Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl/2012: Team AM3

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dit is de wikiversity pagina van het Helios Racing Team. Op deze website volgt u de vooruitgang van ons team op de voet.

Welkom alvast op onze site!

Voor het project Engineering Experience 4 is het thema: "Make stuff work". Onze opdracht bestaat er dan ook uit om een mini zonnewagen te maken, een SSV (small solar vehicle). Het maximale budget bedraagt 200 euro, een motor en een zonnepaneel kregen we van Groep T. Ter afsluiting van dit project wordt een race gehouden waaraan ieder team met zijn SSV zal deelnemen.

ORIENTERINGSFASE[edit | edit source]

Het team oriënteert zich in deze fase van de opdracht en inventariseert de kennis en vaardigheden van elkaar. De doelstellingen en taakverdelingen werden in deze fase kort verdeeld. Als naam voor ons team is gekozen voor: HELIOS RACING TEAM

Ons team bestaat uit volgende leden:

Leden: Groep 8 en 5:

Naam teamlid Groep teamlid
Decubber Joke 8
Gijbels Jeffrey 8
Ghesquiere Louis 8
Martens Stijn 8
Van Hoeymissen Yanick 5
Vanderheyden Rens 5
Vloeberghs Vince 8
Vranken Olivier 5

Samenwerkingscontract[edit | edit source]

Bij de start van het project is een samenwerkingscontract opgesteld om de samenwerking vlot te laten verlopen en de cohesie te behouden in de loop van het project. Dit document kan u downloaden via onderstaande link.

ANALYSEFASE[edit | edit source]

In deze fase heeft iedereen verduidelijkt wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn in het team en is hierover kort vergaderd.

Plan Van Aanpak[edit | edit source]

Verder is ons ook gevraagd bij de start van het project om een plan van aanpak te maken. Dit zorgt ervoor dat de taken op een grondige en overzichtelijke manier uitgevoerd worden.

Work breakdown structure[edit | edit source]

Om een duidelijk overzicht te houden in onze taken is er ook een WBS ontworpen bij de start van het project.

Media:WBS Helios.pdf

UITVOERINGSFASE[edit | edit source]

In deze fase komt de typische E5 strategie, die Groep T siert, naar boven. We hebben hier een uitvoering op vlak van engineering, enterprising en educating.

Engineering[edit | edit source]

Dit deel is het voornaamste deel van ons project en bevat dan ook verschillende onderdelen. Dit bevat vooral enkele testen en simulaties die we uitgevoerd hebben om zeker te zijn van onze constructie.

Ontwerp[edit | edit source]

In dit gedeelte wordt kort het ontwerp uitgelegd aan de hand van enkele 3D Solid Edge tekeningen.

CASE 1[edit | edit source]

CASE 2[edit | edit source]

Enterprising[edit | edit source]

Blog[edit | edit source]

Deze blog geeft van week tot week de vooruitgang van ons team weer.

Week 1[edit | edit source]

Na de introductie van het EE4 project, waarbij ons de racecondities gegeven werden, heeft het team kennis gemaakt met elkaar. Hierbij zijn de contactgegevens uitgewisseld en zijn de afspraken opgesteld. Ook de taakverdeling voor de komende week is opgesteld, waarbij iedereen een gelijke taak kreeg.

Media:Vergaderverslag 1.pdf

Week 2[edit | edit source]

De groep heeft in het labo de karakteristieken van het zonnepaneel bepaald. Hiermee kan er in de toekomst getracht worden om op een zo efficiënt mogelijke manier de wagen te bouwen. Ook is er feedback gekomen op ons plan van aanpak, gantt chart en samenwerkingscontract. Deze waren bijna volledig in orde, buiten het feit dat de uren op het gantt chart nog iets overzichtelijker en specifieker moeten gebracht worden. Dit zal tegen volgende week opgelost zijn. Tegen vrijdag zullen de karakteristieken van het zonnepaneel klaar en overzichtelijk zijn. Ieder teamlid zal ook een individuele test maken tegen vrijdag. Zo is week 2 vlot verlopen en wordt er uitgekeken naar week 3 waarin een seminarie volgt over overbrengingen.

Media:Vergaderverslag 2.pdf

Week 3[edit | edit source]

Er is eerst kort vergaderd op dinsdag na het seminarie over overbrengingen, vervolgens is er een taakverdeling afgesproken die gaat als volgt: Iedereen maakt een ontwerp tegen vrijdag (wanneer er een 3de maal vergaderd wordt). De materialen zijn voor: Vince, Louis en Stijn. Case 1 is dan weer voor: Rens, Olivier en Jeffrey. Het marketing gedeelte is de verantwoordelijkheid voor Yanick en Joke. Yanick zal ook kort onderzoeken hoe de zon staat op het traject dat gereden moet worden. Woensdag zullen we dan weer kort vergaderen over ieder zijn ontwerp en vrijdag volgt er een grotere vergadering over het precieze ontwerp. Eindelijk begint het grote werk en wordt er in spanning uitgekeken naar de evolutie van de wagen.

Media:Vergaderverslag 3.pdf

Week 4[edit | edit source]

Deze week is begonnen met een seminarie over Matlab, daarna is er kort vergaderd. We hebben een systeem bedacht en goedgekeurd die de hoek met de zon optimaal maakt. Dit systeem bestaat uit een gedeelte met het zonnepaneel dat via een verstelbare hoek op het frame wordt bevestigd. Deze week wordt dit ontworpen en worden de berekeningen uitgevoerd. Het team heeft een persoonlijke deadline voor volgende week vrijdag. Op die dag zouden er toch al enkele lagers beschikbaar moeten zijn, vrijdag wordt er nog vergaderd en zal het verloop van de taken verder besproken worden.

Het mechanisme die de verstelling van het panneel zal regelen
Week 5[edit | edit source]

Eerst was er kort een seminarie gegeven door de leden van het Umicore Solar team van Groep T. Zij gaven ons enkele nuttige tips in verband met de constructie van de wagen en hoe we het rendement optimaal kunnen houden. Vervolgens werd er ook een kleine uitleg aan het team verschaft over Fablab en zijn werking. Aangezien het team van plan is om het frame uit plexiglas te vervaardigen, hebben we veel bijgeleerd. Na afloop van het seminarie is er een korte vergadering geweest. Daarop hebben we besloten om meer naar eigen deadlines toe te werken om zo op een efficiënte manier de opgegeven deadline te halen. De taakverdeling staat vermeld in het vergaderverslag dat op dropbox staat. Tegen dinsdag 20/03/2012 heeft het team een persoonlijke deadline gesteld voor alle taken. Er staan geen verdere vergaderingen op het menu voor deze week enkel indien nodig, zodat we al eventueel over kunnen gaan tot de aankoop van tandwielen.

[File:Helios racing m.jpg|thumb|Voorlopige Helios car]]

Voorlopige Helios car
Week 6[edit | edit source]

Bij de start van deze week is kort vergaderd over alles wat tegen vrijdag ingediend moet worden. Er is gekozen voor een gear ratio van 7 waardoor we dan ook overgaan tot de aankoop van onderdelen. Vandaag (20/03/2012) zal dit gebeuren door Yanick en Joke. Waarna Joke en Stijn dit gaan ontwerpen met Solid Edge. Donderdag zullen Jeffrey en Yanick dan naar Fablab gaan voor de vervaardiging van het frame. Tegen donderdag zullen Olivier, Rens, Vince en Stijn alles trachten af te werken waarna Jeffrey er een mooi en overzichtelijk verslag van zal maken. De gear ratio zal gedaan worden door Rens en Olivier. Het Sankey diagram zal door Stijn en Vince afgewerkt worden. Matlab blijft voor Vince en Louis.

In opbouw
Week 7[edit | edit source]

Na het krijgen van de feedback heeft er een korte vergadering plaats gevonden. Daarbij is de feedback besproken en is daarna het verslag veranderd. Ook de Fablab tekeningen worden vandaag vervaardigd waarna deze onderdelen tegen vrijdag in Fablab vervaardigd worden. Louis, Rens, Joke en Olivier nemen solid edge en Fablab tot hun rekening. Zij zullen het frame en de wielen vervaardigen. De onderdelen zijn besteld op conrad en worden deze week geleverd zodat er gebouwd kan worden. Stijn en Yanick zullen enterprising voor hun rekening nemen. Case 2 wordt opgestart door Vince, Stijn en Jeffrey. In week 8 vindt er een test plaats, daarvoor gaan we kort vergaderen vrijdag.

Paasvakantie[edit | edit source]

Gedurende de paasvakantie is er hard en goed gewerkt aan de bouw van de wagen. Door enkele fouten die in de bestelling zijn geslopen zijn er enkele onderdelen extra aangekocht moeten worden. Ook is er een 2de maal naar Fablab geweest waar het team zelf ook tandwielen heeft ontworpen en de voorwielen op punt heeft gesteld. Al deze oplossingen hebben geleid tot onze wagen die op 13 april gemaakt wordt wanneer er ook een kleine samenkomst is van enkele leden van het team. De wagen heeft een gear ratio van 7,4 en een degelijk werkend systeem om het paneel naar de zon te richten. Enterprising werd tijdens de vakantie ook afgemaakt net zoals Simulink en de diodefactor kort werden herzien en op punt werden gesteld. Er wordt nu hard geleerd voor de test die in week 8 plaatsvind waarna er een vergadering met het team zal doorgaan en de auto besproken zal worden.

Week 8[edit | edit source]

Nadat iedereen de test had afgelegd, werd er besloten om woensdag een vergadering te houden. Toch werd er eerst een klein onderzoek gedaan naar het feit of we het optimaal vermogenspunt nog steeds goed benaderen. Dit bleek zo te zijn dus werd er woensdag ook lang gewerkt aan de bouw van de schakeling en wagen. Er bleek een probleem te zijn met de bevestiging van de as op het tandwiel. Dit is nog niet stevig genoeg, hiervoor wordt nu door het team een oplossing bedacht. Verder werd ook tegen vrijdag het rapport naar een hoger niveau getild en werden de fouten tot het minimum herleid. Ook aan case 2 is het team reeds begonnen.

Week 9[edit | edit source]

Het team hoopt deze week de bouw af te ronden. Daarom hebben we dinsdag een korte vergadering gehouden. Het tandwiel werd opnieuw bevestigd op de as, deze keer met betere lijm. Tot woensdag droogt deze lijm zodat we kunnen overgaan tot de testrace die ook gepland is op woensdag. Verder is er hard gewerkt aan case 2. Ook dit hopen we tegen het einde van de week klaar te hebben. Moesten er eventueel nog problemen voorkomen, kunnen we die volgende week nog oplossen en anders kunnen we al toeleven naar de race die ten vroegste over 2 weken zal plaatsvinden.

Week 10[edit | edit source]

In deze week is er nog enorm veel getest. De wagen had meerdere problemen tijdens deze week maar is nog nooit boven aangekomen. Op vrijdagavond, wanneer het team al vele verbeteringen had aangebracht, bleef de wagen gewoon stilstaan op enkele centimeters van de streep. Dit duid op het feit dat de massa van onze wagen te groot is. Het doel van het team is dan ook om ons nu enkel te focussen op de massa en deze zo veel mogelijk trachten te verminderen. Daarom zijn er de komende weken spoedvergaderingen gepland. Ook aan het rapport is hard gewerkt. Het rapport bereikt stilaan zijn eindfase en zal volgende week vrijdag waarschijnlijk klaar geraken.

Week 11[edit | edit source]

Vandaag hebben we enkele kleine ingrepen aan het frame gedaan om massa te verliezen. Er zijn in Fablab enkele figuren uit het frame gehaald. Toen het team bij aankomst op Groep T terug begon te plakken is de voorkant van het frame gebroken. Hiervoor zal het team dinsdag naar Fablab gaan, net zoals er op dinsdag een vergadering gepland staat met de coach. Daarna zal het team naarstig aan het verslag werken. Wat ook de meesten van het team deden. Het resultaat mag gezien worden, het team is trots op het goede verslag en nog meer trots op de mooie snelle zonnewagen die uiteindelijk is afgeleverd. Donderdagavond zijn de meeste van ons dan ook (laat) gaan slapen met een voldaan gevoel en zo sloot het team ook zijn laatste vergadering af. Het Helios racing team wacht nu in spanning op de zon voor een goede race.

Verkoopbaar goed[edit | edit source]

Ook moet er voor het Enterprising gedeelte een verkoopbaar goed worden gemaakt van onze wagen. Dit wordt uitvoerig uitgelegd in onderstaand document.

Educating[edit | edit source]

Dit gedeelte houdt in dat het team tegen vrijdag 11 mei een verslag indient waarin alles wat in de loop van het project is uitgevoerd kort wordt beschreven. In onderstaande file is dit terug te vinden. Hierbij zit ook een procesverslag, waarin er een globale visie wordt gemaakt over de samenwerking.