Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl/Team PM4

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Plan van aanpak[edit | edit source]

Inleiding[edit | edit source]

GroepT geeft de studenten van de tweede studiefase met het EE4-project de opdracht om een kleine zonnewagen te bouwen. Deze Small Solar Vehicle (SSV) moet uiteindelijk deelnemen aan een race. De volledige opdracht steunt op drie peilers: Engineering, Enterprising en Educating. Om dit project in goede banen te leiden stellen we dit Plan Van Aanpak op. Het team wordt bijgestaan door Dhr. Peter Slaets. Het team kan voor inlichtingen bij hem terecht. Alle documenten die moeten voldoen aan een deadline worden naar hem doorgestuurd. We krijgen ook feedback van hem. Teamnaam en Samenstelling

Het team kiest voor de naam HelioDrive. De leden zijn:

  • Niels Vandeput
  • Maxime Petitjean
  • Mathias Servranckx
  • Alexandre Peeters
  • Jurgen Petré
  • Brecht Pellens
  • Ellen D'hooghe

Aanpak[edit | edit source]

We komen elke dinsdag om 14 u samen op de voorziene tijdsblok in het uurrooster om dan de stand van zaken te bespreken en aan de wagen te werken. Indien men niet aanwezig kan zijn, laat men dit op tijd weten aan de projectleider. Waarschijnlijk spreken we ook nog af op andere tijdstippen.

1. Beginfase

In week 1 worden algemene afspraken gemaakt. Het team kiest een teamnaam, de eerste versie van de Gantt-chart, de WBS en een eerste klein vergaderverslag wordt opgesteld. Dit Plan Van Aanpak zelf en het samenwerkingscontract worden ook gemaakt tijdens deze fase.

2. Ontwikkelingsfase

Deze fase gaat in principe van start in week 2. Vanaf week 2 worden er ook nog enkele seminaries gegeven die ons de nodige kennis moeten verschaffen om het project tot een goed eind te brengen. We proberen de planning van de Gantt-chart te volgen, aangezien hierin ook de gegeven deadlines zijn aangegeven. Het team wil gestructureerd en duidelijk werken. We proberen altijd enkele dagen voor een deadline het werk af te hebben. Zo hebben we tijd om alles voldoende na te kijken en van de eerste keer zonder al te veel fouten te werken. Het team wil een wagentje maken dat sterk kan meedingen in de race. We zullen een grondige studie maken over materialen om een zo stevig en licht mogelijk frame te creëren. Het team beoogt in eerste plaats niet de prijs van Most Innovative of Most Beautiful Vehicle, maar hierover kan gedurende het project nog verandering optreden. We willen immers in eerste plaats een snel en functioneel wagentje. We willen het wagentje al snel af hebben zodat we genoeg kunnen testen. Wanneer de tests grondig verlopen en het wagentje recht rijdt, kan een richtingsbediening vermeden worden. Daarnaast zal het team de andere opdrachten niet uit het oog verliezen. Minimum wekelijks zal de Wiki worden aangepast. Wekelijks zal een vergaderverslag worden gepost. Er zal ook op tijd worden gewerkt aan het design-verslag en het proces-verslag. De Case SSV2, Case Simulink en het marktonderzoek voor een kleine Umicar worden ook grondig gemaakt, aangezien deze een groot aandeel hebben in het Enterprising en Engineering-aspect. Er vindt een eerste Peer Assessment plaats in week 6, waarbij de teamleden feedback krijgen. Deze wordt wel niet geëvalueerd.

3. Eindfase en evaluatie

In de laatste fase vindt de race plaats. Twee wagentjes nemen het telkens tegen elkaar op, de beste gaat door. De af te leggen baan bestaat uit een recht stuk met een helling. Het team maakt een volledig eindverslag wat in deze fase wordt vervolledigd en afgegeven. Een tweede Peer Assessment wordt georganiseerd in week11, deze wordt wel geëvalueerd. Een individuele test vindt plaats in week 13.

Blog[edit | edit source]

Week 1[edit | edit source]

In de eerste week wordt er gewerkt aan de planning van het hele project. De Gantt-chart, Plan van aanpak, Workbreakdown structure[WBS) en samenwerkingscontract worden opgesteld. De teamleden maken kennis met elkaar en vergaderen. In de vergadering worden de taken verdeeld en het volgend vergadermoment vastgelegd.

Week 2[edit | edit source]

Een seminarie geeft meer uitleg over het Umicore solar team, tandwieloverbrenging en het Fablab. Belangrijke aspecten zoals aërodynamica en de werking van zonnenpanelen kwamen hier aan bod.
Tijdens de 2e week werd ook het belang van testen duidelijk, we kregen namelijk een zonnepaneel en moesten de V/I karakteristiek bepalen. Na deze te hebben gemeten en geplot bleek het zonnepaneel defect en hebben we een ander gekregen. Hieronder ziet u het verschil zeer duidelijk in de 2 grafieken. Defect zonnepaneel.jpg

Documenten[edit | edit source]

Hier staan de nodige documenten.