Hilbert Book Model Project/Compartments/nl

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

<Hilbert Book Model Project/nl

Opdeling van het Universum[edit | edit source]

Compartimenten[edit | edit source]

Het uitgebreide Stokes theorema suggereert dat het zin heeft om het universum in compartimenten op te delen die diskrepante gebieden bevatten.

  • Drijvende platformen die een private parameterruimte bezitten vormen een a diskrepante regio.
  • Modules bestaan uit conglomeraten van zulke platformen. Zij bewegen als één eenheid.
  • Zwarte gaten vertegenwoordigen ruimtelijke wat meer uitgestrekte diskrepante regio's. Barrières die de informatiestroom blokkeren omsluiten deze regio's.

Op elk progressiemoment wordt het universum verdeeld in compartimenten die een subset van zulke diskrepante gebieden omvatten.

Zwarte gaten[edit | edit source]

Een event-horizon karakteriseert elk zwart gat. Deze horizon correspondeert met de afscheiding waar de ontsnappingssnelheid de snelheid van warps overtreft.

In de vrije ruimte is de snelheid van warps gelijk aan de snelheid waarmee clampen uitbreiden.

Zodoende kunnen noch de warps, noch de grenzen van de clampen de event-horizon passeren.

Op afstand van het geometrische centrum van massa is de ontsnappingssnelheid gelijk aan

is de gravitatie konstante. Voor sferische gebieden, definieert de Schwarzschild straal de straal waar de ontsnappingssnelheid gelijk is aan de warp-snelheid.

Elke clamp draagt een standaard bit massa en elke warp draagt een standaard bit energie. In principe kant elke warp in een clamp veranderen en omgekeerd kan elke clamp in een warp veranderen.

Elke warp draagt een standaard bit informatie,

Zodoende is de Schwarzschild straal proportioneel aan het aantal ingesloten clampen en is ook proportioneel aan de ingesloten energie. Hij is ook proportioneel aan het equivalent van de omsloten informatie.

Bekenstein ontdekte de begrenzing van de hoeveelheid entropie die een bol kan omvatten.

Here  is the Boltzmann constant.  is the radius of the sphere and  equals the energy equivalent of the sum of the clamps and the warps that are contained in the sphere.

The equal sign holds for the event horizon of a spherical black hole. This means that inside the event horizon no warps occur. The spherical black hole represents the most efficient way of packaging entropy.

For the Schwartzschild black hole M replaces E,

Aldus hoort de entropie van een zwart gat evenredig met de oppervlakte van de horizon te zijn. Voor een bolvormig gebied is het oppervlak gelijk aan .

Met andere woorden de entropie van het bolvormige zwarte gat is evenredig met het kwadraat van het aantal ingekapselde clampen.

Bij een gelijkmatige verdeling van de clampen is de entropie per volume-eenheid evenredig met het kwadraat van het aantal clampen per volume-eenheid. De volume-oppervlakte-integraal vertelt dat elke fractie van het volume afbeeldt op eenzelfde fractie van het omsluitende oppervlak.

Indien de straal van een bolvormig compartiment de straal van de event horizon overtreft, dan blijft deze relatie hetzelfde. Dit vormt de achtergrond van het Holografische Principe .

In de compartimenten bereikt de entropie per volume-eenheid een maximum in het geval dat het compartiment samenvalt met van de event horizon van zwarte gaten.

Warp inversie straal[edit | edit source]

Als , dan ontmoeten de warps die het zwarte gat langs deze tangent benaderen een instabiel evenwicht waarin zij bewegen in een concentrische cirkel met straal .

Als dan worden de warps van het zwarte gat weggebogen.

Als dan worden de warps naar het zwarte gat toegebogen.

Zwart Lichaam[edit | edit source]

Zwarte gaten fungeren als zwart lichaam stralers.

Hawking en Bekenstein toonden aan dat zwarte gaten een temperatuur hebben die met hun entropie corres[pondeert. Om die reden fungeer een zwart gat als een zwarte straler.

De uitgezonden straling is de Hawking straling.