Computer graphics/2014-2015/JOGL-Template

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Linkuri Rapide: Prima Pagină; Laboratoare agenda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, JOGL template.


Exemplu Complet[edit]

Două exemple sunt prezentate pe acestă pagină. Primul exemplu este folosit pentru scene folosind proiectie ortografică iar cealaltă pentru scene în perspectivă. Aceste exemple sunt menite pentru a fii folosite ca și punct de plecare pentru aplicații bazate pe JOGL.


Exemplu proiecție ortografică[edit]

import com.jogamp.opengl.GL;
import com.jogamp.opengl.GL2;
import com.jogamp.opengl.GLAutoDrawable;
import com.jogamp.opengl.GLCapabilities;
import com.jogamp.opengl.GLEventListener;
import com.jogamp.opengl.GLProfile;
import com.jogamp.opengl.awt.GLCanvas;
import com.jogamp.opengl.fixedfunc.GLMatrixFunc;

import javax.swing.JFrame;

import com.jogamp.opengl.util.Animator;

public class MainFrame
		extends JFrame
		implements GLEventListener
{

	private GLCanvas canvas;
	private Animator animator;

	// For specifying the positions of the clipping planes (increase/decrease the distance) modify this variable.
 	// It is used by the glOrtho method.
	private double v_size = 1.0;

	// Application main entry point
	public static void main(String args[]) 
	{
		new MainFrame();
	}

	// Default constructor
	public MainFrame()
	{
		super("Java OpenGL");
		
		this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);	
		
		this.setSize(800, 600);
		
		this.initializeJogl();
		
		this.setVisible(true);
	}
	
	private void initializeJogl()
	{
		// Creating a new GL profile.
		GLProfile glprofile = GLProfile.getDefault();
		// Creating an object to manipulate OpenGL parameters.
		GLCapabilities capabilities = new GLCapabilities(glprofile);
		
		// Setting some OpenGL parameters.
		capabilities.setHardwareAccelerated(true);
		capabilities.setDoubleBuffered(true);

		// Try to enable 2x anti aliasing. It should be supported on most hardware.
	    capabilities.setNumSamples(2);
    	capabilities.setSampleBuffers(true);
		
		// Creating an OpenGL display widget -- canvas.
		this.canvas = new GLCanvas(capabilities);
		
		// Adding the canvas in the center of the frame.
		this.getContentPane().add(this.canvas);
		
		// Adding an OpenGL event listener to the canvas.
		this.canvas.addGLEventListener(this);
		
		// Creating an animator that will redraw the scene 40 times per second.
		this.animator = new Animator(this.canvas);
			
		// Starting the animator.
		this.animator.start();
	}
	
	public void init(GLAutoDrawable canvas)
	{
		// Obtaining the GL instance associated with the canvas.
		GL2 gl = canvas.getGL().getGL2();
		
		// Setting the clear color -- the color which will be used to erase the canvas.
		gl.glClearColor(0, 0, 0, 0);
		
		// Selecting the modelview matrix.
		gl.glMatrixMode(GLMatrixFunc.GL_MODELVIEW);

	}
	
	public void display(GLAutoDrawable canvas)
	{
		GL2 gl = canvas.getGL().getGL2();
		
		// Erasing the canvas -- filling it with the clear color.
		gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT);

		// Add your scene code here
		
		// Forcing the scene to be rendered.
		gl.glFlush();
	}
	
	public void reshape(GLAutoDrawable canvas, int left, int top, int width, int height)
	{
		GL2 gl = canvas.getGL().getGL2();
		
		// Selecting the viewport -- the display area -- to be the entire widget.
		gl.glViewport(0, 0, width, height);
		
		// Determining the width to height ratio of the widget.
		double ratio = (double) width / (double) height;
		
		// Selecting the projection matrix.
		gl.glMatrixMode(GLMatrixFunc.GL_PROJECTION);
		
		gl.glLoadIdentity();
		
		// Selecting the view volume to be x from 0 to 1, y from 0 to 1, z from -1 to 1.
		// But we are careful to keep the aspect ratio and enlarging the width or the height.
		if (ratio < 1)
			gl.glOrtho(-v_size, v_size, -v_size, v_size / ratio, -1, 1);
		else
			gl.glOrtho(-v_size, v_size * ratio, -v_size, v_size, -1, 1);

		// Selecting the modelview matrix.
		gl.glMatrixMode(GLMatrixFunc.GL_MODELVIEW);		
	}
	
	public void displayChanged(GLAutoDrawable canvas, boolean modeChanged, boolean deviceChanged)
	{
		return;
	}

	@Override
	public void dispose(GLAutoDrawable arg0) {
		// TODO Auto-generated method stub
	}
}

Exemplu Perspectivă[edit]

import com.jogamp.opengl.GL;
import com.jogamp.opengl.GL2;
import com.jogamp.opengl.GLAutoDrawable;
import com.jogamp.opengl.GLCapabilities;
import com.jogamp.opengl.GLEventListener;
import com.jogamp.opengl.GLProfile;
import com.jogamp.opengl.awt.GLCanvas;
import com.jogamp.opengl.fixedfunc.GLMatrixFunc;
import com.jogamp.opengl.glu.GLU;

import javax.swing.JFrame;
 
import com.jogamp.opengl.util.Animator;

public class MainFrame
		extends JFrame
		implements GLEventListener
{

	private GLCanvas canvas;
	private Animator animator;

	private GLU glu;

	// Application main entry point
	public static void main(String args[])
	{
		new MainFrame();
	}

	// Default constructor;
	public MainFrame()
	{
		super("Java OpenGL");
		
		// Registering a window event listener to handle the closing event.
		this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);	
		
		this.setSize(800, 600);
		
		this.initializeJogl();
		
		this.setVisible(true);
	}
	
	private void initializeJogl()
	{
		// Creating a new GL profile.
		GLProfile glprofile = GLProfile.getDefault();
		// Creating an object to manipulate OpenGL parameters.
		GLCapabilities capabilities = new GLCapabilities(glprofile);
		
		// Setting some OpenGL parameters.
		capabilities.setHardwareAccelerated(true);
		capabilities.setDoubleBuffered(true);

		// Try to enable 2x anti aliasing. It should be supported on most hardware.
	    capabilities.setNumSamples(2);
    	capabilities.setSampleBuffers(true);
		
		// Creating an OpenGL display widget -- canvas.
		this.canvas = new GLCanvas(capabilities);
		
		// Adding the canvas in the center of the frame.
		this.getContentPane().add(this.canvas);
		
		// Adding an OpenGL event listener to the canvas.
		this.canvas.addGLEventListener(this);
		
		// Creating an animator that will redraw the scene 40 times per second.
		this.animator = new Animator(this.canvas);
		
	//	// Registering the canvas to the animator.
	//	this.animator.add(this.canvas);
		
		// Starting the animator.
		this.animator.start();
	}
	
	public void init(GLAutoDrawable canvas)
	{
		// Obtaining the GL instance associated with the canvas.
		GL2 gl = canvas.getGL().getGL2();
		
		// Initialize GLU. We'll need it for perspective and camera setup.
		this.glu = GLU.createGLU();

		// Setting the clear color -- the color which will be used to erase the canvas.
		gl.glClearColor(0, 0, 0, 0);
		
		// Selecting the modelview matrix.
		gl.glMatrixMode(GLMatrixFunc.GL_MODELVIEW);

	}
	
	public void display(GLAutoDrawable canvas)
	{
		GL2 gl = canvas.getGL().getGL2();
		
		// Erasing the canvas -- filling it with the clear color.
		gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT);

		gl.glLoadIdentity();

		// Add your scene code here
		
		// Forcing the scene to be rendered.
		gl.glFlush();
	}
	
	public void reshape(GLAutoDrawable canvas, int left, int top, int width, int height)
	{
		GL2 gl = canvas.getGL().getGL2();
		
		// Selecting the viewport -- the display area -- to be the entire widget.
		gl.glViewport(0, 0, width, height);
		
		// Determining the width to height ratio of the widget.
		double ratio = (double) width / (double) height;
		
		// Selecting the projection matrix.
		gl.glMatrixMode(GLMatrixFunc.GL_PROJECTION);
		
		gl.glLoadIdentity();
		
		glu.gluPerspective (38, ratio, 0.1, 100);

		// Selecting the modelview matrix.
		gl.glMatrixMode(GLMatrixFunc.GL_MODELVIEW);		
	}
	
	public void displayChanged(GLAutoDrawable canvas, boolean modeChanged, boolean deviceChanged)
	{
		return;
	}

	@Override
	public void dispose(GLAutoDrawable arg0) {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}
}