Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl/Team PM6

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Team 6: Small Solar[edit | edit source]

Introductie[edit | edit source]

Zoals je bij doelstellingen kan lezen zal dit team een “Small Solar Vehicle” (SSV) ontwerpen in het kader van het engineering experience 4 - project elektromechanica in GroepT,rekening houdend met een vast budget. Een zonnepaneel en DC-motor, die ter beschikking staan, zijn de bouwstenen van de SSV. De SSV zal tijdens dit project onderworpen worden aan uiteenlopende tests en zijn gedrag zal aan de hand van berekeningen en simulaties voorspeld worden. Op het einde van het project nemen de kleine zonnewagens het tegen elkaar op in een race op het Martelarenplein te Leuven.

Teamleden[edit | edit source]

Het Small Solar team omvat 8 ingenieursstudenten uit het tweede jaar industriële wetenschappen Groep T. Door de verschillende vaardigheden van elk teamlid te benutten, kan er een nieuw, innovatief ontwerp gemaakt worden voor de SSV met als doel de race op het Martelarenplein te winnen.

Functie Teamleden
Projectleider Benjamin Paeme
Teammember Vincent Hoste
Teammember Martijn Mommens
Teammember Diederik Proot
Teammember Michiel Scheys
Teammember Giel Van Horenbeek
Teammember Michael Tijskens
Teammember Arnout Vanhoegaerden

Blog[edit | edit source]

Het Small Solar team houdt een blog bij die wekelijks geupdate zal worden. Hierop kunnen alle nieuwe ontwikkelingen tijdens dit project op de voet gevolgd worden.

Week 1[edit | edit source]

 • dinsdag 15/02 2011:

Het eerste seminarie vond plaats en de teamleden konden elkaar ontmoeten. Er werd al meteen een projectleider gekozen (Benjamin) en de eerste oriëntatieopdrachten werden verdeeld onder de verschillende teamleden. Vincent en Michiel staat in voor het samenwerkingscontract, Arnout en Benjamin de gant chart, Michael en Giel de WBS, Diederik en Martijn voor het plan van aanpak.

 • woensdag 16/02 2011:

De eerste versies van de orientatiedocumenten zijn afgewerkt en wachten op feedback. Er werd vandaag ook een logo ontwikkeld en de wiki werd opgestart zodat het updaten kan beginnen.

Week 2[edit | edit source]

 • dinsdag 22/02 2011:

Vandaag was het terug een seminarie van EE4 waarin we nog extra informatie gekregen hebben over het zonnepaneel, het Umicore Solar Team, faciliteiten voor de bouw enz... Na het seminarie hebben we metingen uitgevoerd op het zonnepaneel om de karakteristiek ervan uit te zetten op een grafiek. Uit deze meetresultaten konden we de onbekende parameters van de karakteristiek berekenen.

 • Woensdag 23/02 2011

Alle documenten zijn aangepast aan de eisen en richtlijnen van de coach. Deze worden vrijdag doorgestuurd voor een volgende controle.

Week 3[edit | edit source]

 • Maandag 28/02 2011

De eerste berekeningen van de gear ratio zijn gemaakt (gewone en optimale), de nodige tijd voor het parcours en de grafiek van het zonnepaneel is opgesteld (U(I)).

 • Dinsdag 01/03 2011

Feedback van coach. WBS, PVA, Gantt Chart en samenwerkingscontract zijn in orde. De berekeningen worden verder uitgewerkt met de nodige factoren van toepassing. Zo werd ook de kortsluitstroom berekent bij de stand van de zon in mei. We hebben onderling 2 teams aangesteld voor enerzijds de berekeningen i.v.m. gear ratio en kortsluitstroom bij de stand van de zon in mei en anderzijds een team dat brainstormt over de eigenlijke constructie van de zonnewagen.

Er werd vandaag uitgebreid nagedacht over de basisconstructie van ons voertuig waarbij we tot de conclusie zijn gekomen dat we een constructie met vier wielen gaan gebruiken. Door 4 wielen te gebruiken zal de rolweerstand lager zijn en hebben we meer stabiliteit. Een rechthoekige constructie biedt geen nadelen qua luchtweerstand omdat het zonnepaneel zelf al een rechthoekige vorm heeft.

Er werd afgesproken dat iedereen tegen volgende week eens goed moest nadenken hoe we de constructie zullen bouwen. Gaan we achter -of voorwielaandrijving gebruiken, welke rollagers hebben we nodig voor een roterende aandrijfas, welke diameter van de wielen en het materiaal etc... Kortom welk materiaal is het beste om het gewicht en de rolweerstand te beperken?

Enkele teamleden zijn na de EE4-sessie op prospectie gegaan naar Metaleuven om te kijken of er daar onderdelen zoals rollagers beschikbaar voor de constructie van de SSV. Hier werden ze doorverwezen naar een andere winkel aan het station in Leuven. Ze zijn hier naartoe geweest en vonden hier een uitgebreid gamma aan onderdelen

 • Dinsdag 01/03 t.e.m. vrijdag 04/03 2011

Indivdueel per teamlid werd er eens kort nagedacht over de materiaalkeuzes en implementatie in het ontwerp. De ideeën worden volgende sessie in groep besproken. Overige taken zoals berekeningen worden uitgevoerd voor de personen hiervoor verantwoordelijk.

Week 4[edit | edit source]

 • Maandag 07/03 2011

Vandaag werd onze Blog geupdate en worden de berekeningen die we vorige week gestart zijn, afgewerkt. Morgen start de discussie in groep over de constructie van de SSV met de kennis die individueel werd opgedaan. Bovendien worden er knopen doorgehakt qua materiaalkeuze en materiaalimplementering zodat we de bouw van de SSV kunnen plannen.

 • Dinsdag 08/03 2011

Vandaag kregen we een seminarie over Simulink. Met behulp van dit programma gaan we een simulatie maken van onze zonnewagen en verschillende gear ratio's uittesten.Degene die het minste weerstand biedt, zullen we fysisch ook toepassen in ons design. Na het seminarie was er een feedback sessie gepland met onze coach. Aangezien we pas om 16u30 een afspraak hadden met onze coach, hebben we de tijd nuttig gebruikt om een aantal dingen te bespreken. Het ging voornamelijk over hoe we de bouw van de zonnewagen zouden realiseren. Enkele van onze teamleden hadden al bruikbaar materiaal meegebracht voor de wielen: we hebben 2 paar wielen uitgekozen uit hard plastic. Een foto van onze wielen volgt.Omdat we nu over de juiste afmetingen van de wielen beschikten, zijn we al kogellagers gaan halen (foto volgt).Ook besloten we in groep om met balsahout te werken omdat het makkelijk bewerkbaar en heel licht is. Na de feedbacksessie met onze coach hebben we alle taken onderverdeeld onder de teamleden. 3 man zijn verantwoordelijk voor simulink, de hoek waaronder het zonlicht invalt in mei in Leuven moest nog opgezocht worden alsook de weerstandcoefficient voor een rubberen ondergrond en nog 3 man zijn verantwoordelijk voor alles wat de bouw betreft.

 • Donderdag 10/03 2011

Vandaag is het simulink-team samengekomen om de video's op Toledo over Simulink te bekijken en na te maken in Simulink zodat we al over een basiskennis beschikken om heel ons systeem uiteindelijk softwarematig te testen. Er werd ook besproken om eventueel aan een versie te raken zodat we op onze eigen computer met simulink kunnen werken, op Groep T is het immers moeilijk om zich te concentreren rond de publieke computers. Het doel is om tegen maandagavond in Simulink ons systeem te testen met de berekende waarden die eerder handmatig uitgevoerd werden. Moesten we met problemen kampen, kunnen we die tijdens de feedbacksessie met de coach bespreken en oplossen.

Week 5[edit | edit source]

 • Maandag 14/03 2011

De inclinatie van de zon in leuven tijdens de race kon gemakkelijk worden gesimuleerd dankzij een planetarium software (open source).

Om te frame van de wagen te bouwen zijn we van materiaalkeuze veranderd. Plexiglas blijkt een betere keuze te zijn omdat het niet gemakkelijk breekt en het goed kan worden bewerkt door de lazercutter.

 • Vrijdag 18/03 2011

Drie leden van het team zijn deze namiddag afgezakt naar 'FabLab' met het frame te laten maken. De gemaakte 3D tekeningen in Solid Edge zijn daar gebruikt om de onderdelen van het chassis 'uit te cutten' in plexiglas (mbv en lasercutter).

Eveneens het logo is al gegraveerd in het chassis en volgende week worden de onderdelen samengevoegd en kunnen we aan de overbrengingen beginnen werken.

Week 6[edit | edit source]

 • dinsdag 22/03 2011

Vandaag hadden we weer een coach sessie waarin er toch enkele vragen waren i.v.m. simulink. Ons ontwerp in Simulink gaf veel errors en we hebben de hele namiddag gezocht naar bugs in het ontwerp. Alles leek logisch opgebouwd maar toch bleef het programma errors geven. We hebben besloten om het probleem thuis verder te bekijken na lange uren frustraties.

 • woensdag 23/03 2011

Het Simulink probleem was nog steeds niet opgelost en daarom hebben we een mailtje gestuurd naar de coach met de file in bijlage. Het bleek dus dat de tolerantie van de solver bij opties op e-5 moest gezet worden, iets wat we moeilijk zelf konden achterhalen. Eens het programma werkte, hebben we de simulatie gebruikt om een optimale gear ratio te genereren (7 in ons geval). Vandaag werd er ook aan het verslag gewerkt van Simulink,vrijdag tegen 18h moest dit op Toledo gepost worden.

 • vrijdag 25/03 2011

Vandaag werden alle documenten op Toledo gepost en een verslag over de constructie van de SSV werd op de WiKi geplaatst.

Week 7[edit | edit source]

 • maandag 28/03/2011

Na de projecthandleiding nog eens goed te doorlezen, zijn we tot de constatatie gekomen dat we nog een simulatie moesten maken van het wagentje. Hoe ver zal het wagentje rollen als je het op 1 meter helling loslaat? Nu dat Simulink geen problemen meer gaf, hebben we dit snel kunnen simuleren en een kort verslag over gemaakt. Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat onze initiële rolweerstandcoëfficiënt veel te klein was (zie verslag).

 • vrijdag 01/04 2011

De tandwielen zijn besteld via internet en we moeten nu wachten op de levering. Eens we de tandwielen hebben kunnen nog een laatste check doen van onze 'Solid Edge'-tekening en dan kunnen we onze definitieve versie van het frame laten uitsnijden in FabLab.

Week 8[edit | edit source]

 • dinsdag 05/04/2011 2011

De delen van het frame zijn nauwkeurig uitgesneden in Fablab volgens de Solid Edge tekening. We zijn nu klaar om het geheel te assembleren. Omdat een van onze teamleden de nodige stukken voor assemblage thuis had liggen, werd besloten dat die persoon (Arnout) het geheel in de paasvakantie zou assembleren.

Paasvakantie 9/04-24/04

Week 9[edit | edit source]

 • dinsdag 26/04/2011

Vandaag hebben we onze wagen aan enkele tests onderworpen. Het mechanisme voor het draaien van het zonnepaneel bleek niet echt 100% goed te werken alsook de bevestiging aan de wagen. Het kogelgewricht van de autospiegel zat veel te los. Er moet ook nog een uitsparing voor de rail gemaakt worden. De motor werd goed bevestigd en het wagentje reed bij zoninval. Bovendien moet de auto nog wat meer uitgelijnd worden zodat het op een rechte baan kan rijden.

 • zaterdag 30/04/2011

Er werd gezocht naar een nieuwe autospiegel met een beter mechanisme voor het draaien van het zonnepaneel. Het geheel kon nu stevig bevestigd worden en het zonnepaneel kan in elke mogelijke hoek gedraaid worden. Enkel de uitsparing voor de rail moet nog dieper gevijld worden en dan is de auto klaar voor de race.

Week 10[edit | edit source]

 • dinsdag 03/05/2011

Vandaag was het de langverwachte Solar Race op het martelarenplein. We zijn vandaag vroeg naar de locatie gegaan om nog wat noodzakelijke tests uit te voeren. De uitsparing voor de rail bleek heel veel weerstand te geven en soms vloog het wagentje van de rail af. Er werden kleine aanpassingen gedaan aan de rail (ijzerdraad bevestigd) om ervoor te zorgen dat het wagentje op de baan bleef. Ook dit bood natuurlijk heel veel weerstand, het railmechanisme bleek dus veel meer weerstand te bieden dan we dachten.

Gelukkig was het wagentje wel klaar voor de SSV-race, met kleinere snelheid dan verwacht maar toch... Eens door de technische keuring, konden we aan de race beginnen. Het wagentje had bij de 2 races die we deden, telkens een snelle tegenstander en we verloren 2 keer. We haalden echter wel 2 keer zonder schrammen de finish, wat al een hele prestatie was! Het team was na de race opgetogen en we waren allemaal van mening dat de oorzaak lag bij het railmechanisme.

Week 11[edit | edit source]

 • dinsdag 10/05/2011

De rolweerstandcoeffiënt kan berekend worden uit het experiment waar we het wagentje van een helling van 1 meter hebben laten rollen. De berekende rolweerstandcoeffiënt is 0,012 en dus nagenoeg gelijk aan de waarde die we in Simulink gebruikt hebben. Het wagentje rolde iets verder dan in de simulatie. Dit is waarschijnlijk omdat we een veel groter gewicht hadden dan verwacht (1,1 kg) i.p.v. 750g in de simulatie. De berekeningen zijn klaar en in een document verwerkt dat we nog moeten posten.

Vandaag werden ook de overige taken overlopen en de nodige afspraken werden gemaakt om deze opdrachten voor de deadline in orde te krijgen.

Bouwverslag[edit | edit source]

Bouwverslag SSV

Bij de bouw van een SSV moeten allerlei moeilijke beslissingen gemaakt worden. Deze keuzes kunnen de uitkomst van de race beïnvloeden dus het maken van dergelijke beslissingen is van groot belang. In dit bouwverslag worden deze beslissing verduidelijkt.

Het frame:

Het frame van de zonnewagen is één van de belangrijkste keuzes die ons team moest maken. Vele veranderlijken moesten onderzocht worden om daarna de beste oplossing te assembleren en op die manier het frame van de wagen te bekomen.

De meest logische en efficiënte vormen voor frames zijn ongetwijfeld de driehoek en het vierkant. Beide constructies hebben hun voor -en nadelen. Een driehoekig frame zou het gewicht van de zonnewagen drukken maar heeft als nadeel dat er asymmetrisch gewerkt moet worden. Er moet asymmetrisch gewerkt worden omdat het voorste wiel dan naast de rail van de racebaan zou komen te staan. Hierdoor zou de gewichtverdeling op de wielen niet gelijk verdeeld zijn. Ook de uitlijning van de wagen zou meer problemen geven dan bij een vierkantig frame. Door een minder goede uitlijning zou er bij het rijden over de rail meer wrijving zijn tussen het begeleidingssysteem en de rail waardoor er grote energieverliezen zouden optreden. Een extra wiel zorgt ervoor dat we niet asymmetrisch moeten werken en op die manier wordt het gewicht beter verdeeld over de vier wielen van de zonnewagen. De uitlijning van de wagen is dan veel beter. Nadeel van de vierhoekige frame is dat de dwarskrachten opgevangen moeten worden. Op die manier kan de auto "samen geplooid" worden (zoals op onderstaande figuur.).

Hiervoor zou in het frame dus een constructie gemaakt worden die deze dwarskrachten voor een deel opvangt. Om de dwarskrachten volledig op te vangen zou het spannen van touwtjes over de diagonalen een oplossing kunnen bieden. Op die manier is het frame steviger en zal de auto niet samen plooien wanneer het onderworpen wordt aan de dwarskrachten. Aangezien het niet moeilijk is om deze dwarskrachten op te vangen, kozen we voor het vierhoekige ontwerp met een constructie zoals weergegeven is in onderstaande afbeelding.

Deze afbeelding geeft ook meteen aanleiding tot de bespreking van een volgend probleem. Het afstellen van het zonnepaneel op de dag van de race. We kwamen op het idee om hiervoor een kogelgewricht te gebruiken. Maar wanneer we effectief een kogelgewricht gingen kopen bleek dit kogelgewricht uit volstaal te bestaan. Omwille van het gewicht van dergelijke kogelgewrichten beslisten we om verder te zoeken naar betere en lichtere oplossingen voor het probleem. Zo kwamen we op het idee om een achteruitkijkspiegel van een auto te gebruiken. Wanneer we het zonnepaneel daarop zouden bevestigen zou het mogelijk zijn om de hoek met de zon te kunnen instellen. We maakten in het midden van het frame een vierkantig platform waarop we de achteruitkijkspiegel kunnen bevestigen. Het platformpje moest echter verhoogd worden zodat het zonnepaneel de zijkant van het frame niet zou raken wanneer het zonnepaneel werd afgesteld op de dag van de race. Op bovenstaande afbeelding kan men het vierkantige platform zien waarop de achteruitkijkspiegel met zonnepaneel zal bevestigd worden.

Bij de keuze van het materiaal voor het frame zijn er drie belangrijke parameters onderzocht: de sterkte, het gewicht en de mate van bewerkbaarheid. Vele mogelijkheden kwamen naar boven bij het brainstormen binnen het team. Lego Technic zou te veel wrijving veroorzaken, plastic leek ons niet stevig genoeg ten opzichte van andere materialen, en balsahout leek ons dan weer minder gemakkelijk bewerkbaar in FabLab. Wanneer we FabLab bezochten kregen we het advies om plexiglas te gebruiken. Dit is een zeer licht en makkelijk bewerkbaar materiaal. In onderstaande tabel staan enkele eigenschappen van plexiglas opgesomd.

Dichtheid (g/cm³) 1.19
Vervormingstemperatuur (°C) 150-170
Rockwellhardheid M102
Treksterkte (MPa) 80
Buigsterkte (MPa) 116

Uit deze tabel konden we besluiten dat plexiglas wel degelijk sterk genoeg zou zijn om te voldoen aan de vereisten van ons frame. Wanneer we deze eigenschappen met de eigenschappen van hout (treksterkte: 21, buigsterkte: 35) vergeleken werd het duidelijk dat Plexiglas steviger is dan hout.

Het graveren van ons teamlogo in plexiglas zou ook geen enkel probleem zijn. Het plexiglas kon in FabLab perfect in de juiste vorm gesneden worden met de juiste afmetingen. Door ons frame op te delen in verschillende onderdelen was het gemakkelijk om het frame te kunnen uitsnijden in FabLab. Na het uitsnijden van deze onderdelen werden deze aan elkaar gekleefd om tot het uiteindelijke frame te komen. Plexiglas voldeed dus aan de drie voornaamste criteria: sterkte, bewerkbaarheid en gewicht.

Op onderstaand figuur kan men het uiteindelijke frame zien van de zonnewagen. Enkel de gegraveerde logo's op de zijkanten van de constructie zijn niet zichtbaar op de figuur.

De wielen:

Om de keuze van de wielen te maken zochten we eerst op internet naar materialen die weinig rolweerstand geven en toch voldoende grip hebben op een rubberen. Al snel viel op dat we best gebruik maakten van harde materialen om onze wielen te vervaardigen. We besloten dat eerst alle teamleden thuis zouden zoeken naar eventueel bruikbare wielen. Het eerste mogelijk resultaat voor de wielen waren wielen van Playmobil. Deze wielen leken op het eerste zicht voldoende geschikt. Wanneer we echter ons ontwerp verder uitdachten botsten we op een probleem. De twee voorste wielen waren kleiner dan de achterste, waardoor onze SSV schuin zou komen te staan. Maar de voorste wielen waren niet hoog genoeg, de voorkant van het frame zou over de rail slepen. We moesten op zoek gaan naar andere wielen. Plexiglas bood alweer de oplossing, wanneer we de wielen uit plexiglas zouden vervaardigen zou de wrijvingscoëfficiënt voldoende klein zijn. De wielen zouden daarenboven veel gewicht kunnen dragen en erg stabiel zijn. In onderstaande tabel zien we de wrijvingscoëfficiënten van enkele materialen.

Materiaal 1 Materiaal 2 wrijvingscoëfficient
plexiglas plexiglas 0.8
plexiglas staal 0.4 - 0.5
vaste stoffen rubber 1.0 - 4.0
rubber asfalt 0.5 - 0.8

Na berekening van de rolweerstandcoëfficiënt van het wiel (0.0022) en vergeleken met de rolweerstandcoëfficiënt van een hard opgepompte rubberen band op een betonnen wegdek (0.0015), konden we concluderen dat wielen uit plexiglas een goede oplossing waren voor onze SSV. Deze wrijvingscoëfficiënt is dus voldoende klein. De grootte van de wielen is niet van belang, ze moeten enkel groot genoeg zijn om het frame boven de metalen rail te laten komen.

De assen:

Ook voor de assen waren er verschillende materialen mogelijk. We hadden echter een sterk en stevig materiaal nodig; voldoende afschuifspanning, buiging en torsie kunnen opvangen . Daarom kozen we voor stalen assen.

De aandrijving:

Het gebruik van tandwielen voor de aandrijving van onze SSV leek logisch maar na wat onderzoek op internet vonden we dat dit toch vaak problemen oplevert. Zelfgemaakte tandwielen zouden perfect in elkaar moeten passen, anders zouden grote verliezen optreden. Zelfs wanneer we de tandwielen niet zelf zouden maken, is het nog moeilijk om de perfecte tandwielen te vinden die voldoen aan de berekende gear ratio.

Maar door voldoende lang op het internet te zoeken konden we tandwielen vinden en bestellen uit epoxyhars met een diameter van 3 mm en 2 cm.

De lagers:

Een eerste vraag die bij ons team opkwam op het vlak van lagers was: “Is het wel nodig om lagers te gebruiken?” Het doel van lagers is het ondersteunen van de assen. Het gebruik van lagers vermindert namelijk de rolweerstand tussen de as en het frame. Er zijn 2 soorten lagers: wentellagers (as rolt in de lager) en glijlagers (as schuift in lager). De voordelen van wentellagers ten opzichte van glijlagers waren duidelijk:

 • geringe aanloopweerstand
 • de wrijvingsweerstand blijft bij elke rotatiefrequentie dezelfde
 • weinig energieverlies door wrijving
 • heel wat wentellagers kunnen zowel axiale als radiale krachten opnemen.

Om al deze redenen kozen we voor het gebruik van wentellagers. Binnen de categorie van wentellagers bestaan er nog verschillende soorten lagers.

 1. Eénrij-ige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, niet uitneembaar, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en vereisen weinig onderhoudt.Door de diepe loopbanen en de nauwe aansluiting tussen de loopbanen en de kogels zijn groefkogellagers niet alleen geschikt voor radiale belastingen, maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen.Ze worden vooral gebruikt in combinatie met kleine en middelgrote elektromotoren.
 2. De tweerij-ige kogellager heeft zoals de naam doet vermoeden 2 rijen kogels. Deze lagers zijn geschikt voor een lagerconstructie waarbij men rekening moet houden met de doorbuiging en uitlijningsfouten. Ze zijn geschikt voor radiale belasting en een licht axiale belasting.
 3. Bij de hoekcontactkogellagers zijn de loopbanen verschoven in de richting van de

lageras. Hoekcontactlagers zijn daarom geschikt voor het opnemen van gecombineerde belastingen. De axiale krachten kunnen toenemen als de contacthoek groter wordt. Aangezien de éénrijige groefkogellager, zie onderstaande figuur, geschikt is voor kleine elektromotoren en het opvangen van axiale en radiale belastingen beslisten we om deze lagers in ons frame te implementeren. Deze éénrij-ige groefkogellagers zijn ook goedkoper dan andere soorten lagers.

Begeleidingssysteem:

Een laatste belangrijk punt in de bouw van de SSV is het begeleidingssysteem. We moesten een systeem bedenken zodat onze SSV recht zou rijden over de rail met zo weinig mogelijk wrijving. We opteerden hier voor een gleuf te maken aan de voor -en achterkant van het frame. Het was echter moeilijk om deze gleuven perfect uit te lijnen zodat minimale wrijving zou optreden. De rail van de racebaan was ook niet perfect recht waardoor er nog grotere verliezen optraden dan we eerst verwachtte.

Procesverslag[edit | edit source]

Procesverslag

Inleiding:

Het doel van dit verslag is om een beter zicht te krijgen op de samenwerking binnen ons team. Op welke vlakken kon de organisatie van het project beter? Welke opdrachten werden door welke teamleden uitgevoerd en waren er problemen in verband met de samenwerking? Welke vaardigheden werden aangewend om het project tot een goed eind te brengen? Het beantwoorden van dergelijke vragen zal ons een beter inzicht geven in de samenwerking binnen ons team en kan ons extra informatie bieden naar de toekomst toe.

Planning:

Wanneer we onze uiteindelijke projectuitvoering vergelijken met onze Gantt Chart valt het op dat er weinig wijzigingen werden doorgevoerd. Enkele taken werden op een andere manier verdeeld omdat na verloop van tijd de vaardigheden van de teamleden beter in geschat konden worden. Op die manier kreeg elk teamlid bepaalde taken die overeenkwamen met zijn vaardigheden. Bij het opstellen van de Gantt Chart in de oriënteringsfase van het project was het onmogelijk de taken al efficiënt te verdelen onder de teamleden. Ook waren er enkele wijzigingen op het vlak van tijdsgebruik. Zo waren bepaalde taken meer tijdrovend dan verwacht en waren er enkele taken sneller afgehandeld dan eerst voorzien. De samenwerking binnen het team verliep vlot, iedereen kende zijn taak en voerde die ook steeds op tijd uit. Op die manier konden we steeds tijdig de deadlines halen en boekten we stapsgewijs vooruitgang. Een klein aandachtspunt was misschien het afspreken van wie de finale versies van de rapporten en dergelijke zou indienden. Vaak gebeurde dat door vrijwilligers maar het was organisatorisch gemakkelijker geweest om daarvoor één vast persoon aan te duiden.

Samenwerking:

Zoals al vermeld is in het gedeelte in verband met de planning werden de taken verdeelt volgens de capaciteiten van de teamleden. Zo hield Vincent zich vooral bezig met de berekeningen, werkten Michael en Arnout aan de bouw van de wagen, ... Op die manier kon iedereen zich steeds nuttig bezighouden en konden we efficiënt te werk gaan. De uiteindelijke versies van de taken werd ook steeds gecontroleerd door elk teamlid, op die manier konden we eventuele fouten vermijden of verbeteren. Wanneer een bepaald teamlid problemen ondervond bij het uitvoeren van een taak, kon hij hier steeds mee terecht bij de andere teamleden. Door de samenwerking tussen de teamleden konden we veel problemen vermijden of oplossen. De takenverdeling gebeurde evenwichtig genoeg zodat elk teamlid zijn steentje bijdroeg aan het project. Vaak was er voor de deadlines maar net genoeg tijd om alle rapporten na te lezen, daardoor konden we de uiteindelijke versies onvoldoende controleren op spellingfouten.

In de onderstaande taartdiagrammen vindt men de weergave hoeveel tijd er naar organiseren, rapportage, berekeningen, en het bouwen ging per teamlid:

Uit de bovenstaande diagrammen kunnen we besluiten dat de taken wel degelijk verdeeld waren op basis van de vaardigheden van elk teamlid. Zo zien we dat Vincent het overgrote deel van de bewerkingen voor zijn rekening genomen heeft. Dit was tevens ook een zwak punt in de samenwerking binnen het team, het feit dat één teamlid bijna alle berekeningen voor zijn rekening nam betekende dat de andere teamleden minder inzicht kregen in de werking van de SSV. Een mogelijke oplossing voor dat probleem was om de berekeningen gelijkmatiger te verdelen onder de teamleden of om wekelijks een update te krijgen van wat de berekeningen opleverden en wat dit betekende voor het verdere verloop van het project.

Vaardigheden:

Op het vlak van communicatie waren er al voldoende vaardigheden aanwezig binnen de groep van bij het begin van het project. Afspraken werden steeds mondeling gemaakt en per e-mail bevestigd. Op die manier werden misverstanden vermeden. Organisatorisch waren er enkele verbeteringen mogelijk. Zo hadden we van week één een moment moeten vrijmaken om te schetsen hoe ver we stonden ten opzichte van de te halen deadlines. Ook een update van de berekeningen elke week had kunnen bijdragen tot een betere organisatie. Naarmate het project vorderde werd deze vaardigheid wel verder ontwikkeld. Zo werd er de eerste weken weinig tijd gemaakt voor onderling overleg, terwijl naar het einde van het project toe dit steeds meer gebeurde. Zo bleef elk teamlid op de hoogte van de vooruitgang.

Ook het tekenen van de SSV in een Solid Edge lukte aan het eind van het project beter dan in het begin. Zo werd het gemakkelijk om kleine aanpassingen aan het ontwerp ook snel toe te passen op de tekeningen in Solid Edge. De aanwezige vaardigheden van Solid Edge van EE2 moesten ook opgefrist worden. Een probleem dat zich echter vormde was toen er gewerkt moest worden met het programma Matlab en Simuling, geen enkel teamlid bezat in het begin de vaardigheid om efficiënt te kunnen werken in Simulink en Matlab. We konden dit probleem oplossen door simpelweg veel tijd te steken in het ontdekken van het programma Simulink en Matlab. Op die manier verworven enkele teamleden sterke vaardigheden om onze SSV te kunnen simuleren in Simulink.

Conclusie:

Na het maken van dit afsluitend procesverslag valt het steeds meer op dat we als team goed konden samenwerken in het afgelopen project. Elk teamlid kende zijn taak en voerde die altijd uit. Elk teamlid kon steeds rekenen op de steun van de andere teamleden wat bijdroeg tot de goede sfeer binnen het team. Wat betreft ons eindproduct, de SSV, mogen we tevreden zijn. De SSV werkte naar behoren en haalde twee maal gemakkelijk de eindstreep van de racebaan. Een minpunt was het feit dat onze SSV te zwaar was om echt competitief te zijn. Door gebruik te maken van enkele minder doordachte en zwaardere constructies werd de SSV te zwaar om mee te kunnen dingen naar de overwinning.

Een aandachtspunt voor eventuele volgende projecten is zeker het tijdsgebrek voor het nalezen van de taken. Hierdoor bleven er af en toe fouten staan die te vermijden waren. Ook de verdeling van de berekeningen zou beter aangepakt kunnen worden. Door de berekeningen door meerdere teamleden te laten uitvoeren zou een extra controle opleveren. Op die manier blijven de andere teamleden ook beter op de hoogte van de ontwikkelingen.

Planning[edit | edit source]

Alles met betrekking tot de planning van het project kan je vinden in dit onderdeel. De planning omvat verscheidene documenten die tijdens de oriënteringsfase van het project werden opgesteld.

 • Samenwerkingscontract
 1. Samenwerkingscontract [[1]]
 • Gantt Chart
 1. Gantt chart [[2]]
 • Work Breakdown Structure
 1. WBS [[3]]
 • Bouwverslag
 1. Bouwverslag [[4]]

Links[edit | edit source]