Swedish Language/Botany

From Wikiversity
(Redirected from Swedish Botany)
Jump to navigation Jump to search
Intermediate Swedish 2


en tall, flera tallar
en gran, flera granar
en björk, flera björkar
en ek, flera ekar

I Sverige växer många olika slags träd och alla har rätt att besöka skogarna. Tall och gran planteras av markägaren som också har rätt att avverka när det är dags. Då och då måste man gallra i skogen så att inte träden växer för tätt ihop. Svamp och bär som växer på marken är det fritt fram att plocka. Man får dock inte plocka vissa fridlysta växter.

Examples

[edit | edit source]
 1. Eken växer endast söder om Dalälven. Oaks only grow south of the Dalälven river.
 2. I skogen kan man plocka bär och svamp. You can pick berries and fungus in the woods.
 3. Det är mossa i gräsmattan. There are moss in the lawn.
 4. Vi ska göra lingonsylt. We will make lingonberry jam.

Exercises

[edit | edit source]

Please translate into Swedish.

 1. The coltsfoot bloom at spring time.
 2. In the woods I saw lots of windflowers.
 3. We will cut down a birch in our garden.
 4. I will give her a bouquet of roses.
 5. He shivers like a leaf of an aspen.

Please translate into English.

 1. Träden har rötter, stam och grenar.
 2. Tall och gran är barrträd. Björk och ek är lövträd.
 3. Tall - långa barr. Gran - korta barr.
 4. Man får inte plocka fridlysta blommor.
 5. På hösten kan man plocka svamp.

Vocabulary

[edit | edit source]
en art, flera artera spieces
en al, flera alaran alder
en asp, flera asparan aspen
en bark, flera barkerbark (biol.)
en björk, flera björkara birch
ett blad, flera blada leaf, page in a book
en blomma, flera blommora flower
ett bär, flera bära berry
en botanik, flera botanikerbotany
det är dags att..it's time to..
en djungel, flera djunglera jungle
en ek, flera ekaran oak
ett frö, flera fröna seed
ett frö, flera fröera seed (about different seeds)
en gran, flera granara fir, a spruce
en gren, flera grenara branch
att groto grow, sprout, germinate
(ett) gräsgrass
en gräsmatta, flera gräsmattor.a lawn
en kotte, flera kottara cone (biol.)
en lav, flera lavara lichen
en lilja, flera liljora lily
en lönn, flera lönnara maple
en markägare, flera markägarea land owner
en mossa, flera mossora moss
att odlato grow something
en ros, flera rosora rose
en rot, flera röttera root
(en) sandsand
en skog, flera skogara forrest, wood
en stam, flera stammara stem (trees)
en stjälk, flera stjälkara stem (flowers)
en stock, flera stockara log (from tree)
en svamp, flera svampara fungus
en tall, flera tallara pine
en tulpan, flera tulpanera tulip
en tussilago, flera tussilagora coltsfoot
en vitsippa, flera vitsippora windflower
att växato grow (to become bigger/taller)
en växt, flera växtera plant (biol.)
en älv, flera älvara river