English-Pinyin/International common language

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

The international common language is the common language of the world, that is English.

Guorjih gohngtorngyuu jiuhshih shihjieh de gohngtorngyuu, yee jiuhshih Yingyuu.