Introduction to Swedish/Agreement of forms

From Wikiversity
Jump to: navigation, search
Nuvola Swedish flag.svg


Grammar[edit]

The nominal attributive phrase[edit]

En svensk sommarstuga.... Flera svenska sommarstugor.
indefinite singular indefinite plural definite singular definite plural translation
en röd bil flera röda bilar den röda bilen de röda bilarna a red car
ett rött hus flera röda hus det röda huset de röda husen a red house
en vacker dag flera vackra dagar den vackra dagen de vackra dagarna a beautiful day
ett vackert ställe flera vackra ställen det vackra stället de vackra ställena a beautiful place

The possessive attributive phrase[edit]

The Volvo Amazon was manufactured 1956-1970.
possesive singular possesive plural reflective singular reflective plural translation
min röda bil mina röda bilar min röda bil mina röda bilar my red car
din röda bil dina röda bilar din röda bil dina röda bilar your red car
hans röda bil hans röda bilar sin röda bil sina röda bilar his red car
hennes röda bil hennes röda bilar sin röda bil sina röda bilar her red car
dess röda färg dess röda färg sin röda färg sina röda färger its red colour
någons röda bil ens röda bilar sin röda bil sina röda bilar someones red car
vår röda bil våra röda bilar vår röda bil våra röda bilar our red car
er röda bil era röda bilar er röda bil era röda bilar your red car
deras röda bil deras röda bilar sin röda bil sina röda bilar their red car


Lautrec in bed 1893.jpg
possesive singular possesive plural reflective singular reflective plural translation
mitt röda täcke mina röda täcken mitt röda täcke mina röda täcken my red bed coating
ditt röda täcke dina röda täcken mitt röda täcke dina röda täcken your red bed coating
hans röda täcke hans röda täcken sitt röda täcke sina röda täcken his red bed coating
hennes röda täcke hennes röda täcken sitt röda täcke sina röda täcken her red bed coating
dess röda täcke dess röda täcken sitt röda täcke sina röda täcken its red bed coating
någons röda täcke någons röda täcken sitt röda täcke sina röda täcken someones red bed coating
vårt röda täcke våra röda täcken vårt röda täcke våra röda täcken our red bed coating
ert röda täcke era röda täcken ert röda täcke era röda täcken your red bed coating
deras röda täcke deras röda täcken sitt röda täcke sina röda täcken their red bed coating

The nominial predicative phrase[edit]

Crying-girl.jpg
indefinite singular indefinite plural definite singular definite plural translation
en bil är nödvändig flera bilar är nödvändiga bilen är nödvändig bilarna är nödvändiga a car is necessary
ett metspö är nödvändigt flera metspön är nödvändiga metspöet är nödvändigt metspöna är nödvändiga a fishing rod is necessary
en flicka blev ledsen flera flickor blev ledsna flickan blev ledsen flickorna blev ledsna a girl became sad
ett barn blev ledset flera barn blev ledsna barnet blev ledset barnen blev ledsna a child became sad
en flicka heter Elisabet flera flickor heter Elisabet hon heter Elisabet De heter Elisabet one girl's name is Elisabet
en flicka kallas Bettan flera flickor kallas Bettan hon kallas Bettan De kallas Bettan one girl is called Bettan

The possessive predicative phrase[edit]

possesive singular possesive plural translation
min bil är nödvändig mina bilar är nödvändiga my cars are necessary
mitt metspö är nödvändigt mina metspön är nödvändiga my fishing rods are necessary
min bil blev smutsig mina bilar blev smutsiga my cars became dirty
mitt glas blev smutsigt mina glas blev smutsiga my glass became dirty

Exercise[edit]

Please translate into Swedish.

1. He bought two red flowers.
2. The dirty water is not healthy.
3. Our young daughters are called Cissi and Gittan.
4. Several brave cows went outside of the fence.
5. The singer of the band has a new girl friend.
Please translate into English..

6. Min pojkvän får inte kyssa andra tjejer.
7. Hennes gamla föräldrar har tre stora hundar.
8. Deras barn är elaka mot våra barn.
9. Simläraren har lärt många barn att simma.
10. Vi säljer bara täcken med den här färgen.

Nuvola Swedish flag.svg Language classification: this is a Swedish language resource.