Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl/Team PM7/Blog

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Blog[edit | edit source]

Week 1[edit | edit source]

15-02-2011[edit | edit source]

Vandaag zijn de belangrijkste documenten tegen de deadline van vrijdag opgesteld in groep. De WBS wordt verder uitgewerkt door Simon. Wouter Vrancken werkt het plan van aanpak verder uit. Frederic zorgt voor het logo en het samenwerkingscontract. De taken van de Gantt Chart zijn opgesteld en hebben een tijdsquota toegedeeld gekregen.

Verder is er nog beslist om met dropbox te werken voor de bestanden te synchroniseren.

De volgende taken zijn verdeeld:

Wiki en website Wim
Penningmeester Frederic

De verantwoordelijke voor het aanvullen van de blog zal aangeduid worden op wekelijkse basis. Er is ook gekozen om zonder team-leider te werken, tenzij blijkt dat dit toch nuttig is. In dat geval wordt deze later gekozen.

Volgende vergadering zal donderdag zijn. Dan worden te taken van de Gantt Chart verdeeld.

17-02-2011[edit | edit source]

De documenten zijn verder afgewerkt. De WBS en de Gantt Chart zijn op elkaar afgestemd. Het plan van aanpak is afgewerkt.

Iedereen kijkt de documenten nog eens na. Wim zal om 17.00 alle documenten via Toledo insturen.

Week 2[edit | edit source]

22-02-2011[edit | edit source]

De eerste brainstorming over het ontwerp van het zonnewagentje werd gehouden.

Na feedback van de assistent werden de Gantt Chart en de samenwerkingscontract aangepast. De WBS wordt aangepast naar de Gantt Chart door Simon.

De volgende vergadering zal donderdag zijn.

24-02-2011[edit | edit source]

De laatste aanpassingen van de Gantt Chart en het samenwerkingscontract werden besproken. Simon maakt de WBS nog af.

Vervolgens werd er over de structuur van het frame van de zonnewagen gebrainstormt. Hier zijn een 4 tal voorstellen naar voor gekomen, waaronder 2 die door Wim uitgewerkt zullen worden in Solid Edge. Deze worden ook door hem gesimuleerd om de belasting in te schatten.

De taken worden verdeeld.

 • Gewricht bevestiging : Wouter H.
 • Opzoeken mogelijkheden van lagers : Jan
 • Opzoeken materialen voor body : Peter, Wouter V
 • Wrijvingsweerstanden voor assen opzoeken : Jan
 • Simulatie spanningen in frame : Wim
 • Berekeningen transmissie : iedereen

Week 3[edit | edit source]

01-03-2011[edit | edit source]

Er werd verder gediscussieerd over het frame van de zonnewagen. Op basis van de vorige ontwerpen werden verbeteringen aangebracht.

 • Wim zal het nieuwe ontwerp terug uitwerken.
 • De berekeningen voor de overbrengingen moeten nog verfijnd worden. Peter, Jan en Simon gingen hier naar kijken.
 • Simon zal de laatste aanvullingen aan de WBS doen en beginnen aan het Sankey diagram.
 • Frederic zal opzoeken welke opties we hebben voor de wielen

Week 4[edit | edit source]

08-03-2011[edit | edit source]

Het werk van de voorbije week werd besproken.

De berekening voor de overbrenging werden vergeleken. De berekeningen werden gedaan op de door de docenten voorgestelde manier door Peter. Wim heeft het op een andere manier berekend. Na het gelijk stellen van de parameters, werd ongeveer de zelfde uitkomst bekomen. De oplossingen zullen nog vergeleken worden met de oplossing in Simulink.

Simon heeft de verliezen voor het Sankey diagram berekend. Na een paar vragen heeft hij deze verder aangevuld zodat het diagram gemaakt kan worden.

De verschillende mogelijkheden voor de wielen werden besproken. De wielen zullen vermoedelijk zelf gemaakt worden uit plexiglas. Als alternatief zijn er wel al voorgemaakte wielen opgezocht.

Bij het ontwerp werd besloten na overleg met de docent dat zelfsturende voorwielen weinig nut hadden. Dit zal vervangen worden door wieltjes die de wagen in zijn geheel geleiden langs de rail.

De taken voor komende week worden verdeelt:

 • Jan en Frederic : De simulatie in Simulink
 • Peter : Overbrenging verder uitwerken en beschrijven
 • Wim : Het overbrengingsmechanisme uitwerken
 • Simon : Informatie over het zonlicht en de zonnepanelen afwerken en het Sankey diagram afwerken
 • Wouter en Wouter : Beginnen aan het verslag

Week 5[edit | edit source]

15-03-2011[edit | edit source]

Het ontwerp begint vaste vorm te krijgen. Enkel het overbrengingsmechanisme moet nog met de correcte overbrengingen op de juiste plaats geplaatst worden. Hiervoor wordt er echter gewacht tot de resultaten van Simulink.

De parameters (wiel diameter, rolweerstandscoëfficient,...) zijn voor een laatste keer overlopen zodat de berekeningen voor de overbreningsverhouding (manueel, maple) en het Sankey diagram correct gebeuren. De manuele berekening is nog een laatste keer bijgestuurd, maar het resultaat blijft onveranderd. In de grafiek gegenereerd door de maple simulatie zat er een vreemde buiging vanaf de helling van de race. Deze is echter te verklaren doordat de wagen vanaf dat ogenblik niet meer op het ideale toerental zit, maar er boven. De wagen zal dan volgens een dalende parabool naar zijn nieuw optimaal toerental gaan.

De Simulink simulatie is de voorbije week niet opgeschoten doordat Jan ziek was. De komende week zal dit echter ingehaald worden.

Verder staat het verslag al vrij ver. Het zijn nog vooral de berekeningen die toegevoegd moeten worden.

 • De komende week zal dus de simulink simulatie verder afgewerkt worden door Frederic en Jan.
 • Simon werkt het Sankey diagram af.
 • Wim en Peter voegen de uitleg over hun berekeningen toe aan het verslag.
 • Wouter werkt het schema voor de elektronica voor het schakelmechanisme uit voor het verslag.
 • Wim schrijft de uitleg over de elektronica van het schakelmechanisme.
 • Jan berekent de normaalkrachten die de tandwielen zullen veroorzaken om te zien of we kogellagers nodig hebben of niet voor de oeverbrenging.

Week 6[edit | edit source]

23-03-2011[edit | edit source]

Bij de docent kregen we te horen dat we goed op schema zaten. Enkel Simulink moet nog afgewerkt worden. Jan en Frederik zien dit echter zitten, dus er is geen probleem.

Het document dat we hadden samengesteld was echter niet de bedoeling van de opdracht. De berekeningen moeten wel in een document samengevoegd worden, maar het design rapport moet op de blog komen. Wouter en Wouter hebben dit dan ook prompt gedaan.

Wim heeft een lijst opgesteld met de benodigde onderdelen die besteld moeten worden. Zodra gecontroleerd is dat we binnen budget blijven, kunnen deze besteld worden. Voor de tandwielen wachten we nog tot we de juist gear-ratio's via Simulink bekomen hebben. Simon gaat deze week naar de Banier om te kijken voor balsa hout.

Voor we naar FabLab gaan, hebben we de gear-ratio ook nodig om de gaten in de tandwielkast correct te plaatsen. Zodra we die hebben zal Wim zo snel mogelijk het ontwerp aanpassen zodat we naar FabLab kunnen gaan.

Taken:

 • Simulink afwerken : Frederik en Jan
 • Sankey Diagram : Simon
 • Gearbox aanpassen : Wim
 • Manuele berekeningen in tekst zetten : Peter
 • In te sturen document nakijken, formatteren en insturen : Wouter V.
 • Voor balsa hout gaan kijken in de Banier : Simon

Week 7[edit | edit source]

29-03-2011[edit | edit source]

De tandwielen blijken een grotere hap uit het budget te zijn dan voorzien. Het algoritme om de tandwielcombinatie samen te stellen wordt aangepast om de prijs mee te optimaliseren. Nog een paar andere aanpassingen voor de constructie worden ook toegevoegd. Het lukt uiteindelijk om een combinatie te vinden die binnen het budget blijft.

Week 8[edit | edit source]

05-04-2011[edit | edit source]

Aangezien er geen grote vragen waren, werd beslist dat Wim, Peter en Jan naar het FabLab zouden gaan om de eerste delen van de zonnewagen uit te snijden met de laser-cutter. Door een aantal problemen die nog in het ontwerp opdoken, zijn we pas tegen 16.15 in het FabLab geraakt. Hierdoor is enkel de body uit balsa uitgesneden geraakt.

De elektronica voor de aansturing van de motor is ondertussen ook klaar.

06-04-2011[edit | edit source]

Jan en Peter zijn de versnellingskast gaan uitsnijden uit plexiglas.

Paasvakantie[edit | edit source]

11-04-2011[edit | edit source]

Wouter H., Wim en Jan komen samen om de zonnewagen in elkaar te steken voor zo ver mogelijk is. De body is grotendeels af. De assen zijn ook al op maat gesneden. De versnellingskast kan nog niet in elkaar gestoken worden omdat de tandwielen er nog niet zijn.

12-04-2011[edit | edit source]

Niet alle tandwielen die nodig zijn blijken beschikbaar te zijn. Wim stelt een nieuwe combinatie op die wel voorradig is.

18-04-2011[edit | edit source]

Wim gaat naar het FabLab om nieuwe onderdelen te maken voor de versnellingskast, aangezien er een nieuwe combinatie is. Hij maakt tevens een kast voor 1 overbrenging, indien het systeem met de versnelling niet zou werken.

De tandwielen zijn aangekomen.

Week 9[edit | edit source]

26-04-2011[edit | edit source]

De carbon assen in de versnellingsbak geven teveel wrijving. Deze werden in groep vervangen door assen in messing. Tegen dat dit in orde was, was de testbaan wel al afgebroken zodat we die niet meer hebben kunnen testen.

Week 10[edit | edit source]

03-05-2011[edit | edit source]

Aangezien de wagen nog niet met succes getest is kunnen worden, is de race wel spannend. We weten dat we meer wrijving hebben dan waar we op hadden gerekend. Tijdens de eerste race blijkt de wrijving van de 2e versnelling te hoog te zijn. Tijdens de race schakelen we dus om zodat het zonnepaneel rechtstreeks de motor aandrijft. De rest van de races hebben we in 1e versnelling gereden.

We slagen er uiteindelijk nog in om 2 keer in de poule te winnen (zei het met geluk). De eerst volgende keer hebben we echter verloren.

De overgebleven en onafgewerkte taken worden herverdeeld.

 • technische tekening : Jan
 • berekeningen as : Wouter en Wouter
 • case 2 : Sankey : Frederik en Simon
 • proces rapport : Wim
 • enterprising : Peter
 • website : Wim

Week 11[edit | edit source]

10-05-11[edit | edit source]

De taken die nog afgewerkt moeten worden:

 • processverslag : Wim, Frederic
 • enterprising afwerken : Peter, Frederic
 • technisch tekeningen : Jan
 • sankey rolweerstand : Simon
 • sankey solarteam : Simon
 • website : Wim
 • sterkteleer : Wouter, Wouter