Collaborative computing/Bandwidth & latency

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

På dansk, deal with it.


4: Bandwidth and Latency

Bandwidth is the speed of data transmission for computer equipment in a network. It can be seen as the bottleneck that determines how much data can flow from one point to another.

There does not excist a clear way how to define a bandwidth any given second. Bandwidth is determined of the lowest nominator given from computer to computer.

Latency can be described as the time it takes from one machine to connect to the other machine it tries to connect to. All these connections goes at the speed of light if run through cobber or fiber optic cables. If we for example have a connection between continents, from Denmark to Argentina, the signal has to run through many different cables and joints, and through this gains a bit delay. If you have a connection with fiber optics in the same building, the connection happens instantly, and at a percentge of time compared to the previous example.Båndbredde (bandwidth) er dataoverførsleshastigheden for computerudstyr i et netværk. Man kan se det som flaskehalsen der bestemmer hvor meget data der kan flyde ud igennem et punkt.

Der eksisterer ikke en fuldstændig klar måde hvorpå man præcist kan bestemme en båndbredde hvert eneste øjeblik. Båndbredde bestemmes af det laveste båndbreddepunkt, Der opnås mellem computer og computer.


Responstid (latency) kan beskrives som den tid det tager en enheds forbindelse at nå den enhed den forsøger at forbinde sig til. Alle disse forbindelser går med lysets hastighed, hvis det sker igennem kobber eller fiber. Hvis man antager at man har en forbindelse til et andet kontinent, fx fra Danmark til Argentina, skal signalet løbe igennem mange forskellige kabler og led, og derved opnå en højere responstid. Hvis man har en forbindelse mellem to computere i samme rum, vil responstiden være en promille i forhold til det første eksempel.

/August kan være din far