Haitian Creole/That/Answer Key

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Any instances of ke can be omitted.

 1. Ateyis se yon moun ki nye ekzistans Bondye ak lòt dye yo.
  An atheist is a person that/who denies (the) existence of God (in monotheism) and other gods.
 2. Ou nan Wikipedya kreyòl ayisyen, ansiklopedi lib ki egziste nan anpil lang.
  You are in Haitian Creole Wikipedia, (the) free encyclopedia that exists in many languages.
 3. Mwen mande yon nouvo manda administratè pou mwen kapab kontinye travay ke nou komanse depi 2 lane deja.
  I ask for a new administrator mandate so that I can continue work that we started two years ago.
 4. M panse ke bagay yo ap avanse toutbon.
  I think that things are progressing well.
 5. Fizik se yon syans ki etidye fenomèn ke nou ka obsève direkteman ou endirekteman nan linivè a.
  Physics is a science that studies phenomena that we can observe directly or indirectly in the universe.
 6. Astwonomi se syans ki ap etidye sa ki nan syèl la.
  Astronomy is (the) science that studies what is in the sky.