Czech dictionaries

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

This original article lists Czech dictionaries.

All dictionaries[edit | edit source]

Czech monolingual definition dictionaries and those mapping Czech to German:

 • Thesaurus linguae Bohemicae by Rosa, 17th century, bara.ujc.cas.cz -- described at vokabular.ujc.cas.cz
 • Vollständiges Wörterbuch der böhmischen, deutschen und lateinischen Sprache by Tomsa, 1791, 1805
 • Neues ausführliches und vollständiges Deutsch-böhmisches Nazionallexikon oder Worterbuch by Thám, 1799
 • Deutsch-böhmisches Wörterbuch by Dobrovský, 1820, 1821
 • Slovník česko-německý (Slownjk česko-německý) by Jungmann, 1835–1839
 • Ouplný Kapesní slowník čechoslowanského a německého jazyka by Konečný, 1845
 • Česko-německý slovník by Šumavský, 1851
 • Slovník česko-anglický i anglicko český by Jonáš, 1876
 • Slovník jazyka anglického i českého by Mourek, 1879, 1882
 • Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický by Kott, 1878–1893, kott.ujc.cas.cz
 • Slovník staročeský by Gebauer, 1838–1907
 • Českoněmecký slovník by Herzer and Prach, 1909-1916
 • Slovník jazyka českého by Trávníček and Váša, 1934-1937, 1941, 1946
 • Příruční slovník jazyka českého, 1935-1957 - online
 • Slovník spisovného jazyka českého, 1960-1971, 1989 - online
 • Český slovník věcný a synonymický by Haller and Šmilauer, 1969–1977
 • Slovník spisovné češtiny, 1978, 1994, 2003

Etymological dictionaries of Czech:

Other Czech dictionaries, including those of synonyms, phrasemes, colloquial Czech, etc.:

 • Stručný slovník českých synonym by Mašín and Bečka, 1947
 • Slovník synonym a frazeologismů by Bečka, 1977
 • Slovník české frazeologie a idiomatiky by Čermák, 1994
 • Slovník českých synonym by Pala and Všianský , 1994
 • Malý slovník českých slangů by Hubáček, 1988
 • Šmírbuch jazyka českého by Ouředník, 1988
 • Nová slova v češtině: slovník neologizmů by Martincová, 1998, 2004
 • Slovník nespisovné češtiny by Hugo, 2009
 • Slovník cizích slov by Klimeš, 1981, ..., 1998, 2005, 2010
 • Akademický slovník cizích slov, 1995, 2005 - online
 • Tezaurus jazyka českého by Klégr, 2007
 • Slovník současné češtiny, 2011

Online monolingual dictionaries[edit | edit source]

General dictionaries of modern Czech, plus certain specialized dictionaries:

Place name dictionaries:

Old Czech dictionaries:

 • Search in multiple Old Czech dictionaries, vokabular.ujc.cas.cz
 • Elektronický slovník staré češtiny (ESSČ)
 • Staročeský slovník (StčS)
 • J. Gebauer, Slovník staročeský (GbSlov)
 • Malý staročeský slovník (MSS)
 • F. Šimek, Slovníček staré češtiny (ŠimekSlov)

Czech↔English dictionaries[edit | edit source]

Offline:

 • Slovník česko-anglický i anglicko český by Jonáš, 1876
 • Slovník jazyka anglického i českého by Mourek, 1879, 1882
 • Velký česko-anglický slovník by Poldauf, 3rd edition, W.D. Publications, 1996
 • Velký česko-anglický slovník by Fronek, 2nd edition, Leda, 2013

Online:

Czech↔German dictionaries[edit | edit source]

Offline:

 • Vollständiges Wörterbuch der böhmischen, deutschen und lateinischen Sprache by Tomsa, 1791, 1805
 • Neues ausführliches und vollständiges Deutsch-böhmisches Nazionallexikon oder Worterbuch by Thám, 1799
 • Deutsch-böhmisches Wörterbuch by Dobrovský, 1820, 1821
 • Slovník česko-německý (Slownjk česko-německý) by Jungmann, 1835–1839
 • Ouplný Kapesní slowník čechoslowanského a německého jazyka by Konečný, 1845
 • Česko-německý slovník by Šumavský, 1851

Online:

Other lexicographical sources[edit | edit source]

Further reading[edit | edit source]