Dutch Language/Possessives

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

More confusion!


  • Zijn - His/Its (not Her, which is Haar; Hij means "He")
  • Mijn - My (van mij is mine)
  • Jouw (Jullie: referring to a group of people, such as "Heir zijn jullie boeken" (Here are your books)) (Van jou is Yours) - Your
  • Onze (Van Ons is "ours") (De Nouns get Onze, Het Nouns get Ons)- Our
  • Hun - Their
  • Haar - Her
  • Naam (Namen is "names") - Name
  • Geef - Give