Engineering Experience 4: Design a Small Solar Vehicle/Nl/2012: Team AM1

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

INTRODUCTIE[edit | edit source]

Voor het EE4-project creëren wij, leden van Team Helios, een Small Solar Vehicle. Dit project houdt in dat we in groepen van zeven personen een Small Solar Vehicle (SSV) ontwerpen dat volledig afhankelijk is van zonne-energie. Hiervoor kriigt elk team een zonnepaneel en een DC-motor, zodat iedereen van dezelfde basis kan beginnen. Na tien weken wordt er een race georganiseerd waaraan alle zonnewagens het tegen elkaar opnemen. De SSV moet niet alleen degelijk werken, ook is het belangrijk om een mooie en innovatieve wagen te ontwerpen.

LOGO 2

TEAMLEDEN HELIOS EE4 : TEAM AM1[edit | edit source]

Naam Functie Contact Telefoon
Lucas Robberechts Teamleider/Dossierbeheerder lucas.robberechts@student.groept.be 0477/32.40.12
Vincent Van Londersele Teamleider/Simulink adviseur vincent.vanlondersele@student.groept.be 0494/67.09.09
Wout Vincent Technisch adviseur/Grafisch adviseur wout.vincent@student.groept.be 0472/97.25.61
Iskender Yesil Blogverantwoordelijke/Materiaalmeester iskender.yesil@student.groept.be 0486/05.24.97
Ben Pierlet Kwaliteitsadviseur/Economisch adviseur ben.pierlet@student.groept.be 0477/66.93.02
Tom Vander Sloten Notulist/Simulink adviseur tom.vandersloten@student.groept.be 0472/65.40.62
Maxim van Cappellen Bouwleider/Grafisch adviseur maxim.vancapellen@student.groept.be 0479/26.13.70
Soroush Qanawizian Dossierbeheerder/Economisch adviseur soroush.qanawizian@student.groept.be 0487/98.09.97

PROJECTMAP[edit | edit source]

ORIENTERINGSFASE[edit | edit source]

Samenwerkingscontract en afspraken [edit | edit source]

Vergaderschema:

- Wanneer: Het team vergadert elke week. Dit telkens op een vaste datum. Elke dinsdag ochtend, zal het team samenzitten om het werk te overlopen.

- Waar: De teamleden komen samen in het cafetaria van GroepT.

- Voorzitter en notulist: De teamleiders zitten de vergadering voor en fungeren als notulisten.

- Tijdens de vergadering wordt de Gantt Chart gebruikt om de stand van zaken na te gaan, en wordt het geüpdated indien nodig.

Communicatieregels:

- Iedereen moet elke dag zijn mails lezen.

- Mededelingen zullen gebeuren via de facebookgroep, mail of sms.

- Alle bestanden zullen te vinden zijn op de gemeenschappelijke dropbox account.

Algemene afspraken:

-Iedereen moet alles nalezen voor het wordt doorgestuurd naar de coach.

-Bij afwezigheid of te laat komen wordt de teamleider verwittigd.

- Wanneer een teamlid zijn verwachte uren niet haalt, wordt er verwacht dat hij deze inhaalt.

- Minstens 1 maal per week wordt er vergaderd of samengekomen voor het werken aan het project.

- Iedereen is verantwoordelijk voor het op tijd en kwaliteitsvol afwerken van zijn opgelegde taken.

- 3 maal te laat is traktatie.

ANALYSEFASE[edit | edit source]

Work Breakdown Structure[edit | edit source]

Gantt Chart[edit | edit source]

GANTT

Plan van aanpak[edit | edit source]

UITVOERINGSFASE[edit | edit source]

Online procesreport[edit | edit source]

BLOG[edit | edit source]

Week 1 [13/02 - 19/02][edit | edit source]

In deze eerste week krijgen we een inleiding van het project en heeft iedereen voor het eerst kennis kunnen maken met zijn teamgenoten.

Na deze korte kennismaking zijn we er echter onmiddellijk ingevlogen aangezien er vrijdag al de eerste deadline is.

We hebben eerst afgesproken wie voor wat verantwoordelijk is en daarna is iedereen begonnen met zijn taak. De onderdelen die klaar moeten zijn voor de deadline zijn: WBS, gantt chart, plan van aanpak, samenwerkingscontract en teamlogo & -naam (zie hierboven).

Week 2 [20/02 - 26/02][edit | edit source]

Na de inleiding van de zonnepaneel hebben we met de team effectief één gekregen en getest (ook een DC motor) en we hebben hiervan de stroom-spanning karakteristiek van bepaald met variërende belasting.

Add caption here

Nadat we de gewenste UI grafiek bekomen waren, hebben we aan de hand van gegeven formules een poging gedaan om een maximaal vermogen te berekenen. UPDATE : We hebben onze nieuwste teamlid verwelkomd : Maxim van Cappellen.

Week 3 [27/02 - 4/03][edit | edit source]

De seminarie over optimale overbrengingen werd gegeven door een international coach. Een reeks aantal formules gevolgd door grafieken hebben ons ongeveer een beeld gegeven over wat ons te wachten staat. Tijdens de teamvergadering hebben we besproken welke LOGO we kiezen voor ons team. We hebben nu nog enkel een teamfoto nodig. We hebben specifiekere taken ingedeeld zodat we allemaal exacter konden werken. Zo gaat er tegen volgende weken al wat opzoekwerk gedaan worden naar versnellingsbakken.

Week 4 [5/03 - 11/03][edit | edit source]

Vandaag werd extra aandacht vereist, aangezien we voor het eerst de programma Simulink te zien kregen. Er werd beslist dat we de versnellingsbak het best in LEGO kunnen maken, aangezien we het geheel niet te zwaar mag wegen. Op Solid Edge werd er een voorbeeld gemaakt van hoe het wagentje er uit zal zien. Verder zal er tegen volgende week de manual bekeken worden op toledo om een en ander te weten te komen over factoren die ons wagen kan beïnvloeden zoals bv : luchtweerstand, wrijving en dergelijke. Een definitieve keuze over de wielen is ook bijna beslist, en minidiscs krijgen voorlopig de voorkeur voor de achterwielen. Tenslotte werd ook een LOGO uitgekozen voor team Helios.

Week 5 [12/03 - 18/02][edit | edit source]

Een interessante seminarie over FABLAB werd gegeven door personeel van de KUL en diezelfde dag zijn we ook eens een piekje gaan nemen aan het departement van werktuigkunde van de burgerlijke ingenieurs. We hadden een design van solid edge bij en hebben met de lasercutting device een template uitgesneden van ons ontwerp. In eerste instantie een leerrijke uitstap, want we hebben eens gezien wat voor materiaal er beschikbaar was - en hebben meteen ook de knoop doorgehakt voor onze definitieve keuze, namelijk Balsahout. Een veel lichter materiaal t.o.v van onze originele keuze plexiglas (factor 10). Tenslotte hebben we kort vergaderd over de details van onze 1e verslag.

Prototype versnellingsbak

Week 6 [19/03 - 25/03][edit | edit source]

Geen seminarie deze week, maar geen reden om te pauzeren. Na een korte Coach evaluatie over de stand van zaken, konden we weer vertrekken. De focus van deze week was voornamelijk het in orde brengen van het verslag en wat experimenteren met de materiaal die we vorig week ook al hadden voor een deel zoals tandwielen, discwielen etc... Een frustrurende fout die niet heel zichtbaar was in Simulink nam wat tijd in beslag, maar uiteindelijk werd alles gecorrigeerd een aangepast. De motor werd vandaag ook getest in combinatie met ons zonnepaneel om een idee te krijgen over hoe we best onze paneel konden aansluiten aan het voertuig. Enkele afmetingen in Solid Edge werden veranderd voor het aerodynamisch gunstiger te maken voor het geheel. Naar volgende week toe willen we al proberen verschillende componenten te assembleren.

Week 7 [26/03 - 1/04][edit | edit source]

De laatste week voor de paasvakantie, en een feedbacksessie van de coach over ons verslag. Los van slordige taalfouten, hadden we blijkbaar inhoudelijk gezien enkele problemen bij de Sankey Diagram.

De simulink gedeelte van het verslag viel aardig goed mee en dit was in feite ook een van de moeilijkere stukken in het EE4 project. Met een fotokopie met al deze opmerkingen, zijn we terug aan slag gegaan en hebben we een economische analyse en een businessplan opgesteld. Het verslag werd nog eens nagelezen en de fouten uit de opmerkingen werden aangepast. Na de solidedge files waren aangepast van de vorige week, zijn we weer naar fablab getrokken om met balsahout materiaal uit te snijden voor de verdere assemblage van onze zonnewagen. Een probleem op dit punt is nog altijd de afwezigheid van de definitieve tandwielen, die passen op de assen die wij nu in ons bezit hebben. De hobbywinkels in Leuven, hebben ons daar niet echt verder mee geholpen, dus we hopen dat we iets vinden op het internet.

Prototype bouw

Week 8 [16/04 - 22/04][edit | edit source]

Transmission

Met de paasvakantie achter ons, is team Helios klaar om de draad weer op te pikken. De dag begon met een test om ons kennis te peilen in verband met alles wat we tot nu al hadden gezien in de college's van EE4. De overbrengingen zijn gevonden en we hebben bijna alles om de assemblage te vervolledigen. Het enige wat ons nu nog rest is een manier bedenken om het zonnepaneel flexibel te doen bewegen op ons wagenvlak. Tegen volgende week zou dit ook moeten in orde gebracht worden, tevens is het volgende week ook een eerste testrit met onze zonnewagen, dus we kijken al zeker uit naar volgende week dinsdag.

Week 9 [23/04 - 29/04][edit | edit source]

De laatste seminarie van het EE4 project over technisch tekenen werd vandaag toegelicht. Er wacht ons een hele opgave om een technische tekening te maken van ons wagen, en gedurende deze week wordt er ook een testbaan beschikbaar gesteld in de garage van groepT, zodat elke team zijn wagentje kan testen.

De business plan wordt vandaag al reeds nagelezen voor eventuele taalfouten. Het 2e deel van het SSV report moet in week 11 binnen zijn, dus de krachtberekeningen, waar men vorige week al mee bezig was, moeten we trachten tot een goede einde te brengen. De gebruikte discs als "banden" worden ook getest op de baan, en achteraf moeten we bepalen of er eventueel rekkers moeten gevestigd worden, voor meer grip op de baan. Een andere probleem bestaat erin de minimale afwijking te corrigeren die het wagen ondervindt op zijn weg naar beneden, zodat hij perfect op een rechte lijn kan blijven rijden. Met de mogelijkheid op de race binnen twee weken (afhankelijk van de weeromstandigheden) moeten we proberen zoveel mogelijk te testen.

Week 10 [30/04 - 06/05][edit | edit source]

We naderen de deadlines voor het finaal rapport en de finale realisatie van het SSV wagen. Team Helios is zeer enthousiast naar de race die een van de volgende weken zal plaatsvinden, en we hopen op minstens één award. De berekeningen zijn quasi gedaan, de proces report is geschreven, met hier & daar aanpassingen aan de Gantt chart geeft ons voldoende tijd om nog nodige aanpassingen aan ons wagentje te doen. We geraken bijna tot helemaal boven, en proberen nog als team eventuele oplossingen te bedenken, zoals 'vermindering' van massa. Het is vrij moeilijk om in te schatten hoe dat het race zal verlopen omdat we enkel kunnen testen met 9 V batterijen, maar met een mooi zonnig weer om ons te leiden, kunnen we wellicht hogere voltages bereiken om zo de top met gemak te bereiken. De tijd zal uitwijzen, wanneer we kunnen rekenen op de zonnegod, waar onze teamnaam uiteindelijk naar verwijst. We wensen in de komende weken, alle teams succes!