Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl/2013: Team AM10

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Het Team[edit | edit source]

Team Naam ELIDI betekent letterlijk 'gift of the sun' of dus een geschenk van de zon.

Team Leden

  • Thomas Degreef
  • Ilan Merckx
  • Tom Saelemans
  • Joren Vallaeys
  • Stefan Verbelen
  • Hans Wuyts

Documenten[edit | edit source]

Plan van aanpak[edit | edit source]

Plan van aanpak

Samenwerkingscontract[edit | edit source]

Samenwerkingscontract

Work breakdown structure[edit | edit source]

Work breakdown structure

Gantt chart[edit | edit source]

Gantt chart

Zonnepaneel analyse[edit | edit source]

Zonnepaneel analyse

Proces report[edit | edit source]

Proces report

Beschrijving SSV[edit | edit source]

Beschrijving SSV

Case SSV deel I + Simulink[edit | edit source]

Case SSV Deel I + Simulink

Blog[edit | edit source]

Week 1 (11/2/2013 - 17/2/2013)[edit | edit source]

Deze week vond het eerste seminarie plaats. Hierin werdt uitgelegd wat er van ons wordt verwacht over de loop van dit project. Later deze week zijn we samengekomen met ons team om afspraken ten maken omtrend het project en te werken aan de documenten die voor de eerste deadline klaar moesten zijn. Deze documenten zijn: een Work breakdown structure, een samenwerkingscontract , een plan van aanpak en een Gantt Chart. Ook werdt er al gebrainstormt over een aantal mogelijke ideëen voor de kleine zonnewagen.

Week 2 (18/2/2013 - 24/2/2013)[edit | edit source]

In week 2 hebben we een tweede meeting met onze coach gehad. In deze meeting werden de gemaakte documenten beoordeeld en werd een 'go' aan ons team gegeven. Al de documenten waren goed uitgewerkt en volledig. Nadien zijn we het zonnepaneel gaan opmeten. Dit betekent de U/I grafiek van het paneel opstellen. Van deze metingen werd nadien een rapport gemaakt, dat de gegevens analyseert en dat een foutberekening bevat. Bovendien hebben we nog gebrainstormd over onze SSV, en werd al een systeem met overbrenging en aandrijving op verschillende wielen bedacht.

Week 3(25/2/2013-3/3/2013)[edit | edit source]

Maandag hebben we in de teamvergadering de verschillende mogelijkheden voor onze SSV vergeleken, zowel op elektronisch als op mechanisch vlak. Nadien hebben we de verschillende deadlines onderzocht en hebben we aan iedereen verschillende onderdelen van de SSV toegewezen waar deze persoon onderzoek moet naar doen. Dit betekent onderzoeken wat de beste materialen en vormen zijn voor het onderdeel. Dinsdag hebben we ons derde hoorcollege gehad, waar ons werd uitgelegd hoe we onze SSV moeten simuleren met MATLAB. We hebben dit dan direct geprobeerd op GroepT, maar de computers waren daar niet krachtig genoeg en bleven steken. Dit is gelukkig opgelost door MATLAB op Joren zijn computer te installeren.

Week 4 (4/3/2013-10/3/2013)[edit | edit source]

Op onze wekelijkse vergadering maandag werd de vorm van onze SSV besproken. We kozen voor een trapeze vorm, met de korte basis als voorkant en de lange basis als achterkant. Dit moet een optimale stabiliteit geven. De trapeze zal ook afgerond zijn om zo aerodynamisch mogelijk te zijn. Dinsdag hebben we een hoorcollege gehad waar Simulink werd uitgelegd, en nadien een bespreking met onze coach. We hebben de problemen met MATLAB aan onze coach voorgelegd en het deze heeft dan een fout in het programma gevonden en dit aangepast. Hij heeft er ons ook op gewezen dat onze diode factor fout was, wat het programma dan weer deed werken. In de middag zijn we een klein RC-autotje gaan kopen, waar we onderdelen van zullen gebruiken, vooral voor de besturing.

Week 5 (11/3/2013-17/3/2013)[edit | edit source]

Op de bijeenkomst maandagmiddag werd de vooruitgaan per persoon besproken, de verschillende onderdelen werden uitgelicht en de deadlines werden nagekeken. Dinsdagochtend zijn we begonnen met het maken van de simulatie in Simulink. Na het hoorcollege over FabLab hebben we dan een gesprek gehad met onze coach, waar we onze verschillende strategieën hebben uitgelegd, en uitleg hebben gevraagd over de bissectiemethode. Na dit gesprek zijn we direct begonnen met het opstellen van ons rapport en hebben we de taken verdeeld. Met 2 hebben we verder gewerkt aan Simulink, terwijl 2 anderen de berekeningen met de bissectiemethode zijn begonnen. De rest heeft dan verder geschreven aan het rapport. Woensdagochtend zijn we weer samengekomen om hieraan verder te werken, en hebben we eindelijk onze ideale gear ratio kunnen bepalen, waardoor andere documenten zoals de bissectiemethode konden worden afgewerkt.

Week 6 (18/3/2013-24/3/2013)[edit | edit source]

Deze week hebben we een deadline voor het inleveren van onze Case deel I en de case Simulink. We zijn dus zowel maandag als dinsdag als woensdag samen gekomen om hieraan te werken. In de meeting met onze coach op dinsdag hebben we duidelijkheid gekregen over wat nog precies moest gebeuren, en dit hebben we dan direct gedaan. Op vrijdag om 13u hebben we ons verslag binnen geleverd.

Week 7 (25/3/2013-31/3/2013)[edit | edit source]

Aangezien de deadline voor het verslag vorige week was, hebben we toen niet veel met het effectieve SSV bezig geweest. Deze week hebben we dinsdag afgesproken, en op een blank stuk papier het eerste ontwerp van de zonnewagen nauwkeurig getekend. Verschillende onderdelen zijn al in Solid Edge getekend, en deze werden dan ook beoordeeld door de rest van het team. Er werd nagedacht over een ideale gewichtsverdeling, en het ontwerp werd hier dan aan aangepast. De stukken om de wielen met de rest te verbinden werden ook al getekend en lichtjes aangepast tijdens de vergadering. Nadien werd een verdere taakverdeling opgesteld, waar iedereen zich tijdens de paasvakantie mee bezig houdt. We zijn ook bij Mr. Gorik Stevens langsgeweest om ons elektronisch circuit te bespreken en om de beschikbaarheid van verschillende onderdelen te controleren.

Week 8 (1/4/2013-7/4/2013)[edit | edit source]

Tijdens deze eerste week van de paasvakantie heeft iedereen aan zijn onderdeel gewerkt. Het volledige chassis werd in Solid Edge getekent en goedgekeurd door het team.

Week 9 (8/4/2013-14/4/2013)[edit | edit source]

De tweede week van de paasvakantie werd er vooral verder onderzoek gedaan naar de elektronische componenten van onze SSV. De sturing en wielfixaties werden ook in Solid Edge getekent, en werden dan samengevoegd met het voordien getekende chassis. Als wieltjes werd gekozen voor mini-discs, die Tom thuis heeft liggen van zijn PSP. Deze pasten natuurlijk niet direct op onze assen en hiervoor werd dus ook een oplossing bedacht.

Week 10 (15/4/2013-21/4/2013)[edit | edit source]

In week 10 zijn we weer samengekomen om alles te bespreken en samen te zetten, en werd het volledige SSV-model in Solid Edge beoordeeld. We zijn ook naar een modelbouwwinkel gegaan om het eerste tandwiel van ons aangekocht RC-motortje over te zetten naar onze gekregen, en krachtigere motor. Het Solid Edge model werd dan omgezet naar een pdf-model met vectoren, waarmee we dan de wagen zijn gaan printen in FabLab.

Week 11 (22/4/2013-28/4/2013)[edit | edit source]

Deze week zijn we eerst maandag samengekomen om nog enkele details zoals het vastzetten van de motor te bespreken. Dan hebben we dinsdag een eerste testrit gemaakt op de piste op GroepT, waaruit bleek dat onze wagen te veel interne wrijving had maar dat het wagentje wel goed de berg op reed. Woensdag zijn we dan teruggekeerd naar FabLab om ook plexiglas wielen uit te snijden, en naar Aitec om rollagers te kopen. Al deze onderdelen werden dan in het weekend finaal in elkaar gestoken en vastgezet, samen met de printplaat en de batterij van de sturing. Er werden ook blauwe LED-lampjes onderaan de wagen geplaatst. Wanneer de SSV nu getest wordt blijkt de interne wrijving veel lager en de auto rijdt dus zeer goed. Het finale gewicht werd gemeten op 771g.

Week 12 (29/4/2013-5/5/2013)[edit | edit source]

Uit het gesprek met onze coach dinsdag bleek dat ons wagentje in orde is, en dat we nu vooral tijd moeten steken in de Case II. We hebben dan ook een taakverdeling gemaakt en zijn ieder in ons groepje beginnen werken aan de verschillende onderdelen. Woensdag waren vragen 4 en 5 en tijdens het weekend werd er verder gewerkt aan de andere vragen en het process report. Onze wagen moet tegen volgende week dinsdag helemaal af zijn, en in het weekend werden dus al de onderdelen finaal vastgelijmd en geplakt, waardoor het nu stevig en definitief in elkaar steekt.

Week 13 (6/5/2013-12/5/2013)[edit | edit source]

Tegen dinsdag moest onze auto volledig klaar zijn en moesten we de SSV tentoonstellen in het atrium. Onze wagen was al klaar maar we zijn toch dinsdagochtend samengekomen om verder te werken aan Case II. Vanaf 12u werden de verschillende SSV beoordeeld door de jury, en wij stonden erbij om bepaalde eigenschappen en keuzes toe te lichten. We behaalden 8 punten en haalden het podium dus niet. De verschillende onderdelen van Case II werden voordien al verdeeld over de teamgenoten, maar sommige vraagstukken bleken gemakkelijker dan andere en we besloten dus om de verdeling te herzien. Nadien heeft iedereen goed doorgewerkt aan zijn deel en we hebben deze Case II en het process report op tijd kunnen indienen.

Vergaderverslagen[edit | edit source]

Week 1 (11/2/2013 - 17/2/2013)[edit | edit source]

Vergaderverslag week 1

Week 2 (18/2/2013 - 24/2/2013)[edit | edit source]

Vergaderverslag week 2

Week 3 (25/2/2013 - 3/3/2013)[edit | edit source]

Vergaderverslag week 3

Week 4 (4/3/2013 - 10/3/2013)[edit | edit source]

Vergaderverslag week 4

Week 5 (11/3/2013-17/3/2013)[edit | edit source]

Vergaderverslag week 5

Week 6 (18/3/2013-24/3/2013)[edit | edit source]

Vergaderverslag week 6

Week 7 (25/3/2013-31/3/2013)[edit | edit source]

Vergaderverslag week 7

Week 8 (1/4/2013-7/4/2013)[edit | edit source]

Paasvakantie: Team is niet samengekomen, wel contact blijven houden via Facebook groep

Week 9 (8/4/2013-14/4/2013)[edit | edit source]

Paasvakantie: Team is niet samengekomen, wel contact blijven houden via Facebook groep

Week 10 (15/4/2013-21/4/2013)[edit | edit source]

Vergaderverslag week 10

Week 11 (22/4/2013-28/4/2013)[edit | edit source]

Vergaderverslag week 11

Week 12 (29/4/2013-5/5/2013)[edit | edit source]

Vergaderverslag week 12

Week 13 (6/5/2013-12/5/2013)[edit | edit source]

Vergaderverslag week 13