Collaborative computing/Spm. 2

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Crossmedia-teksten er en phd-afhandling om udfordringen ved denne flermedialitet som især Bødker et al. casen også omhandler. Den giver nogle gode perspektiver og overvejelser til en diskussion om udfordringen ved at skulle koordinere samarbejdet på tværs af en organisations grænser.

Denne afhandling er skrevet i en tid, hvor traditionelle medieorganisationers overlevelse er på mediernes dagsorden. Avishuse verden over går konkurs og public service broadcast-organisationer argumenterer politisk for fornyelse for ikke at ende som ’mediemuseum’. Usikkerhed og eksperimentering præger såvel politikere som ledere og producenter i denne tilpasningsproces. Globale open source-tiltag som Wikipedia, social viralitet hos Facebook og Twitter samt pirateri eller fri cirkulation af indhold hos You Tube og Pirate Bay er blot nogle af de mønstre, der udfordrer måden at tænke medieproduktion på. Hvordan håndterer traditionelle medieorganisationer sådanne skiftende digitale medieteknologier i en jagt på overlevelse? Konvergens, divergens, flermedialitet, tværmedialitet, multiplatform og trimedialitet har været nogle af de tiltag, der skulle forbinde traditionelle medier med nye medieteknologier og services. Er sådanne tiltag guldægget, der skal samle og forny mediekoncernerne? Hvordan skal avis og tv fortolkes i en ny digital kombination? Hvad består synergien i? Bliver produkterne bedre eller bliver de kopieret i en uendelighed, og hvilken strategi tjener det for hvem? Bliver produktionsprocesserne optimeret eller forøger de blot stressniveauet? Og hvad med den trimediale medarbejder der omkring årtusindeskiftet var så populær (PLS Rambøl 2003), men som sidenhen blev så nedtonet? Hvilke kompetencer indebærer crossmedia, og hvad er crossmedia-kvalitet? 11 Medieproduktion handler ikke længere udelukkende om at producere avisartikler eller tv-programmer. Det handler om at lave produkter, der kan udnytte de mange medieberøringsflader, som brugeren har. Hvordan skal vi forstå skiftet fra monomedieproduktion til produktion, der går på tværs af medier? Hvilke konceptuelle ændringer sker der gennem kampe og kompromiser? For at indikere at denne afhandling ser på sådanne processer som en økologisk sammenhæng anvendes den engelske betegnelse crossmedia som et paraplybegreb. Formålet med afhandlingen er at diskutere og give et bud på, hvordan man kan forstå og konceptualisere1 crossmedia. Kompleksitet og usikkerhed er motivationen for denne afhandling. Usikkerhed kræver refleksion, hvor konceptualiseringer bliver vigtige ankre i fortsatte forandringsprocesser. Et videnskabeligt bidrag har mulighed for at foretage en sådan refleksion ved at hæve medieorganisationernes tavse viden op på et konceptuelt niveau og se mønstre og logikker via abstrakt teori. Hovedargumentet i afhandlingen er, at crossmedia først og fremmest må forstås som et innovationsnetværk i en gennemgribende forandringsproces og ikke udelukkende som samarbejds- og reproduktionsmønstre. Crossmedia bliver en måde at overleve nye medieteknologier, hvori traditionelle medieorganisationer ikke som udgangspunkt besidder en central position. Bidraget er derfor todelt. Afhandlingen udvikler begrebsliggørelser og typologiseringer af crossmedia-produktion, som den tager sig ud i traditionelle medieorganisationer. Derudover forsøger afhandlingen på et overordnet plan at anvende crossmedia til at udvikle en medieforandringsteori. Det indebærer ikke at se på medier som lukkede enheder, men som åbne platforme mod andre medier. I en sådan teoriramme er det ikke medierne som invariante størrelser, der er i centrum, men som innovation og komplementaritet.