English-Pinyin/Hong Kong

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hong Kong is a special administrative region of China. It is located in the south of China. It is governed by Hong Kong government.

Xianggaang shih Zhongguor de yi geh tehbier xirngzhehngqu. Ta weihyur Zhongguor de narnbuh. Ta your Xianggaang zhehngfuu guaanlii.