Reflektioner kring Diana Mulinaris föreläsning

From Wikiversity
Jump to: navigation, search

19 janauri fick deltagarna i kursen KOIIA 2 besök av Diana Mulinari [1]. Nedan är några av mina reflektioner kring hennes föreläsningar.


Intersektionalitetsbegreppet har utvecklats och utvecklas inom genusvetenskap. Genom att kartlägga ett begrepps ursprung och framväxt får vi en klarare förståelse för begreppet, dess dynamik och möjliga användningsområden. För att bli en aktör i begreppets intersektionalitets utveckling behöver vi således känna till dess rötter.


Inom genusvetenskapen kom forskare och aktivister inom Black feminsim och "Tredje världen feminism" att allt mer kritisera den universella förståelsen av kvinnan i termer av vita medelklass kvinnors erfareheter.


Ojämlikhet

Rasifiering

Exploatering - Stigmatisering

Inlkudering - Exkludering

Vems begrepp ska forkaren använda?

Autencitet, Kampen för reprsentation.