Swedish participles

From Wikiversity
Jump to: navigation, search
Nuvola Swedish flag.svg
Intermediate Swedish 1


Swedish writer August Strindberg 1849–1912.

Present partiple[edit]

Conjugation Infinitiv Present participle Infinitiv
1 rita ritande To draw
2 stänga stängande To close
3 ske Hon ingrep under ett skeende brott. She intervened during an ongoing crime.
4 Irregulars vinna Det vinnande laget får ett pris. The winning team will get a price.

Perfect particple[edit]

Conjugation Infinitiv Perfect participle Neuter Perfect participle Utrum Perfect participle Plural Translation
1 rita Huset är ritat av mig. Katten är ritad av Olle. Husen/Katterna är ritade av mig. The house was drawn by me./The cat was drawn by Olle.
2 stänga Ärendet är stängt Dörren är stängd Ärendena/Dörrarna är stängda The case is closed./The door is closed.
3 sköta Såret är skött av mig. Blomman är skött av mig. Såren/Blommorna är skötta av mig. The wound/flower was treated by me.
4 Irregulars vinna Slaget är vunnet Medaljen är vunnen Slagen/Medaljerna är vunna The battle/medal is won

Supine[edit]

Conjugation Infinitiv Perfect (har + supine) Pluskvamperfect (hade + supine) Translation
1 rita Han har ritat en katt Han hade ritat katten när jag kom He has drawn a cat.
2 stänga Han har stängt fönstret Han hade inte stängt det när jag gick He has closed the window.
3 sköta Hon har skött såret illa. Hon hade skött om det bättre om hon hade känt till riskerna. She has treated her wound badly.
4 irregulars vinna De har vunnit alla matcher. När de hade vunnit firade hela laget. They have won all their matches.

Verb particle becomes prefix to the verb[edit]

Verb + particle Participle (prefix + verb) Translation
Mjölken går ut den tjugoförsta mars Bäst före datum för mjölken är utgånget. The milk is due the 21:st of March. / The due date of the milk has passed.
Jag vill lägga till en kommentar i protokollet. De tillagda raderna är på slutet. I'd like to add a comment to the minutes. / The added rows are at the end.
Jag ska söka upp henne. Socialarbetaren bedriver uppsökande verksamhet. I'll go and look for her. / The social worker is doing field work.
Jag ska sätta in pengar på ditt konto. Är du insatt i problematiken? I'll put in money on your account / Are you familliar with the issue?
Kan du ta emot det här paketet? På bordet låg tre mottagna varor. Can you take care of this package./ Three received packages were on the table.
Stryk över det där. Det är felaktigt. Jag kan inte läsa den där meningen för den är överstruken.
Det här börjar dra ut på tiden. Föreställningen var alltför utdragen.
Om vi inte löser det här kommer företaget att gå under. En dykare fann det undergångna fartyget.
Det är dumt att låsa sig ute. Efter tre felaktiga inloggningsförsök har du blivit utelåst.
Dra ur kontakten! Kontakten är nu urdragen.
Hoppas turen håller i sig! I morgon förväntas ihållande regn.
Vi måste göra om det här. Köket har aldrig blivit omgjort.
Kan du stänga av datorn? Fotbollsspelaren har blivit avstängd från spel.
Febern kommer gå över till i morgon. Det är en övergående situation
Det var hon som kom på idén. Det var innan du ens var påkommen.

Example sentences[edit]

Please translate into English

  1. Maten är uppäten.
  2. De färdiga bilarna står uppställda utanför fabriken.
  3. Hon pratar flytande svenska.
  4. När vi hade åkt upptäckte vi att vi hade glömt att ta med oss någonting att dricka.
  5. Jag har kommit på någonting nytt!