Swedish Language/Animals

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Intermediate Swedish 1


Dalahäst - A wooden painted horse from Dalarna.


Glossary[edit | edit source]

en apa, flera aporan ape / a monkey
ett bi, flera bina bee
en björn, flera björnara bear
en delfin, flera delfinera dolphin
ett djur, flera djuran animal
en elefant, flera elefanteran elephant
en fisk, flera fiskara fish
en flodhäst, flera flodhästara hippo
en fågel, flera fåglara bird
ett får, flera fåra sheep
en giraff, flera giraffera giraffe
en gris, flera grisara pig
en hare, flera harara rabbit
en haj, flera hajara shark
en hund, flera hundara dog
en häst, flera hästara horse
en insekt, flera insekteran insect
en isbjörn, flera isbjörnara polar bear
en katt, flera kattera cat
en ko, flera kora cow
en kossa, flera kossora cow
ett lejon, flera lejona lion
ett lodjur, flera lodjura lynx
en manet, flera manetera jellyfish
en mask, flera maskara worm
en mus, flera mössa mouse
en noshörning, flera noshörningara rhino
en orm, flera ormara snake
ett rådjur, flera rådjura roe deer
en råtta, flera råttora rat
en räv, flera rävara fox
en snok, flera snokaran adder
en tiger, flera tigrara tiger
en uggla, flera uggloran owl
ett vildsvin, flera vildsvina wild pig
en val, flera valara whale
en varg, flera vargara wolf
en älg, flera älgaran elk / a moose
en ödla, flera ödlora lizard