Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl/Team AM3

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Logo Mata Hari.jpg

Welkom op de wiki van Team Mata Hari. Op deze wiki kunt u informatie vinden over de inhoud en de vooruitgang van ons SSV-project.
De wiki wordt wekelijks bijgewerkt gedurende de 13 weken van het tweede semester.

Mata Hari[edit | edit source]

Teamleden

Jesse Massez
Koen Coolen
Freek Donckers
Dries Goedseels
Rob Arnouts
Jeroen Claesen
Joris Aerts
Serdar Sengün

Ontwerp[edit | edit source]

Voor het ontwerp van de SSV kiezen we voor mini-discs als wielen en misschien in een later stadium voor eigen uitgesneden wielen. Als bevestiging van het zonnepaneel combineren we een mast met kogel en antenne-poten. Dit maakt dat we een kleine 3-pikkel van een fototoestel omgekeerd op onze bodemplaat bevestigen en op de uiteinden van de poten het zonnepaneel. Dit maakt dat we meer als voldoende vrijheidsgraden hebben om het zonnepaneel correct te positioneren zonder stabiliteit te verliezen. Aan de werkvorm van de bodemplaat kan nog veel bijgesneden worden zodat de hele constructie daalt in gewicht.
Sinds de aanwezigheid van alle materialen wordt dit laatste nog meer een aandachtspunt. de vorm van de bodem plaat is steeds meer ondergeschikt aan het uiteindelijk gewicht van de wagen zolang het praktisch realiseerbaar is.
Vaste constanten in het ontwerp zijn dus de 3 Mini-dvd wielen en de omgekeerde drie-pikkel voor de bevestiging van het zonnepaneel.

FirSSV.JPG
SSV na initiële bouw
De eerste samengestelde SSV met de eerste bodemplaat van 5mm plexiglas, woog in het totaal net iets meer als 1 kg.
Sinds de tweede finale versie van de SSV gemonteerd is weegt de SSV 783 gram. Dit is een aanzienlijke verbetering voor de acceleratie van de zonnewagen. Ook het geleidingsysteem is herzien. Er wordt nu gebruik gemaakt van een rollend systeem in plaats van een schuivend systeem, dit zou de wrijving moeten voorkomen die in de eerste test een groot verlies bleek.
VooraanzichtV2.JPG
Vooraanzicht SSV 2de Versie

Profiel SSV 2de Versie.JPG
Profiel SSV 2de Versie


Website ter promotie van de mini umicar: http://mataharrie.net63.net

Blog[edit | edit source]


11/5/2011
Een week geleden was het de Race. Dit was een vrij spannend moment voor heel de groep aangezien er liefst nog enkele testen werden gedaan voor de race. Dit was echter niet mogelijk vanwege lessen juist voor de race. Het is namelijk zo dat het nieuwe geleidingssysteem over de witte rail in het midden nog niet was getest. Na de eerste rit bleek dit geen probleem te vormen. De eerste race wonnen we dan ook met een tijd van 6.09 seconden. De tweede race reden we exact dezelfde tijd van 6.09 seconden, onze tegenstander was echter sneller en daardoor haalden we geen verdere selectie. Achteraf gezien vond heel het team het een geslaagde rit. Een tamelijk goede stabiele tijd en geen verdere problemen. De praktische tijd is ongeveer 1 seconde trager dan de theoretisch berekende tijd. Op de roltest haalde we 4.37meter en dit was best vergelijkbaar met de 5 meter die berekend was via simulink. Verder is iedereen nu vollop bezig met het afwerken van alle onderdelen van Case Deel II voor vrijdag 13/5/2011.

3/5/2011
De race van de zonnewagens is gepland voor deze namiddag. Er is nog veel gebeurt sinds de eerste testrit. Het bouwteam is teruggegaan naar fablab om om een mooie, lichtere bodemplaat te laten printen door de lasercutter. Het logo, de teamnaam en de namen van de teamleden zijn gegraveerd in deze nieuwe bodemplaat van 3 mm plexi. Deze aanpassingen betekenen een grote verbetering in het gewicht van de SSV. Hij weegt nu namelijk ongeveer 230 gram minder dan de vorige versie. Ook het geleidingsysteem langs het L profiel op de baan is volledig herzien. Dit is echter nog niet volledig getest, maar zou sowieso een grote verbetering moeten zijn ten opzichte van de vorige installatie. Het is deze week geen echte EE4 bijeenkomst omdat deze dag volledig in teken staat van de race. Aan de andere opdrachten wordt ondertussen gewoon verder gewerkt en deze zullen volgende week worden besproken op vooruitgang.

25/4/2011
De SSV is klaar om een eerste testrit te maken. Deze testrit zal morgen(dinsdag 26/4/2011) plaatsvinden tussen 11.00u en 13.00u op een parking naast Groep T. Voordien wordt een seminarie bijgewoond over technisch tekenen door heel het team.

17/4/2011
Het is paasvakantie en heel het team heeft nu tijd om op het gemak de te verrichten taken te volbrengen. Het is de bedoeling dat de initiële bouw van de SSV wordt afgerond voordat de lessen terug beginnen. Dan kan er uitvoerig getest worden en is er nog tijd om aanpassingen uit te voeren.

5/4/2011
Sinds deze week is al het bestelde materiaal aanwezig in leuven en kan het assembleren beginnen. Case deel 2 staat nog in kinderschoenen, mits een goede taakverdeling komt dit allemaal in orde.

29/3/2011
Vrijdag 26/3/2011 is het verslag van Case Deel 1 ingeleverd. Vandaag werd hierover feedback ontvangen en het resultaat was behoorlijk. Hier en daar enkele onvolmaaktheden die waarschijnlijk te wijten zijn aan een iets te strak tijdsschema. Een verbeterde versie van de Simulink wordt nu aan gewerkt en terug opgestuurd in correcte vorm. Aangezien nu de overbrengingsverhouding die we gaan gebruiken gekend is, kunnen we een tandwielendoosje bestellen. De bouw van de SSV schiet al goed op, vooral nu het zonnepaneel al bevestigd is op de bodemplaat. Nu start Case deel 2 met als grootste onderdelen de berekening van de belasting op de as, bouw van SSV afwerken en testen uitvoeren, die dan vergeleken moeten worden met de reeds bekomen waarden.

20/3/2011
Voorbije week is de SSV een tastbaar feit geworden. De werkversie van de bodemplaat is namelijke gemaakt in Fablab. Deze werkversie van de bodemplaat is een groffe versie van de bodemplaat die veel boorgaatjes bevat om veel mogelijkheden te bieden aan montage. De bodemplaat is gesneden in een plexi-plaat van 5mm dik. Op het einde van komende week moet SSV Case deel 1 worden ingediend, dit deel bevat ook de ideale overbrenging. Zodra we al het geschikte materiaal hiervoor ter beschikking hebben kunnen we de bodemplaat gaan bijsnijden naar zijn finale vorm.
Simulink en berekeningen hebben nog wel nood aan een laatste hand, hoewel ze niet in gedrang komen voor de deadline van vrijdag.

12/3/2011
Deze week kregen we een seminarie over het gebruik van simulink. In dit pakket van Matlab zullen we onze SSV simuleren en verder analyseren. Na het seminarie werd er verder gewerkt aan het uitdiepen van voorgaande basisberekeningen. De werkvorm van de bodemplaat is ook opgetekend in Solid Edge. Als wielen voor de SSV kiezen we in eerste instantie voor CD's, het is mogelijk dat deze verderop in het project vervangen worden door zelf-ontworpen wielen.

5/3/2011
Afgelopen week is er samengekomen om de laatste feedback op de GC,WBS,CC en PVA te ontvangen. Verder is er nog meer nagedacht over de specifieke uitwerking van de frame van de SSV. Er is unaniem gekozen voor 3 wielen en er wordt gereden in de richting van de twee wielen.
Het grote belang van de hoek van het invallende zonnelicht maakt dat we de hoek van het zonnepaneel zeker een bepaalde vrijheidsgraad willen geven, ook al kennen we de specifieke orientatie van de baan en het tijdspanne waarover de race zal plaatsvinden. Voor realisatie van deze vrijheidsgraad moet er nog gekozen worden tussen drie ontwerpen. Na de bijeenkomst is er ook al gezocht geweest naar een goede leverancier van materialen, vooral voor tandwielen en assen.
De theoretische berekeningen van Case 1 zijn ook van start gegaan.

25/2/2011
Om 18u00 werden de verbeterde versies van GC,WBS,CC en PVA geupload. Ook werd na overeenkomst gekozen voor een nieuwe teamnaam, Mata Hari. Dit omdat een ander team ook voor de naam Helios had gekozen.

22/2/2011
Het zonnepaneel werd in ontvangst genomen en getest. Ook de motor werd overhandigd aan het team. Er werden drie seminaries bijgewoond: Een seminarie van het Solarteam, een seminarie over ideale overbrenging berekenen en een seminarie over FabLab.
In een eerste Brainstormsessie werden enkele ideeen voor ontwerp naar voor gehaald. er is nog geen definitief besluit genomen.
Komende week worden de GC, WBS,PVA en samenwerkingscontract bijgewerkt.
Brainstorm123.JPG

15/2/2011
Na een inleidend seminarie werden de teams verdeeld. Er werd gekozen voor teamnaam HELIOS. Gantt Chart, Work Breakdown Structure, Plan Van Aanpak en samenwerkingscontract werden grotendeels gevormd.


Procesverslag[edit | edit source]

Deze link brengt u naar het procesverslag met de verschillende fasen die doorlopen zijn bij de bouw en een beschrijving van onze SSV.

http://dl.dropbox.com/u/14043953/procesverslagGOED.pdf