English-Pinyin/Hanzi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hanzi is a written form of Chinese language, another is Pinyin.

Hahnzih shih yi zhoong Zhongwern shuxiee xirngshih, lihngyi zhoong shih Pinyin.