Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl/2012: Team AM2

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Welkom op de wikipagina van Solar Overdrive. Het komende semester gaan wij een Small Solar Vehicle, ook bekend als SSV, ontwerpen. Dit is een kleine wagen, dewelke wordt aangedreven door zonne-energie. De bedoeling van dit project is om onze zonnewagen tegen die van de andere teams te laten racen. Via deze wiki willen wij dan ook iedereen op de hoogte houden van de vorderingen van het project.

Het Team[edit | edit source]

Solar Overdrive bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie
Alexander Bartczak Teamleider
Kristof Bamps Notulist
Pieter Thijs Budgetbeheerder
Jan-Frederik Kinnaert Vergaderverantwoordelijke
Yorick Helsen Teamlid
Thomas Schenkels Teamlid
Jasper Pues Ontwerpverantwoordelijke
Toon Bartholomees Beheerder Wiki

Het Verslag[edit | edit source]

Er zijn verschillende zaken die in dit project van groot belang zijn. Allereerst moeten we een SSV ontwerpen en bouwen. Het is noodzakelijk dat de gebouwde SSV stevig gebouwd en snel is, daar het de bedoeling is om een race te winnen tegen de andere teams. Hiervoor moeten we nagaan welke wijzigingen aan het ontwerp een invloed hebben op de prestaties van de wagen. Een tweede opdracht is om te kijken of het wagentje al dan niet goed in de markt zou liggen.

Om dit allemaal te kunnen realiseren, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden. Ieder teamlid krijgt een opdracht waar hij individueel of met een partner aan kan werken, en dit binnen een bepaalde tijdsmarge. Het is noodzakelijk om zeer gestructureerd te werken aangezien er deadlines moeten gehaald worden. Deze taken worden overzichtelijk in een verslag gezet.

Het project bestaat uit verschillende fasen:

A. De Oriënteringsfase[edit | edit source]

Het is duidelijk dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft. Daarom is het belangrijk van mekaar te leren kennen en na te gaan waar mekaars interesses liggen. Zo kunnen taken op basis hiervan verdeeld worden. Er worden duidelijke afspraken gemaakt, contactgegevens verzameld en ook kiezen we gezamenlijk een teamnaam, dewelke in een latere fase op onze SSV zal prijken.

Dit alles wordt weergegeven in het samenwerkingscontract:

Media:Samenwerkingscontract.pdf

B. De Analysefase[edit | edit source]

We weten nu ongeveer wat mekaars kwaliteiten zijn en dus is het tijd voor het echte werk: het ontleden van de opdracht. Dit vinden we terug in volgende documenten:

Het Plan van Aanpak[edit | edit source]

Het plan van aanpak bevat de doelstellingen van het team. Hierin beschrijven we wat we met Solar Overdrive net willen bereiken. Ook vermelden we wat mogelijke obstakels kunnen zijn en hoe we deze zullen trachten te omzeilen of te overwinnen.

Media:Plan van Aanpak.pdf

De Work Breakdown Structure en de Gantt Chart[edit | edit source]

In deze documenten vinden we de gehele organisatie van het project. Het opstellen van de Work Breakdown Structure (ook wel WBS genoemd) en de Gantt Chart houdt in dat we de opdracht volledig ontleden in deeltaken. Deze documenten vormen dus de leidraad de komende weken.

C. De Uitvoeringsfase[edit | edit source]

In het voorgaande deel hebben we de opdracht in verschillende deeltaken onderverdeeld en een hieraan een bepaalde tijdsduur toegekend. Nu kunnen we aan het eigenlijke verslag beginnen wat uit 3 delen bestaat die hieronder worden opgesomd met bijhorende uitleg.

Engineering[edit | edit source]

We moeten voor het engineeringgedeelte SSV enkele cases uitwerken:

  • Case SSV, deel 1

1. Ontwerp en bouw een SSV. Bereken de optimale overbrengingsverhouding rekening houdend met het parcours, het zonnepanneel, de motor en de veronderstelde eigenschappen van je wagentje. Stel hiervoor een voorlopig Sankeydiagram op.

2. Voorspel de tijd die je wagentje nodig zal hebben om het parcours af te leggen.

  • Case Simulink

De opdracht voor deze case is een simulatie opstellen van de de deelname aan de race. Deze simulatie gebruiken we voor de overbrengingsverhouding te berekenen. Ook simuleren we de afstand die het wagentje zou afleggen indien hij niet zou aangedreven worden door een motor.

  • Case SSV, deel 2

Dit gedeelte is nog niet uitgevoerd, dit bevat onder andere de wedstrijd zelf

Enterprising[edit | edit source]

Het enterprisinggedeelte bestaat uit 2 onderdelen:

1. Een marktonderzoek dat wordt uitgevoerd door middel van een enquete. Hieruit moet blijken of er interesse is voor een miniatuur zonnewagen. Op dit moment is de enquete nog steeds bezig maar uit voorlopige tussenresultaten blijkt dat dit inderdaad het geval is.

2. We moeten ons budget op een overzichtelijke manier beheren. Voor het wagentje hebben we enkel een zonnepaneeltje en een DC-motor ter beschikking gesteld gekregen. De resterende onderdelen moeten we zelf aankopen. Voor deze overige onderdelen hebben we een budget van €200. Het is dus van groot belang dat we alle kosten en rekeningen goed bijhouden dat we zeker niet over dit bedrag zitten.

Communication[edit | edit source]

Al het uitgevoerde werk moet natuurlijk ook op een of andere manier worden gebracht naar de buitenwereld. Dit gebeurt via deze wikipagina. Deze pagina bevat volgende onderdelen:

  • Het verslag met alle bijhorende documenten zoals samenwerkingscontract, plan van aanpak etc.
  • De blog waarin elke keer kort wordt gezegd wat er tijdens de vergadering is besproken. Via een link wordt je dan ook rechtstreeks doorverwezen naar onze volledige vergaderverslagen.

Blog[edit | edit source]

Week 1[edit | edit source]

Dinsdag 14 februari 2012[edit | edit source]

Dit is officieel de eerste dag van het project! We hebben kennisgemaakt en mekaars interesses verkend zodat taken duidelijk verdeeld kunnen worden. Ook hebben we een teamnaam gekozen: Solar Overdrive! Deze is gekozen na een brainstormsessie waarin we onze fantasie de vrije loop lieten. We hopen dat de motivatie van de teamleden als standaard kan behouden worden gedurende het hele project. De eerste deadline is nu vrijdag 17 februari dus zijn we er meteen ingevlogen.

Week 2[edit | edit source]

Dinsdag 21 februari 2012[edit | edit source]

De doelen van vorige week zijn allemaal behaald. Nu is het tijd om te kijken hier hoe we het zonnepaneel kunnen bevestigen zodat we dit kunnen richten naar de zon op het moment van de race zelf. Voor een optimaal gebruik van het zonnepaneel maken we ook gebruik van spiegels, dewelke meer zonlicht zullen opvangen en weerkaatsen op het paneeltje. Ook willen we onderzoeken of het de moeite loont gebruik te maken van een automatische versnellingsbak of niet.

Week 3[edit | edit source]

Dinsdag 28 februari 2012[edit | edit source]

We willen zo snel mogelijk een goede vorm voor ons voertuig vinden. Deze moet ervoor zorgen dat het wagentje niet te veel weerstand ondervindt van de wind en dat het zonnepaneel naar de zon zelf kan gericht worden. De keuze van het materiaal lijkt niet zo evident. We kunnen gebruik maken van hout omdat dit eenvoudig te bewerken is. Ook kunnen we plastiek gebruiken wat licht is. De keuze van de wielen blijkt ook een discussiepunt omdat we ons niet alleen moeten baseren op een maximale wrijving met de rubberen ondergrond. Ook moeten we er zeker van zijn dat de wielen goed te monteren zijn en dat deze niet te zwaar zijn.

Vrijdag 2 maart 2012[edit | edit source]

We hebben net een sessie met de coach achter de rug. Het Plan Van Aanpak (of kortweg PVA) voldoet niet volledig aan de eisen van een PVA dus deze moet worden aangepast. Ook moet ervoor gezorgd worden dat we in de Gantt Chart voldoende uren bekomen per teamlid. Hierna hebben we nog een korte vergadering gehouden waarin we de definitieve vorm van het wagentje hebben bepaald!

Week 4[edit | edit source]

Dinsdag 6 maart 2012[edit | edit source]

Na het gesprek met de coach is er gebleken dat er geen gebruik mag gemaakt worden van spiegels om het zonlicht op te vangen. Dit is natuurlijk wel een hele teleurstelling!! Nu moeten we op zoek gaan naar een andere manier om de prestaties van de wagen te verbeteren, dewelke ook nog liefst origineel is. We opteren voor schakelbakje in de wagen waardoor de maximale snelheid zal kunnen behaald worden. De wielen zullen gemaakt worden uit plexiglas. De wagen zelf wordt uit platen van verschillende diktes gemaakt opdat de wagen niet te zwaar wordt.

Week 5[edit | edit source]

Dinsdag 13 maart 2012[edit | edit source]

Deze week rest er ons enkel nog rekenwerk. Wanneer dit gebeurd is, kunnen we beginnen met het bestellen van alle onderdelen zoals de tandwielen. De bouw van de wagen komt stilaan dichterbij!

Week 6[edit | edit source]

Dinsdag 20 maart 2012[edit | edit source]

Tijdens het weekend zijn de bestelde onderdelen eindelijk aangekomen! Dit geeft ons de kans een eerste beeld in de realiteit te geven van de grootte en het gewicht van onze SSV en waar in het ontwerp momenteel nog enkele onafgewerkte details zich bevinden. Tegelijkertijd worden alle berekeningen vervolledigd en samengebracht in het 'Case SSV I'. Dit is noodzakelijk want er komt een nieuwe deadline aan! Voor deze deadline moet ook deze pagina volledig voltooid worden (lees aangepast) zodat deze helemaal up to date is.

Vrijdag 23 maart 2012[edit | edit source]

We hebben de deadline gehaald! Alle documenten zijn op tijd ingezonden en jawel, we zijn we trots op het werk dat we ingeleverd hebben. We zijn redelijk zeker van de berekeningen, al was dit wel een hele opgave! Nu kan worden overgegaan naar de bouw van de wagen, daarvoor zal in de vakantie worden vergaderd. Tijdens deze vergadering is er geen vergaderverslag gemaakt aangezien dit een werkvergadering was.

Week 7[edit | edit source]

Dinsdag 27 maart 2012[edit | edit source]

Tijdes deze vergadering gaan we over tot bespreking van de bouw van de wagen. De bouw van de verschillende onderdelen moeten verdeeld worden, dewelke we dan daarna in de vakantie aan mekaar zullen bevestigen.

Vakantie[edit | edit source]

Donderdag 5 april 2012[edit | edit source]

We zijn even samengekomen om te kijken of alle onderdelen in mekaar passen zodat we klaar zijn voor de race. Helaas beschikken we niet over al het nodige materiaal om de aanpassingen ter plaatse te doen en konden we het materiaal in de labo's van Groep T niet gebruiken zonder toestemming van onze EE4-coach. Daarom zullen deze aanpassingen nog even moeten wachten. Ook dit was weer een geplande werkvergadering dus beschikken we niet over een vergaderverslag aangezien er geen komende taken verdeeld zijn.

Week 8[edit | edit source]

Woensdag 18 april 2012[edit | edit source]

Tijdens deze vergadering is het de bedoeling van de wagen te monteren en de overige taken te verdelen. Dit houdt in dat we nagaan wat er nog allemaal moet gebeuren voor "Case SSV II" en dat we de vorige verslagen uit "Case SSV I" verbeteren.

Week 9[edit | edit source]

Donderdag 26 april 2012[edit | edit source]

De wagen geraakt helaas nog niet de helling op. Wanneer hij een stukje heeft afgelegd, slippen de wielen door doordat deze te weinig grip hebben. Dit zal dus moeten opgelost worden voor de volgende vergadering!

Week 10[edit | edit source]

Dinsdag 1 mei 2012 en woensdag 2 mei 2012[edit | edit source]

Vandaag is er weer een werkvergadering gepland. De auto wordt volledig gemonteerd, met de bedoeling deze van de helling te laten rollen (zonder aandrijving) om te zien hoe ver deze geraakt. Ook zullen we de auto zonder tandwielen van de berg laten rollen. Dit geeft ons een duidelijk beeld over het verlies dat we hebben door de tandwielen. Ook hebben we geprobeerd de wagen boven te krijgen terwijl deze aangedreven wordt. Dit is helaas geen succes, de wagen geraakt zo een 12 meter ver, waarna hij het lijkt op te geven. We zullen dus moeten kijken waaraan het ligt dat de motor niet genoeg lijkt te leveren.

Week 11[edit | edit source]

Dinsdag 8 mei 2012[edit | edit source]

Vandaag is het zo ver: we zullen proberen het einde van de baan te halen met behulp van de motor. De problemen waar we op stootten zijn dat onze wagen niet zo ver geraakt en een vreselijk lawaai produceert. Deze beide problemen hebben we kunnen oplossen door het smeren van onze assen en tandwielen. Eindelijk geraken we dus boven! Wel is de wagen helaas ook meteen gecrasht. Dit komt doordat de batterij niet goed is afgekoppeld, waardoor de wagen is blijven rijden en deze dus van de helling is gevallen. Het gevolg hiervan is een afgebroken wiel.

Woensdag 9 mei 2012[edit | edit source]

Vandaag moeten we ons bezighouden met het afronden en samenvoegen van de bestanden van Case SSV II want deze moeten voor vrijdag 13 uur worden ingezonden!