Introduction to Swedish/Traveling

From Wikiversity
Jump to: navigation, search
Nuvola Swedish flag.svg


Öresundsbron connects Sweden with Denmark since year 2000.

Example sentences[edit]

  1. På busshållplatsen stod tre personer och väntade. At the bus stop three persons stood waiting.
  2. Flygplatsen Arlanda ligger mellan Stockholm och Uppsala. The airport Arlanda is between Stockholm and Uppsala.
  3. Städer är större än byar. Towns are bigger than villages.
  4. Tåg och spårvagnar går på räls. Trains and trams run on rail tracks.
  5. I korsningen hade två bilar krockat. At the crossroads two cars had collided.
  6. Den stora rondellen har två rondellhundar. The big roundabout has two roundabout dogs.
  7. Göteborg har ingen tunnelbana. There is no underground in Göteborg.
  8. Kungsleden går från Abisko och fortsätter ner mot Sareks nationalpark. Kungsleden starts at Abisko and continues down to the national park of Sarek.
  9. Finlandsfärjorna går genom Stockholms skärgård. The ferries to Finland pass through the archipelago of Stockholm.

Exercises[edit]

Translate into English
1. Kyrkan ligger vid en vägkorsning.

2. Om du tar till vänster därborta kommer du till stan.

3. Det går tunnelbana mellan Solna centrum och Slussen.

4. Kungen bor på Drottningholms slott.

5. Du behöver inte springa över stora vägen. Det finns faktiskt en gångtunnel.

Translate into Swedish
6. The ferry between Helsingborg and Helsiingör does not take a long time.

7. The conductor asked me for tickets and any discount cards.

8. You are at the domestic terminal now. You need to proceed to the international. It is that way.

9. You must punch your ticket also when changing buses.

10. I am the guide for this group. I decide that we have a ten minute break.

Glossary[edit]

Stockholm Arlanda airport
en busshållplats, flera busshållplatser a bus stop, several bus stops
en busstation, flera busstationer a bus station, several bus stations
en by, flera byar a village, several villages
en flygplats, flera flygplatser an airport, several airports
en järnvägsstation, flera järnvägsstationer a railway station, several railway stations
en korsning, flera korsningar a crossing, several crossings
en led, flera leder a trail, several trails
en rondell, flera rondeller a roundabout, several roundabouts
en räls, flera rälsar a rail, several rails
en spårvagn, flera spårvagnar a tram, several trams
en stad, flera städer a town, several towns
en stig, flera stigar a path, several paths
en taxi, flera taxibilar a taxi, several taxis
en tunnelbana, flera tunnelbanor an underground, several undergrounds (Metro)


Nuvola Swedish flag.svg Language classification: this is a Swedish language resource.