Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl/Team AM6

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

RATON[edit]

‘Raton’ is een opkomend ingenieursbureau dat door bedrijven of particulieren gecontacteerd kan worden om prototypes te ontwerpen en te bouwen. Deze prototypes kunnen zeer uiteenlopend zijn, van “Computer Based Controls” tot zonnewagens. Op een tijdsduur van maximum vier maanden bezorgen zij een prototype, een gedetailleerde handleiding, eventueel een besturingsprogramma en nog veel meer. Deze kunnen later door het bedrijf of particulier zelf worden gebruikt om bijvoorbeeld verbeteringen aan te brengen aan hun product alvorens het op de markt te brengen.


De naam is afkomstig van twee Zonnegoden van Egypte, Ra en Aton. Hoewel ze allebei Zonnegoden zijn, werden ze niet samen aanbeden. Ra werd samen met de andere Egyptische Goden afgeschaft bij de opkomst van Farao Echnaton en werden vervangen door de God Aton. Na de dood van Echnaton werden de oude Egyptische Goden weer aanbeden.

Het logo bestaat dan ook uit de voorstelling van de twee Goden, de zonneschijf van Aton (Aton betekend letterlijk zon of zonneschijf) en het hiëroglief van Ra, het oog.


Raton

Teamleden[edit]

Teamleden Functie
Niels Vertessen Teamleider
Korneel Pardaens Co-teamleider
Nicolas Ververken Teamlid
Benoît Van Lessen Teamlid
Tijl Crauwels Teamlid
Pieter Cuyvers Teamlid
Pieter Dewaele Teamlid
Christoph Smets Teamlid

Zonnewagentje[edit]

Foto van SSV tijdens race (Team Raton)

Foto van SSV met LED's (Team Raton). Credit: TijlCrauwels.

Blog[edit]

Week 1[edit]

De teams zijn gevormd, er is samengekomen voor het plan van aanpak, het samenwerkingscontract en de gantt chart te maken. Verder is er in die tijd ook de groepsnaam 'Raton' gekozen en een hierbij passend logo gecreëerd.

Week 2[edit]

Deze week zijn we begonnen met een seminarie van het Solar Challenge team van GroepT. Zij hebben uitleg gegeven over de verschillende aspecten van de SSV en waar we precies op moeten letten. Vervolgens was er een engelstalig seminarie over de werking van de elektromotor en berekeningen in verband met de Gear ratio. Na deze seminaries heeft elk team een zonnepaneel gekregen dat de nodige stroom en spanning aan de elektromotor moet leveren zodat deze voldoende vermogen kan opwekken om de SSV voort te drijven. Om onze stroomspanningskarakteristiek op te stellen hebben we ons zonnepaneel getest onder een lamp. Om af te sluiten hebben we nog een seminarie gehad over FabLab.

Week 3[edit]

We zijn deze week op zoek gegaan naar de juiste materialen en waar we deze kunnen kopen. Hier hebben we besloten om met plexiglas te werken (en dit in het FabLab te bewerken) en kogellagers en assen op maat te kopen. Verder zijn de eerste berekeningen van de weerstand die het autootje zal ondervinden theoretisch berekend. Deze zullen door de weken heen aangepast worden aan de juiste materialen en grootte van de SSV. Ook hebben we deze week bespreking gehad van onze WBS,Gantt chart en samenwerkingscontract. Over het algemeen waren deze in orde. Enkel bij de Gantt Chart moesten er nog wat aanpassingen gebeuren. Deze zal ook gedurende het verloop van het project aangepast worden.

Week 4[edit]

Deze week hebben we een bespreking gekregen over Simulink, een wiskundig modelleerprogramma dat we gebruiken om de gear-ratio te berekenen. Hier werd mee begonnen en de theoretische berekening werd ook verder gezet. Verder zijn we gestart met een houten model van de uiteindelijke SSV en is er een marktonderzoek in gang geschoten om te bepalen hoe ons SSV op de markt moet gebracht worden.

Week 5[edit]

In week 5 is het team verdergegaan op het werk dat in week 4 gestart en/of hervat werd: de theoretische en simulink berekening van de gear-ratio, het marktonderzoek en het verzamelen van materiaal voor de SSV.Verder werd er in het algemeen naar de eerste deadline toegewerkt.

Week 6[edit]

Deze week hebben we de definitieve berekeningen gemaakt, verder zijn we naar het fablab geweest om onze wielen & tandwielen uit te zagen. Hierdoor kunnen we ons prototype in MDF ontwikkelen. Bij onze berekeningen in simulink duiken nog steeds fouten op maar hier wordt verder aan gewerkt in de loop van de week. Hopelijk halen we de deadline.

Week 7[edit]

Deze week hebben we feedback gehad over SSV case part 1. Ons werk bleek maar net voldoende. Doordat we vrijdag nog steeds vastzaten met de berekeningen in Simulink is al onze tijd hieraan verloren gegaan. En hebben we het tussentijdse procesrapport te haastig moeten afwerken. De volgende week gaan we de fouten uit ons simulink programma halen. Verder hebben we ons prototype afgewerkt, hier zullen we eventuele obstakels tegen komen die we dan bij ons definitief model kunnen aanpassen. Zo zijn er al verschillende problemen opgetreden waar we hier niet op kunnen verder ingaan wegens privacy redenen. Verder gaan deze week de krachten op de as berekend worden. Hiervoor gebruiken we onze vers opgedane kennis uit de cursus sterkteleer.

Week 8[edit]

Vorige week zijn de uiteindelijke onderdelen uitgesneden in het fablab. Hierdoor kunnen we deze week ons autootje in elkaar steken en beginnen met de testen. Verder is er deze week nog gekozen voor een lichtere as, en wordt er getracht zoveel mogelijk gewicht te besparen om naar de 750gr te streven. De laatste loodjes worden ook aan simulink gelegd.

Week 9[edit]

Deze week konden we ons wagentje testen op de baan. Hier hebben we gretig gebruik van gemaakt om eventuele mankementen aan ons ontwerp te ontdekken en aan te passen. We waren zeer tevreden over onze tests, het wagentje deed er zelfs een paar tienden van een seconde sneller over dan wat ons model in simulink voorspelde.

Week 10[edit]

Maandagavond 2 mei kwam op Toledo te staan dat de race dinsdag ging doorgaan. Dinsdag ochtend werden er nog een paar aanpassingen gedaan en werden er ledjes ter afwerking van de wagen gemonteerd op de wagen. In de namiddag was de race, hier won team Raton hun eerste 2 races moeiteloos waardoor we in de kwartfinales kwamen. Ook deze kwartfinales wonnen we, jammer genoeg kregen we in de halve finales te maken met materiaalpech (Een gebroken tandwiel), waardoor we zonder overbrenging kwamen te zitten en genoege moesten nemen met een mooie 4de plaats van de 17 teams.

Week 11[edit]

Deze week moet het eindverslag afgewerkt worden, hiervoor zijn alle taken verdeeld en is iedereen bezig met de laatste loodjes aan het rapport te leggen.

Bestanden[edit]

Samenwerkingscontract (Team Raton)Gemeenschappelijke Gantt-chart (Team Raton)Work Breakdown Structure (Team Raton)Plan Van Aanpak (Team Raton)