Introduction to Swedish/Adjectives

From Wikiversity
Jump to: navigation, search
Nuvola Swedish flag.svg


Grammar[edit]

Regular Inflection

röd rödare rödast red
fånig fånigare fånigast foolish

for long adjectives following kind of bending is used as an alternative:

fantastisk mer fantastisk mest fantastisk fantastic
intelligent mer intelligent mest intelligent intelligent

Irregular Inflection

liten mindre minst small
lång längre längst long / tall
mycket mer mest much
många fler flest many
stor större störst big

Example sentences[edit]

Vem är räddast? Who is the most scared?
Mia är räddare än Moa. Mia is more scared than Moa.
En liten hund är ofta rädd för en stor. A small dog is often scared of a big dog.
Den lilla hunden är rädd för den stora. The small dog is scared of the big dog.

Example text[edit]

The Volvo 240 series manufactured 1974-1993.

Den första bilen

Kalle skulle köpa sin första bil. Han var inte ute efter en stor familjebil, utan tänkte nöja sig med något litet och smidigt. Han hade sett på TV att det var rea på många bilar nu. Bilhandlaren visade runt bland olika modeller: "Den här störst och den där borta är mest miljövänlig..." "Jag vill ha en grön bil", sa Kalle. "I så fall får det bli den som står längst ner i hörnet!", föreslog bilhandlaren. Kalle betalade och körde iväg med sin nya bil.


The first car

Kalle was going to buy his first car. He wasn't looking for a big family car as he would be ok with something small and handy. On TV, he had seen that there were sales on many cars now. The car dealer was demonstrating various models: "This is the biggest one, and that one over there is the most environment friendly..." "I would like to have a green car", Kalle said. "In that case you should take the one standing far down in the corner!", the car dealer suggested. Kalle paid and went off with his new car.

Exercises[edit]

Please translate into Swedish

1. The car is red.

2. She is more foolish than I am.

3. He is the cutest boy in the class.

4. It is a nice dog.

5. The big house is smaller than the small church.

Please translate into English

6. Den långa tjejen är vackrast i skolan.

7. Betala till den stora killen i hörnet!

8. Han är vackrare nu än då.

9. Hon är ute efter en lång kille.

10. Jag föreslår att du nöjer dig med en bilhandlare.

Answers to exercises

Glossary[edit]

(att) betala to pay
en bilhandlare a car dealer
bland among
en familjebil a family car
(att) föreslå to suggest
grön green
en hund a dog
ett hörn a corner
en kille a boy
en kyrka a church
att köra (to) drive
I så fall In that case
iväg away
liten small
lång long / tall
en miljö an environment
miljövänlig enviormentally friendly
ny new
något something
(att) nöja sig med to be satisfied with
en rea sales
(att) visa runt to show an area
rädd scared
en skola school
(att) stå to stand
smidig handy
snygg cute
snäll nice
TV TV
en tjej a girl
vacker beautiful
(att) vara ute efter to be looking for
vem who
vänlig friendly
än than