Ἐκκλησία

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ἐκκλησία: a Wikiversity practicum
Ἐκκλησία

ἐκκλησία - mobile assembly - in today's language, organization

School of Theology
New Testament Greek Department
Module: Ἐκκλησία
Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation

Biblical Studies and Introductory Ancient Greek Language

Λεξικόν: κοινωνίαἐκκλησίααγάπηφιλίαστοργήερωςθέλημα

So many people are lost and confused about the wonderful and simple message of the New Testament. A good way to dive in is to look for key concepts that are easy to grasp and plug the main terms into a lexicon (Λεξικόν). Things like community, church, love, brotherhood and family are starting points. ἐκκλησία (ek-lee-zi-a) is another of the most mistranslated words in the common English versions of the New Testament.

Upon this rock...

[edit | edit source]

ἐκκλησία is ...

(Matthew 16:18)

"...upon this rock I will build my organization"


Other instances

[edit | edit source]

Besides "church", ἐκκλησία has also been translated to 'assembly'... We need to be heading toward αγάπη for now but we'll come back to this later.

[edit | edit source]

Strong's number: 1577 - ἐκκλησία