volgende punten:

a. Alle documenten opgesteld in de oriënterings- en analysefase. Een link naar een PDF-file is in dit deel voldoende. b. Het ‘verhaal’ achter je ontwerp: de verschillende fasen die je met je team doorlopen hebt bij het ontwerp en realisatie van het SSV. Je geeft problemen en gevonden oplossingen weer en beschrijft de werking in het team. Dit deel vul je minstens 1 maal per week aan. Hier kan je ook eventuele vergaderverslagen aan linken. c. Een tussentijdse beschrijving van je wagentje (afhankelijk van hoever je dan staat). d. Op het einde van het project maak je een duidelijke beschrijving van je uiteindelijke SSV, met een argumentatie bij de gemaakte keuzes. e. Een afsluitend procesverslag waarin je verschillende de onderdelen bespreekt.

Beschrijving SSV[edit]

Ontwerpen SSV[edit]

We zijn begonnen met heel het team te vergaderen wat voor een zonnewagentje het moest worden. Iedereen bracht hier zijn ingeving en bedenkingen aan en we besloten om een wagentje te maken met één voorwiel en twee achter wielen die aangedreven worden door een motor en daartussen de gepaste overbrenging.

Eerste ontwerp[edit]

Ons eerste idee was om de SSV in balsahout te maken omdat dit zeer licht is. Het eerste model van de SSV was dan ook vervaardigt uit balsahout maar na testen treden er toch enkele complicaties op. Doordat we zelf het balsa hout versneden en zelf de gaten geboord hadden was de uitlijning niet volledig in orde. In ons test model gebruikte we voor de wielen knexwiel. Het nadeel van deze wielen is dat ze redelijk zwaar zijn. Tijdens de eerste test stelden we ook vast dat de overbrenging ook nog aangepast moest worden. We kregen de kans om het test model al is op een opgestelde baan te laten rijden. Met de optredende fouten geraakte de SSV de heling niet op.

Huidige ontwerp[edit]

Na het testen van SSV hebben we de fouten geanalyseerd en hebben we besloten dat we heel de SSV uit een ABS kunstof plaat te maken. Het eerste plan was alleen de wielen hieruit te maken. We sneden dan zelf de chassis uit de ABS plaat, dit met behulp van de lasercutter die we in fablab ter beschikking hadden . Na montage wogen we het SSV wagentje en bekwamen we 700g waardoor we de wagen nog moesten zwaarder maken. Dit deden we aan de aandrijfwielen. We maakte het wagentje zwaarder met enkele vijzen en moeren tot we aan het gewenste gewicht van 750g kwamen.

Ontwerp[edit]

De SSV is helemaal vervaardigd uit een ABS kunststof plaat. Abs is een slagvaste en stijve kunststof met een goede chemische bestendigheid. Het materiaal is taai en slagvast. Zowel de rollagers als de as en tandwielen hebben we gekocht op de internet site Conrad. De as is verzadigd uit zilverstaal. We gebruiken 2 maten van assen in ons model. De assen met diameter 5mm gebruiken we voor het bevestigen van de assen. De as van 3mm zorgt voor tandwiel overbrenging. Als overbrenging gebruiken we een motor ronsel met 10 tanden. Deze drijft een tandwiel aan van 40 tanden dat bevestigt is op de tussenas. Op deze tussenas is een tweede tandwiel aangebracht van 60 tanden die een tandwiel van 30 tanden aandrijft, dit laatste tandwiel is bevestigt op de achteras. Zo bekomen we aan een overbrenging van 8. Verder was het uitlijnen van de auto zeer belangrijk. Dit omdat het zeer bepalend is of het wagentje recht zou rijden of niet. Dankzij de grote nauwkeurigheid van de lasercutter en het degelijk ontwerp was het geen probleem om de auto uitgelijnd te krijgen.Blog[edit]

Week 1[edit]

Dinsdag 15 februari 2011[edit]

Vandaag hebben we ons eerste seminarie gekregen. Hierin werd uitgelegd hoe het project zal verlopen over de komende weken en we werden willekeurig in teams verdeeld. Ook kregen we onze eerste opdracht al meegedeeld: we moesten namelijk een Work Breakdown Structure, een Plan van Aanpak, een samenwerkingscontract en een Gantt Chart opstellen. Omwille van deze reden en om elkaar beter te leren kennen, hebben we besloten om onze eerste teamvergadering te houden. De taakverdeling werd opgesteld en na enige discussie hebben we een teamnaam gekozen. We noemen ons vanaf heden Hyperion, naar de titaan van het licht.

Vrijdag 18 februari 2011[edit]

We hebben onze eerste deadline gehaald! We hebben een vrij goed gevoel over het geleverde resultaat, al was ons origineel teamlogo per ongeluk verloren geraakt, er is dan wel een nieuw gemaakt. Nu is het enige wat we nog kunnen doen wachten op het resultaat.


Vergaderingsverslag 1

Vergaderingsverslag 2

Week 2[edit]

Dinsdag 22 februari 2011[edit]

Vandaag kregen in de seminaries inlichtingen over berekeningen, de bouw van het SSV, eventuele problemen en het gebruik van Fablab. Samen met onze coach hebben we ook nog onze documenten die we vorige week opgesteld hebben besproken. Deze bleken vrij goed mee te vallen, alleen moesten we concreter zijn bij deze documenten, het moet geen groot probleem zijn om dit nog aan te passen.


Donderdag 24 februari 2011[edit]

Vandaag werd er aan de slag gegaan met het ontwerpen van de zonnewagen. Tijdens een brainstormsessie met het hele team werden de eerste stappen van het ontwerpen gezet. De algemene vorm zou een driehoekige basis worden waarop drie wielen gemonteerd worden. Er zal gekozen worden voor lichte materialen om het vermogen van de motor optimaal te kunnen benutten. Verder leek het ook een goed idee om het zonnepaneel zo te bevestigen dat het, afhankelijk van de stand van de zon, gedraaid kan worden. Er werd unaniem beslist om het eerste prototype uit balsahout op te bouwen.


Vergaderingsverslag 3

Vergaderingsverslag 4


Week 3[edit]

Dinsdag 1 maart 2011[edit]

Tijdens een gesprek met het volledige team werd dieper ingegaan op het ontwerp van de SSV, om het tot nu toe vage ontwerp wat meer detail te geven. Er werd overeengekomen om de as waarop de motor niet overgebracht zal worden, vooraan de wagen te plaatsen, voorzien van een wiel aan elke kant. Aan de achterzijde zou zich dan het derde wiel bevinden dat op de motor wordt aangesloten. De beslissing om geen vierde wiel te nemen zou voor minder wrijving en massa moeten zorgen.

Er zijn ook enkele opties in verband met de installatie van het zonnepaneel besproken. Hierover is nog geen beslissing gevallen, omdat dit zeker niet eenvoudig zal zijn. Enkele van de opties zijn: kogelgewricht, scharnieren en schroefverbindingen.

Donderdag 3 maart 2011[edit]

Tijdens de vergadering is de keuze van het materiaal voor het frame gevallen op balsahout, om zijn licht gewicht en makkelijke bewerkbaarheid. Het algemeen ontwerp zal bestaan uit twee rechthoekige platformen (voor- en achteraan), met daartussen twee verbindingsbalken.

Het plaatsen van het zonnepaneel zal ofwel via een kogelgewricht gebeuren, ofwel met verschillende in hoogte instelbare steunpunten. Deze keuze wordt wat vooruitgeschoven omdat we beter willen weten welke invloed de massa zal hebben op de snelheid van de SSV. Er wordt ok beslist om voorlopig geen mechanisme in te bouwen om te helpen bij het volgen van de geleidende rails.


Vergaderingsverslag 5

Vergaderingsverslag 6

Week 4[edit]

Dinsdag 8 maart 2011[edit]

Vandaag zijn we allen vroeg opgestaan voor een seminarie te volgen over simulink, dit is een simulatieprogramma dat bij het matlab-pakket hoort. Dit seminarie heeft echter maar een uurtje van onze tijd in beslag genomen en zodoende was er nog meer dan tijd genoeg om aan de slag te gaan met de eerste SSV-case. Onze prioriteit was alle overbrengingen berekenen, een taak waar Glenn en Gaëtan al aardig mee waren opgeschoten, maar waar toch nog werk aan was. Ook hebben we het geleverde werk van de eerste twee weken besproken met onze mentor. Zoals de meesten onder ons wel verwacht hadden is alles hierbij in orde, we kunnen dus zonder probleem ons werk verderzetten.

Ook zijn de eerste ontwerpen voor het SSV op papier gezet. Er zal een prototype uit balsahout ontworpen worden. Met de wielkeuze wordt gewacht op de resultaten van de simulaties met Simulink. Ook de aanschaf van een tandwielenset wordt om dezelfde reden uitgesteld. Verder zullen er al enkele aankopen gedaan worden, naast balsahout wordt er ook uitgekeken voor assen en rollagers.


Vergaderingsverslag 7


Week 5[edit]

Dinsdag 15 maart 2011[edit]

Vandaag stond er een vergadering met onze coach op het programma, dit gaf ons de kans om de laatste problemen met de berekening van de overbrengingen uit te klaren en ons vervolgens op de rest van de case te concentreren. Omdat iedereen toch samenkwam vandaag, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om matlab met simulink te verdelen over alle teamleden. Voor de rest hebben we de groepjes verdeeld over de verschillende onderdelen, dit was het enterprisinggedeelte, het simulink-programma en het Sankey Diagram. We hebben wel het gevoel dat we goed op schema zitten.

We hebben ook beslist hoe ons wagentje er uiteindelijk zal uitzien. Omdat de wrijving van het extra aandrijfwiel niet veel impact zal hebben, wordt er toch voor achterwielaandrijving gekozen. De twee wielen achteraan zullen op de motor aangesloten worden.


Vergaderingsverslag 8

Week 6[edit]

Dinsdag 22 maart 2011[edit]

Vandaag is het een zeer productieve dag geweest voor ons team. We zaten nog wel vast met de overbrengingen en op één punt bij het Sankey-diagram. Gelukkig heeft een kleine bespreking met onze coach heel wat problemen opgeklaard en kunnen we verder doorwerken. Simulink echter blijft wel een vrij grote uitdaging te zijn voor ons team. We zijn sinds het begin hier al vrij ver bij geraakt, maar er is toch nog wat werk aan. Omdat de deadline van Case 1 akelig dicht in de buurt komt, ging alle aandacht hier naartoe. Bijgevolg is er geen vooruitgang gemaakt op vlak van ontwerp. Vrijdag is de deadline voor de eerste case en de simulink case. Als alles goed gaat, moeten we deze wel halen.


Vrijdag 25 maart 2011[edit]

Uiteindelijk hebben we toch nog een tandje moeten bijsteken om alles tijdig af te krijgen. Dit wil niet zeggen dat we het verslag op het laatste nippertje hebben ingeleverd, maar we hebben er vandaag toch de laatste hand aan moeten leggen. Zoals verwacht is simulink het grootste knelpunt geweest voor deze deadline, maar we zijn toch van mening dat we nog wel een mooi verslag hebben binnengeleverd.


Week 7[edit]

Dinsdag 29 maart 2011[edit]

Vandaag hebben wij met onze mentor samengezeten om de eerste case te bespreken. Het blijkt dat wij wel aardig werk geleverd hebben, maar er nog enkele onduidelijkheden in het verslag zaten. We kunnen ons verslag in de toekomst meer duidelijkheid geven door meer uitleg te geven over hoe we aan bepaalde gegevens komen en waar die vandaan komen. Er wordt nog gesleuteld aan het prototype. Omdat we onze ideale overbrenging hebben berekend, zullen er tandwielen aangekocht worden. Nadat enkele teamleden een winkel hebben bezocht die gespecialiseerd is in modelbouw, is besloten om de wielen uit ABS te maken. Er werd een plaat ABS gekocht. De wielen zullen dan uitgesneden worden in Fablab, waar een lasercutter ter beschikking staat. Dit laat ons toe om de straal van het wiel zeer exact te kiezen.


Vergaderingsverslag 9


Week 8[edit]

Dinsdag 5 april 2011[edit]

Bij helder weer is de invloed van de invalshoek van het zonlicht getest in functie van de geleverde stroom. Na het bespreken van deze resultaten is beslist om het zonnepaneel onder een vaste hoek van 25° te plaatsen. Het paneel zal wel in functie van de richting van de zon instelbaar kunnen zijn.

Paasvakantie[edit]

Zondag 24 april 2011[edit]

De pauze van twee weken was voor ons ideaal om de fouten uit ons verslag van de eerste case te halen en al aan een paar onderwerpen voor de tweede case te beginnen. Natuurlijk had de bouw van een prototype van onze SSV prioriteit, maar door de late levering van enkele onderdelen zijn Tom en Glenn er pas vandaag in geslaagd om het prototype af te werken.

Week 9[edit]

Dinsdag 26 april 2011[edit]

Vandaag hebben we nog een seminarie gekregen over het opstellen van een technische tekening. Dit was niet echt iets nieuw voor ons, maar het is altijd handig om ons geheugen eens op te frissen. We hebben ook voor de eerste keer ons prototype getest op de baan waarop de race zal gehouden worden. Voor deze tests zijn er tijdelijke wielen gebruikt, afkomstig van een K’nex bouwdoos. Tijdens de tests had de SSV het enorm moeilijk om aan een aannemelijk tempo te rijden, en viel zelfs stil aan de voet van de helling. Toen is er tot de constatatie gekomen dat er een foutje geslopen was in de overbrenging, waardoor deze veel te hoog was.

Omdat we de geleidende rails toch willen volgen, zal het voorste wiel een brede groef bevatten. Concreet betekent dit dat we 2 wielen vlak naast elkaar gaan plaatsen met een halve centimeter plaats ertussen.

Na het testen zijn enkele teamleden naar Fablab getrokken om alles wat we geleerd hadden uit het prototype om te zetten in een definitieve racewagen. In plaats van enkel de wielen te laten snijden, werden alle onderdelen opnieuw onder de loep genomen, en zo nodig aangepast. De rest van het werk werd aan de lasercutter overgelaten. Deze beslissing werd genomen omdat we onder het minimale gewicht zaten, alsook om de stevigheid van de SSV te verbeteren. Het precisiewerk kwam ook van pas bij het juist installeren van fijne onderdelen, zoals de lagers en de tandwielen. Deze zonnewagen zal voor het grootste deel dus uit ABS opgebouwd zijn. Enkel het statief voor het zonnepaneel is van hout. Dit levert het team de uiteindelijke zonnewagen om, waarmee de bouw voltooid is.

Week 10[edit]

Dinsdag 3 mei 2011[edit]

Het was de grote dag vandaag, de dag van de solar race! Dit was de vroegste moment dat de race gehouden kon worden, maar het was zo zonnig dat het niet abnormaal was dat het vandaag was. Tijdens de race is er een nieuw probleem opgedoken. In het nieuwe ontwerp werd het tandwiel op de achteras in het midden geplaatst. Hierdoor bleef het tegen de geleidende rails schuren, waardoor er extra wrijving ontstond. Een pijnlijk detail dat ons kostbare seconden heeft gekost. Ondanks deze tegenslag hebben we toch nog één van onze twee races kunnen winnen. Dit team was wel van de baan afgeweken, maar het was wel duidelijk dat ons wagentje sneller was. Het team waartegen we verloren hebben, is uiteindelijk eerste geworden.

Week 11[edit]

Dinsdag 10 mei 2011[edit]

Deze week moeten alle verslagen ingeleverd worden. Om deze reden zijn we vandaag ook samengekomen. Het verslag van de eerste case is zo goed als verbeterd, dus hier is nog amper werk aan. Ilias heeft zich de voorbije weken ook op het enterprising gedeelte geconcentreerd waardoor dit ook niet veel inspanning meer vergt. Het enige dat dan nog resteert is Case SSV, deel 2. Hier hebben we nog wel wat werk aan, maar de taken zijn verdeeld en het team heeft er zin in. Nog een laatste inspanning tot vrijdag dus.


Vergaderingsverslag 10

Afsluitend Procesverslag[edit]

Inleiding[edit]

Goed kunnen werken in team is altijd essentieel om een taak tot een goed einde te brengen. Daarom is het belangrijk voor ons om terug te kijken op onze samenwerking het afgelopen semester en hier de nodige conclusies uit te trekken. Door dit te doen leren we zelf wel onze sterktes en zwaktes kennen. Nadien kunnen we dan onze eigen gebreken proberen aan te passen en nog beter als één team samen te werken.

Planning[edit]

Onze eigenlijke projectuitvoering kwam uiteindelijk niet helemaal overeen met de planning volgens de Gantt Chart. Er waren weinig teamleden in onze groep dit niet hun afgesproken opdracht hebben uitgevoerd, wanneer dit wel het geval was heeft de persoon in kwestie gewisseld omdat hij meer talent had voor een ander onderdeel. Niet omdat hij niet hard genoeg werkte. De organisatie in ons team was zo goed als altijd dik in orde. We spraken regelmatig af, verdeelden iedere week de taken die moesten verdeeld worden. Wanneer iemand klaar was met zijn onderdeel greep hij ook altijd de kans om iemand anders te helpen die wat moeite had met het zijne.

Samenwerking[edit]

Ieder teamlid kreeg een taak die het best aanleunde bij zijn talenten. Zo besteedde Tom het meeste tijd aan de bouw van het wagentje en aan de technische tekeningen, Gaëtan en Jan aan simulink, Jelle aan de berekeningen van het Sankey-diagram, Ilias aan het enterprising-gedeelte en Jeroen aan de planning. Glenn en Christophe hebben dan weer veel verschillende taken op zich genomen. Glenn besteedde veel tijd aan de berekeningen en de bouw van het wagentje en Christophe wist zich overal wel nuttig te maken.

Problemen qua organisatie en samenwerking[edit]

De communicatie buiten de vergaderingen kon echter iets beter. Het is al gebeurt dat er bepaalde berekeningen simpeler konden verlopen zijn wanneer twee of meer teamleden niet naast elkaar aan het werken waren. Naast communicatie was de planning ook wel een probleem. Iedereen kwam pas echt op gang wanneer de deadline dichtbij begon te komen. Zo hebben we vaak niet veel tijd gehad om na te lezen waardoor er vooral wat spelfouten bleven staan. Ons team heeft echter nooit een deadline gemist.


Vaardigheden[edit]

Bijna iedereen in ons team was altijd heel stipt bij afspraken. Ook had iedereen genoeg respect voor elkaar om naar elkaar te luisteren en ieder zijn mening een kans te geven. Voor de rest waren er genoeg teamleden heel gedreven in het bouwen van een wagentje zodat de helft van ons team hier weinig rekening mee moest houden en gewoon kon verderwerken aan wat hij bezig was. Verder hadden we ook de enkelen die net iets meer aanleg hadden voor simulink. Ilias had meer talent om zich op het enterprisinggedeelte te conncentreren, dus heeft hij bijna al zijn tijd hieraan gewijd. De meeste mensen in ons team hadden wel een probleem met communicatie, maar dit werd al vermeld bij de planning. Naast communicatie was de planning ook wel een probleem. Niemand had echt een talent om zijn planning voor het project deftig te verdelen waardoor het team altijd net iets harder moest werker naarmate de deadline dichterbij kwam. We zijn ondanks dit alles er wel altijd in geslaagd de deadline te halen.

Conclusie[edit]

Ons team heeft in het algemeen goed kunnen samenwerken. We hebben af en toe wat problemen gehad met de communicatie binnen het team en de planning, maar hebben ondanks dit toch nog een mooi resultaat bekomen. We zijn redelijk tevreden over ons product omdat we een vrij mooi en stevig wagentje hebben gebouwd die helemaal geen moeite had met het halen van de finish. We vonden het alleen jammer dat er een tandwiel was dat slipte, dit heeft ons toch kostbare tijd gekost. In de toekomst zullen we dus proberen om beter te communiceren buiten de vergaderingen en om eerder elk onderdeel af te hebben zodat er meer tijd is voor controle.