Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl/2014: Team AM4

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Deze pagina werd opgericht door Team T-Ram voor het project EE4 van Groep T. De pagina bevat alle uiteindelijke bestanden van de groep, ook wordt er een blog bij gehouden en worden de vergaderverslagen hier gepost.

Team T-Ram[edit]

Logo Team T-Ram

Team T-Ram is een groep van 6 studenten die samen werken aan het EE4 project van Groep T. Dit project bestaat eruit een Small Solar Vehicle, of afgekort SSV, te bouwen. De SSV zou dan in staat moeten zijn een petanqueball een krachtige stoot te geven zodat deze zo hoog mogelijk op een helling rolt. Hierbij zullen zowel het materiaal, mechanica als electronische componenten een rol spelen. Op het einde van het semester zal er dan een competitie gehouden worden tussen de verschillende groepen van het EE4 project. De competitie zal in toernooivorm gehouden worden en de auto die zijn petanqueball het hoogst stoot, gaat door naar de volgende ronde.

Onze naam is voort gekomen uit de naam en logo van de school, Groep T, en het doel van de auto, een petanque bal op een helling "rammen".

Teamleden[edit]

Ons team bestaat uit volgende leden

Teamlid Verantwoordelijkheid Contact
Pieter Afslag Teamleider pieter.afslag@student.kuleuven.be
Jeroen Camps jeroen.camps@student.kuleuven.be
Jan Geusens Secretaris jan.geusens@student.kuleuven.be
Arne Tureluren Wikipage editor arne.tureluren@student.kuleuven.be
Joren Vanderelst joren.vanderelst@student.kuleuven.be
Mathias Van Oevelen mathias.vanoevelen@student.kuleuven.be

Management[edit]

Plan van Aanpak[edit]

In het een plan van aanpak wordt kort beschreven hoe de groep tewerk zal gaan.

Samenwerkingscontract[edit]

In het samenwerkingscontract worden afspraken tussen al de teamleden uitgeschreven. Alle teamleden dienen dit contract te tekenen ter overeenkomst.

Work Breakdown Structure[edit]

In de Work Breakdown Structure worden alle aspecten van het project getoond. Elke taak wordt weergegeven en daarna toegewezen. Dit is het vertrek voor de Gantt Chart

Gantt Chart[edit]

De Gantt Chart is de uiteindelijke taakverdeling. Elke taak wordt vermeld en toegewezen aan een persoon die hiervoor verantwoordelijk is.

Procesverslag[edit]

Het Procesverslag is een terugblik op het project. Dit houdt in dat er wordt teruggekeken op de vooropgestelde manier van werken, de planning, de onderlinge samenwerking tussen de groepsleden en een gezamelijke analyse betreffende de efficiëntie die werd bereik gedurende het project.

Designe[edit]

Het design werd in groep beslist, dit zou een T-vorm zijn met de lange kant in rijrichting. Dit zou volgens ons het beste design zijn zodat het stootblok aan de voorkant tegenover het "been van de T" zou komen. Bespreking van het design vindt u in het design report.

Blog[edit]

Elk team moet een blog bijhouden. Elke week wordt beschreven, er staat dus in wat er die week gebeurt is omtrent het project.

Week 1: 10/2 - 16/2[edit]

In week 1 hebben we de eerste uitleg over het project gekregen tijdens het seminarie. Tijdens het seminarie werd verteld wat het doel van het project is, een SSV maken dat in staat is een petanquebal een helling op te stoten , en wat er van de studenten verwacht wordt. We zijn meteen aan de slag gegaan door een bondige Work Breakdown Structure op te stellen en de taken al gedeeltelijk te verdelen. Deze werd later dan uitgebreid en er werd een Ghantt Chart aan te gevoegd. Ook werd plan van aanpak en samenwerkingscontract opgesteld.

Week 2: 17/2 - 23/2[edit]

In week 2 kregen we de eerste feedback op onze documenten. Deze werden dan aangepast en opnieuw doorgestuurd naar onze coach. Tijdens het tweede seminarie kregen we uitleg over het zonnepaneel en de DC motor die wij mochten gebruiken. We moesten bij het zonnepaneel wel de bijbehorende eigenschappen nog berekenen aan de hand van een proef. Ook de voorlopige krachtenanalyse werd berekend. We hebben ook de teamnaam bedacht en een bijpassend logo ontworpen. Verder werd er nog gebrainstormd over welk concept en welke materialen we gaan gebruiken bij de bouw van onze SSV.

Week 3: 24/2 - 02/3[edit]

Eerst werd het bestand over de zonnepaneel verder afgewerkt en verbeterd gebaseerd op de feedback die we kregen afgelope week. Tijdens de vergadering werd gebrainstormd over het design, waar later tekeningen van een voorlopig design op werden gebaseerd. De andere belangrijke beïnvloedende krachten werden berekend en ook een werden de eerste berekeningen met Mathlab en Simulink gedaan.

Week 4: 03/3 - 09/3[edit]

Tijdens deze week werden de berekeningen van Mathlab en Simulink afgewerkt en de resultaten besproken. Over het design werd al een raport geschreven met de nodige uitleg over de beslissingen die we hebben genomen over de keuze van het chassis en het materiaal dat we gaan gebruiken. Er werd ook een eerste schets gemaakt in SolidWorks, deze werd besproken en de nodige aanpassingen werden gedaan. Verder werd nog wat gediscussieerd over de wielen, aansturing en enkele aanpassingen aan het design.

Week 5: 10/3 - 16/3[edit]

Er werd verder gewerkt aan de berekeningen van Mathlab en Simulink. Deze gaven toch wat problemen. Ook het design werd verder besproken, meer bepaald de grootte van de voorwielen en aansturing werden besproken. Hiervoor werd een productanalyse gemaakt

Week 6: 17/3 - 23/3[edit]

De laatste hand werd gelegd aan het report. De analytische berekeningen werden ook nog verder afgewerkt omdat deze niet het gewenste resultaat gaven en de bisectie methode werd ook gemaakt. Aan het report werden ook nog enkele afbeeldingen van Solid Edge toegevoegd. Op het einde van de week werd het raport dan ingedient.

Week 7: 24/3 - 30/3[edit]

Na het indienen van het report vorige week, kregen we deze week feedback op de inhoud. Enkele zaken waren onvoldoende in orde en moesten verder aangepast worden tijdens de paasvakantie.

Week 8: 31/3 - 27/4[edit]

Tijdens de paasvakantie werd eerst de Mathlab en Simulink verbeterd tot de gewenste resultaten bekomen werden. Dan werd een eerste model van de SSV gebouwd. Dit model werd dan gebruikt om de impacttesten tijdens week 9 te doen.

Week 9: 28/4 - 4/5[edit]

De impacttesten zijn gebeurt en geanalyseerd. De analyse van de botsing en berekenen van de impact werden gemaakt uit de resultaten. Ook de Sankey diagrammen werden gemaakt. De restultaten waren gunstig bevonden, nu kunnen we de wagen in zijn definitieve vorm maken. Daardoor moesten de technische tekeningen nog worden aangepast en de bijhorende krachten van de botsing werden hierop aangeduid.

Week 10: 5/5 - 11/5[edit]

De SSV werd nog eens getest, helaas was de besturing niet optimaal, dit werd dus aangepast zodat dit geen probleem meer geeft. Er werden ook enkele wielen aan de zijkant geplaatst zodat de SSV niet tegen de kant van de baan kan botsen. Iedereen maakte dan nog een individueel procesverslag.

Week 11: 12/5 - 18/5[edit]

Dit is de laatste week van het project. De auto werd tot in het laatste detail afgewerkt en de resterende berekeningen werden gemaakt. De sterkte van het chasis werd ook nog berekenen. Hierna waren we klaar voor de race.

Week 12: Race[edit]

De dag van de race was iddeaal. In de ochtend was het lichtjes bewolkt maar rond 10u klaarde het op en kon de race, zoals gepland, starte. Onze resultaten waren niet slecht. De auto kon goed versnellen vanuit stilstand, spijtig genoeg wijkte de auto lichtjes af waardoor hij de kant raakte. De wielen aan de zijkant om de auto te geleiden gaven te veel wrijving waardoor de auto na het optrekken opnieuw lichtjes vertraagde. Dit zorgde ervoor dat de bal na de botsing niet zo hoog rolde.

Vergaderingen[edit]

Hieronder vindt je al de vergaderverslagen.

Vergadering 1

Vergadering 2

Vergadering 3

Vergadering 4

Vergadering 5

Vergadering 6

Vergadering 7

Vergadering 8

Vergadering 9

Vergadering 10