English-Pinyin/"A" is used when the following word could be any of a certain type

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

"A" is used when the following word could be any of a certain type.

dang suir'zhe de ciryuu keeyii shih moou zhoong leihxirng zhong de rehnher yi zhoong shir shiiyohng "A".