Collaborative computing/Data link layer

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

The Data Link layer

Dette er andet lag i OSI-modellen. Det er ansvarligt for fejlfinding - altså at finde ud af om er er nogle bits, der ikke er kommet frem. Fx laver den også flow control – hvis nu vi har en meget hurtig computer og en langsom router - hvis computeren sender for hurtigt, så drukner routeren i data, så taber man det meste på det. Derfor skal der være en måde, hvorpå afsender ved, at modtager er klar til at modtage. Dette gøres for det første ved, at man får en meddelelse oppe fra (fx fra oversætteren), der skal sendes videre. Laget modtager meddelelsen i ”pakker” – og pakkerne bliver i dette lag delt op i frames for at de kan kan sendes videre gennem det fysiske lag. Disse frames har en bestemt størrelse alt efter det enkelte netværk.

Hvis man vil sørge for at have en reliable connection og dermed tjekke om pakken er kommet korrekt frem, kan man lave en fejldetektering. Det gøres ved, at modtageren skal give afsenderen besked på, at nu er disse frames modtaget i samme stand, som de blev sendt. Man kan tillige tilføje et tjek-nummer på disse frames. Fx hvis man gerne vil sende meddelelsen "2, 1, 3" afsted og så et checksum, der er summen af de tre tal, altså 6. Så sender man altså alle fire tal afsted og på den måde har man et tjek.