Haitian Creole/Articles

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Answer Key

Exercise[edit | edit source]

Decide which definite article to use, and where to place it. The choices are a, an, la, lan and nan.

 1. Cheve (hair)
 2. Bwason (drink, n.)
 3. Fanm (woman)
 4. Mwa (month)
 5. Bagay
 6. Timoun (child)
 7. Chalè (heat)
 8. Pisans (power, strength)
 9. Nèj (snow, n.)
 10. Dlo
 11. Mo (word)
 12. Travay (work, n.)
 13. Konfyans (trust, confidence).
 14. Chalè (heat) solèy (sun).
 15. Sa se (is) bagay mwen fè.
 16. Machin (car) vye ([is] old)

Bonus question: Modify the word mond.

 • Sen Dènye Jou (Latter-day Saints) yo kwè (believe) ke legliz (church) yo a diferan ([is] different) avèk (than, with) lòt (other) legliz nan mond (world) yo.