Czech Language/Pronouns

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Personal Pronouns[edit | edit source]

Unlike many western-European languages, and like most other slavic tongues, Czech does not usually make much use of personal pronouns. This is primarily because the information that pronouns convey (person, plurality & gender), is already carried by other parts of speech. They are nonetheless useful for emphasis, and in those cases where there may be confusion.

First Person[edit | edit source]

Case Nominative Genitive Dative Accusitive Vocative Locative Instrumental
Singular ("I") mne/mě mně/mi mne/mě null mně mnou
Plural ("we") my nás nám nás nás námi

Second Person[edit | edit source]

Case Nominative Genitive Dative Accusitive Vocative Locative Instrumental
Singular ("you") ty tebe/tě tobě/ti tebe/tě null tobě tebou
Plural ("you guys") vy vás vám vás vás vámi

Third Person[edit | edit source]

This is where things get interesting.

Case Nominative Genitive Dative Accusitive Vocative Locative Instrumental
Singular masculine on jeho/něho
ho
jej/něj
jemu/němu
mu
jeho/něho
ho
jej/něj
null něm jím/ním
feminine ona jí/ní jí/ní ji/ni jí/ní
neuter ono jeho/něho
ho
jej/něj
jemu/němu
mu
je/ně
ho
jej/něj
něm jím/ním
Plural masculine oni/ony jich/nich jim/nim je/ně nich jimi/nimi
feminine ony
neuter ona

Possessive Pronouns[edit | edit source]

First Person[edit | edit source]

Case Singular Plural
Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
Nominative můj má/moje mé/moje mí/moji mé/moje mé/moje
Genitive mého mé/mojí mého mých mých mých
Dative mému mé/mojí mému mým mým mým
Accusative mého/můj mé/mojí mé/moje mé/moje mé/moje má/moje
Vocative můj má/moje mé/moje moji/moje mé/moje má/moje
Locative mém mé/mojí mém mých mých mých
Instrumental mým mou/mojí mým mými mými mými

Second Person[edit | edit source]

Case Singular Plural
Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
Nominative tvůj tvá, tvoje tvé, tvoje tví, tvoji / tvé tvé, tvoje tvá, tvoje
Genitive tvého tvé, tvojí tvého tvých tvých, tvojích tvých, tvojích
Dative tvému tvé, tvojí tvému tvým tvým tvým
Accusative tvého / tvůj tvou tvé, tvoje tvé / tvoje tvé, tvoje tvá, tvoje
Vocative tvůj tvá, tvoje tvé, tvoje tví, tvoji / tvoje tvé, tvoje tvá, tvoje
Locative tvém tvé, tvojí tvém tvých tvých tvých
Instrumental tvým tvou, tvojí tvým tvými tvými tvými

Third Person[edit | edit source]

Case Singular Plural
Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
Nominative jeho její jeho jejich jejich jejich
Genitive
Dative
Accusative
Vocative
Locative
Instrumental

Demonstrative Pronouns[edit | edit source]

Masculine Feminine Neuter
Singluar "this" tento tato toto
"that", "the" ten ta to
Plural "these" tito/tyto tyto tato
"those", "the" ti/ty ty ta

Interrogative Pronouns[edit | edit source]

  • co = what
  • čí = whose
  • jaký = what kind
  • kde = where
  • kdo = who
  • kdý = when
  • kolik = how many/much
  • který/jenž = which

See Also[edit | edit source]